VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Persbericht: Verzilveren natuurlijk kapitaal kan beginnen

Geplaatst op 13-05-2016  -  Categorie: Persberichten  -  Auteur: VVM

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft op een rij gezet hoe de samenleving kan profiteren van alles wat de natuur ons biedt. Dat is veel, zo blijkt uit een vandaag verschenen speciale editie van Tijdschrift Milieu. Het op de juiste wijze verzilveren van dit vermogen biedt tal van kansen voor natuur én economie. Juist daarom is jammer dat vooralsnog veel mogelijkheden onbenut blijven.

Natuurlijk kapitaal is de verzamelnaam voor de op aarde aanwezige voorraad hulpbronnen met het vermogen allerlei diensten te leveren aan de mens. Het PBL heeft in kaart gebracht wat er moet veranderen om op de juiste wijze volop te profiteren van alles wat de natuur te bieden heeft. Hiertoe zijn vijftien praktijkvoorbeelden uit heden en verleden bestudeerd. Het Planbureau ziet drie arena’s waar kansen liggen om hier meer werk van te maken: duurzaam ondernemen, ondernemend natuurbeheer en gebiedsontwikkeling. In alle onderzochte praktijkprojecten maakte de aanpak nieuwe energie los. Er kwamen andere oplossingen, nieuwe partijen en andere werkwijzen naar boven die hielpen opgaven te realiseren.

Om meer werk te maken van natuurlijk kapitaal beveelt PBL aan om aansprekende voorbeelden beter voor het voetlicht te brengen, kennisnetwerken te creëren en regelgeving aan te scherpen. Kansen ontstaan verder door aan te sluiten bij initiatieven op het gebied van de vergroening van de economie, gezondheid, voedsel, waterveiligheid, waterkwaliteit en klimaatadaptatie. Te meer daar initiatieven op dit vlak aansluit bij de trend om meer publieke doelen door bedrijven en burgers te laten realiseren. Het combineren van functies kan bovendien conflicten tussen natuur en economische initiatieven op het gebied van landbouw, verstedelijking en recreatie voorkomen.

Direct bij het PBL-programma betrokken auteurs berichten in de nieuwe editie van Tijdschrift Milieu uitvoerig over hun bevindingen.


Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VVM-directeur Rachel Heijne, 06-20770671 of met het VVM-bureau, tel. 030-2322989.