VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Winnaars Rachel Carson Afstudeerprijs 2023 bekend

Geplaatst op 26-05-2023  -  Categorie: Persberichten

Sterke scripties met goede toepasbaarheid

De winnaars van de 20e editie van de Rachel Carson Afstudeerprijs voor hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo) zijn bekend! De hbo-prijs gaat naar Carola Löh & Rik Buiting met hun scriptie Investigating environmental benefits of yeast-based casein production. De wo-prijs gaat naar Lotte Top voor haar scriptie An energy systems model for optimising and analysing multi-energy projects.

winnaars-rcm-2023

Volgens de jury zijn er dit jaar sterke scripties ingediend, over relevante, actuele en diverse onderwerpen. Bij de hbo-scripties viel de toepasbaarheid positief op. Beide scripties gaven concrete handvatten voor de betrokken bedrijven en instellingen om verdere stappen in verduurzaming te zetten. De wo-scripties blonken ieder op eigen facetten uit en waren zeer divers in de behandelde onderwerpen.

Winnaars hbo-prijs

Carola Löh en Rik Buiting (HAS green academy) vergelijken in hun scriptie de productie van caseïne door dieren met die door gisten. In een levenscyclusanalyse hebben ze de hele productie bekeken, van het uitgangsmateriaal tot en met de impact op o.a. de opwarming van de aarde en landgebruik. Met een multicriteria-analyse hebben ze alternatieve uitgangsmaterialen van het vergistingsproces met elkaar vergeleken en een advies gegeven voor verdere verduurzaming. Een goed leesbare scriptie die een belangrijke bijdrage levert aan de maatschappelijke discussie over de transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten, vond de jury.

Winnaar wo-prijs

Lotte Top (Rijksuniversiteit Groningen) heeft in haar scriptie met behulp van programmeertaal Python een model ontworpen dat de inzet van diverse energiebronnen kan analyseren en optimaliseren. Met het model kunnen we de transitie naar duurzame energie versnellen en de beperkingen vanuit het elektriciteitsnet bij inzet van zonne- en windenergie oplossen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Summit Engineering en biedt het adviesbureau een tool om energievraagstukken bij hun klanten op te pakken. De jury waardeerde de wetenschappelijkheid, toegankelijkheid én de toepasbaarheid van deze scriptie.

Prijsuitreiking

De officiële prijsuitreiking vond plaats op vrijdag 26 mei om 11:15 uur tijdens het slotprogramma van Groene Peper. Een overzicht van alle genomineerden is te vinden op bij VVM.

Over Rachel Carson

De Afstudeerprijs is vernoemd naar Rachel Carson, de auteur van het boek ‘Silent Spring’. Dit boek markeerde zo’n vijftig jaar geleden het begin van een brede publieke bewustwording van de milieuproblematiek in grote delen van de wereld. De titel is een verwijzing naar de lente van het apocalyptische jaar dat de vogels niet meer zingen doordat zij als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn uitgeroeid. VVM netwerk van milieuprofessionals heeft deze prijs ingesteld om meer bekendheid te geven aan het onderzoeksresultaten van studenten op milieugebied.


Foto bijschrift: Winnaars Rachel Carson Afstudeerprijs 2023. V.l.n.r.: Patricia de Cocq (voorzitter jury), Rik Buiting (winnaar hbo), Lotte Top (winnaar wo) en Judith Veraart (directeur VVM).

Artikelen in media: