VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
 

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, bekijk hem online.

Header VVM Nieuwsbrief
 

VVM nieuwsbrief November 2016

 

De VVM is het kennis- en relatieplatform van milieuprofessionals. Met bijeenkomsten, congressen, cursussen en het tijdschrift Milieu werkt de VVM aan het verder professionaliseren van haar ruim 1600 leden. Maak voor € 65,- een half jaar kennis met de VVM voor een half jaar en neem een proef­lidmaatschap.

VVM Bureau
Postbus 19039
3501 DA Utrecht
t. 030 - 232 29 89
f. 030 - 232 80 41
e.
uaerub.[antispam].@vvm.info
i. www.vvm.info

 

VVM op Twitter, LinkedIn & Facebook

twitter.com/VVMBureau
twitter.com/RachelHeijne
twitter.com/hetMILIEUblad

VVM op LinkedIn
VVM-groep op LinkedIn
Facebookpagina VVM

 

VVM nieuws

 

Cursussen in 2017

Volgend jaar organiseert VVM weer verschillende cursussen op het gebied van lucht en externe veiligheid. De data van de cursussen staan vast. Overleg nu met uw werkgever of u de cursus van uw keuze mag volgen en schrijf u in! Het overzicht van de cursussen vindt u verderop in deze nieuwsbrief bij VVM Cursussen of op vvm.info/cursussen.

 

Excursie naar Tata Steel indrukwekkend

Eind september organiseerde VVM een excursie naar Tata Steel. Enkele reacties op Twitter waren "Gloeiendheet oranje plakken staal denderden dampend en sissend door de fabriek. Excursie van @VVMbureau bij #TataSteel was indrukwekkend." (@norbert1972) en "Gaaaaf! De warmbandwalserij en dompelverzinklijn (galgje/scrabble, anyone?) van @TataSteelNL. Geslaagde excursie @VVMBureau #TataSteel (@Hel1vs)". Meer tweets in de tijdlijn. Michiel Wijnbergh maakte foto's. Bekijk ze hier.

 

Oproep: VVM zoekt vrijwilliger pr/communicatie

Voor het bekend maken van de VVM activiteiten zoekt de VVM een vrijwilliger voor ongeveer 8 uur per week. Het betreft een vrijwilligersfunctie waarbij je de kans krijgt om mee te draaien in de organisatie en relevante werkervaring op te doen. Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding van € 75,- per maand. De 8 uur per week is flexibel in te vullen bij ons op kantoor, met een minimum van 4 uur op donderdag tussen 9 en 5. Meer info over de vacature>>

 

VVM(-leden) in het nieuws

Regelmatig is VVM of zijn VVM-leden in het nieuws, bekijk hier het overzicht. Bent u in het nieuws geweest, geef dit dan aan ons door via uaerub.[antispam].@vvm.info, met een link naar het artikel of naar het programma.

 

Laatste nieuwe berichten:

  • VVM-lid Peter van der Laak heeft een column geschreven voor de blog van JS Consultancy met de titel: "De Omgevingswet en de gezonde stad". Lees meer>>
  • VVM-lid Carla Anzion werd als geurdeskundige bevraagd in een aflevering van De Rijdende Rechter. Lees meer of kijk het hier terug.

 


VVM activiteiten

 

Werkbezoek over antigeluid

Excursie |
2 november | 15:00-17:30 | Merford | Gorinchem

Antigeluid is een geluid dat een ander geluid opheft door een tegengestelde fase. De tegenfase kan ontstaan door reflectie, maar ook met elektronica en een luidspreker bewust gegenereerd worden. Hoe wordt dit toegepast om geluidsoverlast tegen te gaan? Ga mee op bezoek bij Merford. Verder zal Peutz zijn visie hierop geven!

Meer info & aanmelden >>

 

Natuurlijk Waardevol

Symposium |
9 november | 18:30-21:00 | VVM bureau | Utrecht

Kunnen we de natuur weer een meer centrale plek geven in ons dagelijks leven? Is het mogelijk om de natuur meer haar gang te laten gaan op de plekken waar we produceren, recreëren en ons verplaatsen? Kom en hoor inspirerende verhalen en voorbeelden!

Meer info & aanmelden >>

 

Scheepvaart en klimaatverandering

Symposium |
15 november | 13:30-18:00 | Havenbedrijf Rotterdam | Rotterdam

De wereldeconomie draait niet zonder internationale scheepvaart. Hieraan kleven wel milieubezwaren. Vrachtschepen stoten veel SO2, NOx, fijnstof en CO2 uit. Waar staat de scheepvaartindustrie als het aankomt op het verminderen van deze uitstoot?

Meer info & aanmelden >>

 

Van weten naar doen - onduurzaam gedrag ontrafeld

VVM Café |
16 november | 17:30-20:30 | VVM bureau | Utrecht

Als milieukundige of energie-expert weet je wat duurzaam gedrag is. Je vertelt het dagelijks aan de wereld. Je werkt en bouwt eraan. Maar waarom is het dan toch zo lastig om het thuis ook door te voeren? Toch dat stuk vlees op je bord, toch die vliegvakantie naar Bali. Waarom doen we dat?

Meer info & aanmelden >>

 

Uitreiking Rachel Carson Milieuscriptieprijs

Uitreiking |
17 november | 16:30-18:30 | VVM bureau | Utrecht

Tijdens deze feestelijke bijeenkomst op het VVM bureau zullen de 6 genomineerden voor de prijs hun scriptie presenteren en zal de jury de winnaar van de prijs bepalen.

Meer informatie vindt u op milieuscriptieprijs.nl

 

Algemene Ledenvergadering

ALV |
17 november | 19:30-20:30 | VVM bureau | Utrecht

Na de uitreiking van de milieuscriptieprijs zal de ALV van start gaan. De ALV is alleen toegankelijk voor VVM-leden. De ALV duurt tot 20:30 en aansluitend is er een borrel. De agenda en bijbehorende stukken vindt u (na inloggen) hier.

 

Geopolitieke en financiële gevolgen van een snelle energietransitie

Debatcyclus Post-Paris deel 2 |
23 november | 18:00-20:30 | VVM bureau | Utrecht

Het Parijs-akkoord van december 2015 lijkt de aanzet te geven tot een transformatie van ons energiesysteem. Op zich een goede zaak, maar wat zijn de geopolitieke en financiële gevolgen van zo'n energietransitie? Over dit onderwerp zal op deze avond worden gedebatteerd.

Meer informatie vindt u hier >>

 

Relevant 2016

Symposium |
24 november | 9:00-17:00 | Rijtuigenloods | Amersfoort

Het jaarcongres Relevant 2016, hét congres over Externe Veiligheid heeft dit jaar een razend actueel thema: 'Kansen voor veiligheid in de Omgevingswet'. De Omgevingswet betekent een grote verandering in het omgevingsrecht. Centraal staat het bundelen van milieu- en ruimtebeleid en ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen.

Meer info & aanmelden >>

 

Sturing geven aan de Future Green City

Symposium | side-event Future Green City |
1 december | 09:00-13:00 | Brabanthallen | Den Bosch

Voor een Future Green City is het noodzakelijk in te steken op groen in brede zin, inclusief mobiliteit, logistiek, energievoorziening, en water- en gezondheidsaspecten. Dit symposium gaat in op thema's als disruptie of regulering, ontwerp en levenskwaliteit. Interactief gaan we op zoek naar kansen en dilemma's, businessmodellen en bestuurlijk perspectief.

Meer info & aanmelden >>

 

Milieu & Straf - deel 1: Strafrechtelijke versus bestuursrechtelijke handhaving van het milieurecht

Juridisch Café |
7 december | 16:30 - 20:00 | VVM bureau | Utrecht

De afgelopen jaren hebben milieutoezicht-houders en -handhavers meer strafrechtelijke mogelijkheden gekregen. Daarnaast lezen we steeds meer over milieucriminaliteit. Dit is genoeg reden voor twee juridische cafés over 'Milieu & Straf'. Deze avond is deel 1.

Meer info & aanmelden >>

 

Waterkwaliteit onder druk door onkruidbestrijding

VVM Café |
18 januari | 17:30 - 20:30 | VVM bureau | Utrecht

Gewasbeschermingsmiddelen vormen nog steeds een probleem voor de waterkwaliteit. Nieuw beleid gaat dit tegen, ook met het oog op onze drinkwatervoorziening, maar het is de vraag of dit voldoende gaat helpen. Dit VVM Café zet de feiten op een rij en presenteert oplossingen.

Meer info & aanmelden >>

 

Gezonde woning en buurt in een veranderend klimaat

VVM Café |
15 maart | 17:30 - 20:30 | VVM bureau | Utrecht

Plensbuien met wateroverlast en hitte-eilanden in woongebieden bij warm weer beïnvloeden onze gezondheid. Vocht in huis kan leiden tot schimmelvorming; ozonvorming leidt tot gezondheidsklachten, isolatie van woningen tegen koude heeft bij warmte een ongunstig effect. Hoe vinden burgers, buurten, woningbouwverenigingen en gemeenten een afgewogen antwoord op deze problemen?

Meer info & aanmelden >>

 


VVM Cursussen

Klik hier voor een overzicht van alle cursussen die VVM heeft.

 

Cursus Emissiemetingen voor SCIOS  

2-daagse cursus | 11 november en 9 december | Sectie Lucht en Kiwa Training

Deze cursus geeft de inspectiebedrijven de mogelijkheid om aan de verplichtingen te voldoen uit het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties waarin is opgenomen dat emissiemetingen mogen worden uitgevoerd door geaccrediteerde laboratoria en SCIOS scope 6 gecertificeerde bedrijven.

Meer info & aanmelden >>

 

Cursus Rekenen aan Luchtkwaliteit en depositie 

4-daagse cursus | 1, 8, 15 en 22 december | Sectie Lucht

De VVM-cursus 'Rekenen aan Luchtkwaliteit en depositie' combineert het bieden van inzicht in atmosferische verspreidings- en depositieprocessen met het opdoen van ervaring bij het zelf uitvoeren van berekeningen; daarbij wordt ook het kader van de huidige regelgeving besproken. De cursist wordt aan de hand van cases toegerust om meer complexe verspreidingsproblemen succesvol aan te pakken en leert de kwaliteit van de uitkomsten van berekeningen te beoordelen.

Meer info & aanmelden >>

 

Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie

Opleiding | start 19 januari 2017 | PAOTM, PKL en VVM

De samenleving vraagt om goed opgeleide professionals en experts op het gebied van luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie. De breedte en complexiteit ervan is groot. Deze opleiding geeft u een stevige basis voor uw werkzaamheden op het gebied van luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie.

Meer info & aanmelden >>

 

Brzo in de bedrijfspraktijk

2-daagse cursus | 20 en 27 januari 2017

Het 'Besluit risico's zware ongevallen 2015' heeft veel veranderd in handhavingsland. De tweedaagse VVM-cursus behandelt niet alleen alle verplichtingen die hieruit voortvloeien, maar geeft u bovendien een verrassend inkijkje in de wijze waarop de overheid toezicht houdt.

Meer info & aanmelden >>

 

Verdiepingsdag Brzo in de bedrijfspraktijk

1-dagscursus | 10 februari 2017

In de praktijk blijkt veel onduidelijk over de eisen en verplichtingen die voortvloeien uit het besluit Risico Zware Ongevallen. Tijdens deze verdiepingsdag leggen ervaren docenten aan de hand van concrete voorbeelden uit wat het Brzo wel en niet van de QHSE-specialist vraagt.

Meer info & aanmelden >>

 

QRA-berekenen? Doe het goed!

2-daagse cursus | 24 maart en 7 april 2017

De sectie Externe Veiligheid organiseert cursusdagen voor de beginnende en gevorderde risico-analist. De cursus is gericht op professionals die de cursus (of vergelijkbaar niveau) bij het RIVM hebben gevolgd en nu in de dagelijkse praktijk QRA's opstellen en/of controleren.

Meer info & aanmelden >>

 

Verdiepingsdag: QRA-berekenen? Doe het goed!

Verdiepingsdag | 12 mei 2017

Kennis moet je onderhouden, permanente educatie is belangrijk. Voor de berekening van de EV-risico's voor een bedrijf of buisleiding met chemicaliën maken we gebruik van het rekenmodel Safeti-NL. De basiskennis beheers je, maar ken je ook de nieuwste ontwikkelingen?

Meer info & aanmelden >>

 

Cursus Emissiemetingen voor SCIOS  

2-daagse cursus | 9 en 23 juni | Sectie Lucht en Kiwa Training

Deze cursus geeft de inspectiebedrijven de mogelijkheid om aan de verplichtingen te voldoen uit het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties waarin is opgenomen dat emissiemetingen mogen worden uitgevoerd door geaccrediteerde laboratoria en SCIOS scope 6 gecertificeerde bedrijven.

Meer info & aanmelden >>

 


Activiteiten i.s.m. VVM

 

Future Green City

Congres |
29 november-1 december | Den Bosch

De stedelijke inrichting heeft behoefte aan nieuwe visies, mogelijkheden en technieken. Future Green City is een prachtige gelegenheid om alle kennis te delen en nieuwe kennis op te doen. Het is een inspirerend vakevent waar alle disciplines samen komen voor een leefbare stad met toekomst. Future Green City gunt u een blik in de toekomst met innovatieve concepten maar biedt ook concrete oplossingen om vandaag al mee te beginnen.

Meer info & aanmelden >>

 

Learning and Innovations in Resilient Systems

Symposium | 23 & 24 maart 2017 | Heerlen

Call for papers deadline: 15 oktober 2016

Op 23 en 24 maart 2017 organiseert de OU-faculteit Management, Science & Technology in Heerlen een internationaal Symposium 'Learning and Innovations in Resilient Systems'.

Meer info & aanmelden >>

 


Overig nieuws

 

Het DuurzaamDoor Festival

Van 1 november tot 15 december 2016 wordt tijdens dit festival gevierd dat we in Nederland met een nieuwe manier van samenwerken aan de maatschappelijke uitdagingen van nu en morgen werken. Het is een verzameling van bijzondere bijeenkomsten in Nederland die laten zien dat er een nieuwe manier van werken is ontstaan.

Meer info op www.duurzaamdoor.nl

 


Activiteiten derden

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van activiteiten derden.

 

Klimaatbos 

3 november | Utrecht

Kosten: gratis (aanmelden via sobtaamilk.[antispam].@mcu.nl)

Meer informatie: Utrecht Léon

In Utrecht is een jaar geleden gestart met het voedselbos in Haarzuilens om bij te dragen aan de VN Global Goals. Utrechtse bedrijven kunnen aanhaken bij dit initiatief. Op deze bijeenkomst kunt u meer informatie krijgen over dit initiatief.

 

VIVO - veranderstrategie 

15 november | Utrecht

Kosten: €75,- (VVM-leden krijgen 10% korting wanneer aangegeven bij het aanmelden)

Meer informatie: Provero

Tijdens deze bijeenkomst worden de veranderstrategieën zoals genoemd in het VIVO rapport toegelicht en lichten twee gemeenten toe waarom zij voor bepaalde strategieën en acties hebben gekozen. Daarna gaat u zelf aan de slag met het maken van een actieplan.

 

Van renoveren kunt u leren: ervaringen van woningeigenaren uit Noord-Holland met duurzaam renoveren 

16 november | Haarlem

Kosten: gratis

Meer informatie: Servicepunt duurzame energie

Deze middag presenteert de Provincie Noord-Holland de digitale brochure Duurzaam Renoveren waarin verhalen en ervaringen van woningeigenaren met duurzaam renoveren staan. Ook vertellen de woningeigenaren zelf over hun ervaringen.

 

Basisnet 

17 november | Utrecht

Meer informatie: Relevant

De themabijeenkomst wordt georganiseerd vanuit de kennistafel basisnet die vorig jaar met succes van start is gegaan. Met deze themabijeenkomst willen wij graag de opgedane kennis en ervaring met het basisnet met u delen.

 

Pollutec 2016 

Vakbeurs 29 november - 2 december | Lyon | Frankrijk

Kosten: gratis bij voorregistratie op de website met de code CVET

Meer informatie: Pollutec.com

De Pollutec 2016, toonaangevende vakbeurs met oplossingen voor de milieu- en energiesector, brengt exposanten en vakbezoekers uit de hele wereld bijeen. Contact in Nederland: ofni.[antispam].@promosalons.nl.

 Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit met deze unieke code: .