VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Voorgenomen fusie met de Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek

Geplaatst op 02-11-2021  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: VVM

logo-wloTijdens de ALV van VVM én de ALV van de WLO is het besluit tot fuseren aangenomen door de leden van beide verenigingen.

De VVM en de Werkgemeenschap voor Landschapsondersoek (WLO) zijn voornemens te fuseren per 1 jan 2022. De WLO is een ledenorganisatie met zo’n 400 leden, zij geven het Tijdschrift Landschap uit en organiseren de Academie voor Landschap. Leden van de VVM zijn hierover per mail geïnformeerd d.d. 13 september 2022, het formele besluit wordt genomen op de Algemene Ledenvergadering van de VVM op 23 november 2022. VVM-leden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen met bijbehorende stukken voor deze ALV.

Door aan te sluiten bij de VVM en als sectie te gaan functioneren, kunnen leden van de WLO gebruik maken van de ondersteuning van het VVM bureau bij de organisatie van activiteiten. Daardoor is de verwachting dat het organiseren van activiteiten een nieuwe impuls krijgt. Ook de Academie voor Landschap kan op ondersteuning door het VVM bureau rekenen. De administratie (financieel- en leden-), inclusief de ondersteuning van het Tijdschrift Landschap wordt door het VVM bureau verzorgd.

Wat betekent dit voor de VVM en haar leden met ingang van 2022?

  1. De VVM krijgt er ongeveer 400 leden bij;
  2. De VVM krijgt er een nieuwe sectie Landschap bij, die net als alle andere secties activiteiten zal organiseren;
  3. De VVM krijgt er een derde tijdschrift bij: Tijdschrift Landschap. Alle leden die persoonlijk lid zijn van de VVM krijgen, zonder extra kosten, toegang tot de pdf van het tijdschrift. Als persoonlijke leden het tijdschrift Landschap ook op papier willen ontvangen, betalen zij daarvoor € 40,- extra. U ontvangt aan het eind van het jaar een aparte mail met dit aanbod.

Hoe nu verder?

Begin oktober is het verzoek tot fusie ingediend bij de Rechtbank, dan heeft eenieder 4 weken de tijd om bezwaar te maken. Als er geen bezwaren komen, zullen we het voorstel op 23 november ter besluitvorming voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering van de VVM. Noteer deze datum dus vast in uw agenda. Tegelijkertijd houdt de WLO haar ALV, en na afloop drinken we gezamenlijk een borrel.

Bij goedkeuring op de ALV’s van zowel de VVM als de WLO, wordt de fusieakte op 31 december 2021 gepasseerd. In dat geval is de fusie op 1 januari 2022 een feit.