VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Persbericht: VVM maakt winnaars Milieuscriptieprijs WO en HBO 2016 bekend

Geplaatst op 17-11-2016  -  Categorie: Persberichten

Aagje van Meerwijk en Anne-Marie van Noord winnaars van de Rachel Carson Milieuscriptieprijs 2016!

Gepubliceerde artikelen>>

Aagje van Meerwijk is de winnaar van de Rachel Carson Scriptieprijs WO 2016. Haar scriptie over de opslagmogelijkheden van Zwitserse waterkrachtcentrales voor in Duitsland opgewekte zonne- en windenergie noemt de jury erg verrassend en vernieuwend. Bovendien is het gekozen onderwerp uiterst actueel gezien de grote behoefte aan mogelijkheden voor energieopslag in de nabije toekomst. Door de onderwerpkeuze komen zowel de situatie op het gebied van de waterkracht in Zwitserland als de effecten van klimaatverandering daarop aan bod. “Hier komen dingen aan de orde die niet eerder zijn uitgezocht”, aldus de jury. Van Meerwijk verrichtte haar onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Anne-Marie van Noord, afgestudeerd aan de HAS Hogeschool 's-Hertogenbosch, is uitgeroepen tot winnaar van de Scriptieprijs HBO 2016. Zij onderzocht de effecten van mosselen op de waterkwaliteit. Het onderzoek toont aan dat een mosselfilter onder specifieke omstandigheden een positief effect heeft op de kwaliteit van afvalwater. Het onderzoek geeft inzicht in de condities waaronder dit systeem effectiever en efficiënter kan worden uitgewerkt en biedt perspectief op bredere toepasbaarheid. Om die reden noemt de jury haar werk buitengewoon relevant voor de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. 

De Milieuscriptieprijs is vernoemd naar Rachel Carson, de auteur van het boek ‘Silent Spring’. Dit boek markeerde zo’n vijftig jaar geleden het begin van een brede publieke bewustwording van de milieuproblematiek in grote delen van de wereld. De titel is een verwijzing naar de lente van het apocalyptische jaar dat de vogels niet meer zingen doordat zij als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn uitgeroeid. De prijs is ingesteld om meer bekendheid te geven aan het onderzoeksresultaten van studenten op milieugebied.

De juryleden keken naar originaliteit, toepasbaarheid, relevantie, toegankelijkheid en wetenschappelijkheid. Het juryrapport is opvraagbaar bij de VVM. 

Op de foto v.l.n.r.: Rachel Heijne, directeur VVM, Anne-Marie van Noord, winnaar HBO, Leendert van Bree, voorzitter jury, Aagje van Meerwijk, winnaar WO.
Winnaars RCM 2016

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VVM-directeur Rachel Heijne, 06-20770671 of met het VVM- bureau, tel. 030-2322989. 

Gepubliceerde artikelen: