VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

VVM zoekt een voorzitter

Geplaatst op 11-01-2018  -  Categorie: Algemeen

Werken aan een mooie, gezonde en duurzame leefomgeving is boeiend, uitdagend en maatschappelijk relevant. Hierin vervult de VVM, netwerk van milieuprofessionals, een belangrijke functie. Het is dé vereniging voor mensen die uit interesse, vanuit hun studie en bovenal vanuit hun beroepspraktijk met milieu, duurzaamheid en omgevingskwaliteit bezig zijn. De genoten opleiding is daardoor heel divers. Het gaat de VVM om het samenbrengen van professionals die in een gedeeld werkveld actief zijn en om het bieden van een platform voor het ontwikkelen en uitwisselen van kennis voor maatschappelijke opgaven. Zou jij je graag voor deze vereniging in willen zetten? De VVM zoekt een voorzitter met een groot netwerk in de milieuwereld. Interesse? Of ken jij iemand?

Het werkveld van de 1400 leden is al even divers als hun achtergrond: beleidsmedewerkers bij overheden, experts in het bedrijfsleven, adviseurs, onderzoekers, juristen, technici en handhavers, en ‘last but not least’, studenten en ‘young professionals’.

Juist die variatie van werkgevers en disciplines maakt de VVM een wervend en inspirerend platform voor haar leden. Door de open cultuur en de vele vormen van netwerken komen intercollegiale contacten tot stand en is het mogelijk opinies te vormen. Via het tijdschrift Milieu, congressen, themabijeenkomsten en symposia werkt de VVM aan het inhoudelijk voeden en aanscherpen van de opinies en het verder professionaliseren van haar leden.

Het VVM bestuur bestaat momenteel uit tien leden. Vanwege het verstrijken van de termijn van de huidige voorzitter in 2018, is de VVM op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Profiel voorzitter

De VVM zoekt een voorzitter met een groot netwerk in de milieuwereld. Van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij dit netwerk inzet ten bate van de VVM en naar buiten toe de VVM hierin vertegenwoordigt. Hij/zij doet dit in nauwe samenwerking met de directeur en het bestuur.

Functieomschrijving

Van bestuursleden wordt verwacht dat zij ontwikkelingen in het brede milieu- en omgevingsveld signaleren en vertalen naar activiteiten voor de VVM. Tevens wordt verwacht dat zij vanuit hun specifieke portefeuilles initiatieven tot samenwerking nemen. Verder wordt verwacht dat bestuursleden aanwezig zijn bij bestuursvergaderingen, bij de VVM Raad en bij de Algemene Ledenvergadering (ALV). Ook bij sectiebijeenkomsten wordt de aanwezigheid van bestuursleden op prijs gesteld.

De VVM beschikt over een goed functionerend, betaald stafbureau. Het bestuur is daarom ook werkgever met daarin een specifieke verantwoordelijkheid voor de voorzitter en het dagelijks bestuur.

Het bestuur bereidt de begroting en jaarrekening (ca. € 500.000) voor, ten behoeve van vaststelling door de ALV. De VVM is een vereniging en de ALV is uiteindelijk besluitvormend. Aangezien de verschillende vergaderingen zoveel mogelijk gecombineerd worden, betekent dit dat er, inclusief de extra bijeenkomsten, gemiddeld één keer per maand voor een beperkt aantal uren een beslag op de agenda wordt gelegd.

De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en de ALV. Als lid van het bestuur werkt de voorzitter mee aan de opstelling van het beleid en ziet toe op de uitvoering daarvan. De voorzitter fungeert tevens als sparringpartner voor de directeur, zeker als het gaat om werkgeverszaken. De voorzitter wordt ondersteund door de vicevoorzitter en de directeur.

Wat heeft de VVM u te bieden

U maakt deel uit van en vertegenwoordigt een breed netwerk van 1400 milieuprofessionals, dat boeiende, inspirerende en druk bezochte bijeenkomsten (congressen, seminars, conferenties) organiseert, een gezaghebbend blad uitgeeft en waarin de leden in tal van secties bezig zijn met het uitwisselen van vakinhoudelijke kennis. U heeft inspirerende contacten met zeer uiteenlopende mensen uit veel disciplines en in het bestuur wordt u omgeven door betrokken professionals.

Interesse?

Heeft u interesse in de functie? Of kent u iemand? Neem contact op met Rachel Heijne, directeur VVM via enjieh.r.[antispam].@vvm.info of 06 – 207 706 71
Eerst nog even wat meer weten? Neem contact op met Vera Dalm, voorzitter VVM via mlad.arev.[antispam].@milieucentraal.nl of 06 – 20 83 90 48