VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 

 

Winnaars Rachel Carson Afstudeerprijs 2024 bekend!

Geplaatst op 27-05-2024  -  Categorie: Persberichten

Relevant, origineel, actueel en goed toepasbaar

De winnaars van de 21e editie van de Rachel Carson Afstudeerprijs voor hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo) zijn bekend! De hbo-prijs gaat naar Carolina Sinisalu met haar scriptie Achieving airport carbon neutrality with Airport Carbon Accreditation. De wo-prijs gaat naar Laura Steel Pascual voor haar scriptie And why do you care? Exploring the EU’s motivations towards climate migration and displacement.

rcm2024-winnaars-hr

Dit jaar waren er 21 inzendingen: 12 van universiteiten en 9 van hogescholen. De beoordeling van de scripties gebeurde op basis van originaliteit, toepasbaarheid, relevantie, toegankelijkheid en wetenschappelijkheid. Het zijn interessante scripties die dit jaar zijn ingediend, over relevante onderwerpen die meestal vrij dicht bij elkaar liggen, maar dan opeens ook weer heel uiteenlopend kunnen zijn, aldus de jury.

Winnaar hbo-prijs

Carolina Sinisalu (Avans Hogeschool) is door de jury uitgeroepen als winnaar van de Rachel Carson HBO Afstudeerprijs 2024. In haar scriptie “Achieving airport carbon neutrality with Airport Carbon Accreditation” richt zij zich op de betrokkenheid van belanghebbenden van Tallinn Airport om in 2030 CO2-neutraal te zijn met nadruk op de berekening en reductie van de Scope 3-emissies. De resultaten van deze scriptie hebben laten zien dat het in dit onderzoek ontwikkelde instrument voor gegevensverzameling zijn doel effectief heeft gediend en met succes een gemakkelijke en begrijpelijke gegevensverzameling mogelijk heeft gemaakt. De jury prees haar hoge mate van originaliteit en de brede toepasbaarheid van haar werk. Zij is erin geslaagd oom een eigen pad te banen door complexe materie terwijl zij daarbij nadrukkelijk ook blijk geeft van gezonde twijfel over bepaalde bronnen, aldus de jury.

Winnaar wo-prijs

De Rachel Carson WO-Afstudeerprijs 2024 is toegekend aan Laura Steel Pascual (Universiteit Leiden) voor haar scriptie “And why do you care? Exploring the EU’s motivations towards climate migration and displacement”. Haar onderzoek brengt de rol van de Europese Unie in discussies over klimaatmigratie en ontheemding onder de loep. Gebruikmakend van een conceptueel raamwerk, vraagt zij zich af in welke mate de gevaren voor het klimaat en de fysieke kwetsbaarheid van anderen voor de klimaatverandering de Europese Unie beïnvloeden in discussies over klimaatmigratie en ontheemding? Maar omdat klimaatgevolgen schadelijker lijken buiten de grenzen van de Europese Unie, is het nog steeds moeilijk om het groeiend belang te zien van klimaatverandering op migratie en ontheemding, juist ook door Europese bevolking. En zo brengt Steel Pascual ons met deze scriptie in een wel heel actuele discussie, die ongetwijfeld ook de komende Europese Verkiezingen zal domineren. De jury benoemde haar als winnaar vanwege het actuele karakter van haar onderzoek en de bijdrage aan het maatschappelijke debat.

Prijsuitreiking

De officiële prijsuitreiking vond plaats op vrijdag 24 mei om 10:20 uur tijdens het slotprogramma van Groene Peper in een hybride setting, vanwege de internationale achtergrond van de genomineerden. Een overzicht van alle genomineerden is te vinden op bij VVM.

Over Rachel Carson

De Afstudeerprijs is vernoemd naar Rachel Carson, de auteur van het boek ‘Silent Spring’. Dit boek markeerde zo’n vijftig jaar geleden het begin van een brede publieke bewustwording van de milieuproblematiek in grote delen van de wereld. De titel is een verwijzing naar de lente van het apocalyptische jaar dat de vogels niet meer zingen doordat zij als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn uitgeroeid. VVM netwerk van milieuprofessionals heeft deze prijs ingesteld om meer bekendheid te geven aan het onderzoeksresultaten van studenten op milieugebied.

Foto bijschrift (boven): Winnaars Rachel Carson Afstudeerprijs 2024. V.l.n.r.: Carolina Sinisalu (winnaar hbo) en Laura Steel Pascual (winnaar wo).
Foto's hieronder: Winnaars Rachel Carson Afstudeerprijs 2024 op het grote scherm tijdens de hybride prijsuitreiking met Patricia de Cocq (voorzitter jury). 

rcm2024-winaar-carolina-24-meircm2024-winaar-laura-24-mei

In media: