VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏
 

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, bekijk hem online.

Header VVM Nieuwsbrief
 

VVM nieuwsbrief Februari 2017

 

De VVM is het kennis- en relatieplatform van milieuprofessionals. Met bijeenkomsten, congressen, cursussen en het tijdschrift Milieu werkt de VVM aan het verder professionaliseren van haar 1500 leden. Maak voor € 65,- een half jaar kennis met de VVM voor een half jaar en neem een proef­lidmaatschap.

VVM Bureau
Postbus 19039
3501 DA Utrecht
t. 030 - 232 29 89
f. 030 - 232 80 41
e.
uaerub.[antispam].@vvm.info
i. www.vvm.info

 

VVM op Twitter, LinkedIn & Facebook

twitter.com/VVMBureau
twitter.com/RachelHeijne
twitter.com/hetMILIEUblad

VVM op LinkedIn
VVM-groep op LinkedIn
Facebookpagina VVM

 

VVM Column

Vanaf deze maand plaatsen we elke maand een blog, geschreven door een VVM-lid.

Iedereen perspectief bieden, hoe doe je dat? - Juliet de Barbanson

In projecten met grote effecten op de omgeving zijn de tegenstellingen vrijwel zonder uitzondering groot. Bij het doorzetten van een initatief, variërend van windmolens tot een wegverbreding of nieuwe woonwijk, voelt een minderheid zich vaak buitengesloten. Die voelt zich niet gehoord, gaat saboteren of eindeloos procederen. Herkenbaar? Hoe kun je het als procesmanager zo aanpakken dat die tegenstanders een besluit wél tolereren? Het model Dynamische Oordeelsvorming biedt een praktisch handvat om met tegenstellingen om te gaan. Met als resultaat een versnelling van de procedure, besparing van tijd en kosten en een verbetering van de samenwerking in projecten.

Lees verder>>


VVM nieuws

Gouden Rachel Carsonpenning 2017: nomineer kandidaten!

Met de Gouden Rachel Carson Oeuvreprijs eert de VVM collega's die op bijzondere wijze verdienstelijk zijn geweest voor het milieuveld. Ontvangers zijn collega's die onbetwist en breed worden gerekend tot de grootsten uit het milieuvak: personen die, in navolging van de naamgeefster van de onderscheiding, door hun grensverleggende ideeën of daden betekenis hebben gehad en tot voorbeeld hebben gediend van velen.

De gouden penning is eerder toegekend aan Wouter van Dieren, Klaas van Egmond en Lucas Reijnders. Het VVM bestuur heeft besloten om in het kader van het 30-jarig bestaan van de organisatie de penning voor de derde maal uit te reiken. Om die reden roept het bestuur op om kandidaten te nomineren. Heeft u een suggestie, dan hoort het bestuur dit graag. Nominaties kunt u tot 30 april 2017 indienen bij VVM-directeur Rachel Heijne (enjieh.r.[antispam].@vvm.info). Bekendmaking van de winnaar gebeurt op de Nationale Milieudag op 7 juni 2017.
Lees meer >>

Let op: VVM Café maart & NME Oriëntatiedagen verplaatst!

Er zijn nieuwe data voor het VVM Café van maart en de NME Oriëntatiedagen. Het VVM Café is verplaatst wegens het samenvallen met de landelijke verkiezingen op 15 maart naar 22 maart. De NME Oriëntatiedagen vinden niet in maart plaats, maar in juni!

Vacature vrijwilliger communicatie

Voor het bekend maken van de VVM activiteiten zoekt de VVM een vrijwilliger voor ongeveer 8 uur per week. We zijn op zoek naar een enthousiast communicatietalent. Dit kan zijn een student milieukunde met interesse in communicatie of een student communicatie met interesse in milieu. Een initiatiefrijk persoon die de VVM en haar activiteiten 'de wereld in wil helpen'. Is dit misschien iets voor jou? Meer informatie vind je hier>>

VVM(-leden) in het nieuws

Regelmatig is VVM of zijn VVM-leden in het nieuws, bekijk hier het overzicht. Bent u in het nieuws geweest, geef dit dan aan ons door via uaerub.[antispam].@vvm.info, met een link naar het artikel of naar het programma.

Laatste nieuwe berichten:

  • VVM-leden Harry Aiking en Ckees van Oijen schreven een artikel in Trouw over het belang van duurzaam eten. Voor jezelf en voor de aarde Lees meer>>

Vacatures

BMD Advies zoekt een adviseur milieu (compliance)

Ben jij een professional op het gebied van milieu en heb je de ambitie om bedrijven verder te helpen op dit gebied? Dan komen wij graag met jou in gesprek! Als adviseur milieu heb je een veelzijdige baan en werk je aan uitdagende milieuprojecten. Je hebt contact met bedrijven uit verschillende branches en met contactpersonen variërend van directie tot werkvloer.

Klik hier voor meer informatie over de vacature>>


VVM activiteiten

Milieulobby voor de Tweede Kamer

VVM Café | 15 februari | 17:30 - 20:30 | VVM bureau | Utrecht

De Tweede Kamer debatteert regelmatig over milieu en duurzaamheid. Hiervoor laten veel politieke partijen zich informeren. Deels via onderzoek, maar ook door lobby. In dit Café vertellen Bob van Dijk, fractiemedewerker milieu D66 en Arabella Bosscher van de Groene11 over hun ervaringen met de Milieulobby.

Meer info & aanmelden >>

VVM voor Dummies: Circulaire economie

VVM voor Dummies | 23 februari | 16:00 - 19:00 | HAS Hogeschool| 's-Hertogenbosch

Circulaire economie, it is happening! Maar wat gebeurt er? Wat hebben we de afgelopen jaren geleerd? Wat blijkt succesvol te zijn? Welke kansen zijn er en welke paden moeten we nog bewandelen? Tijdens de nieuwe bijeenkomst 'VVM voor dummies' met gaststpreker Walter Tobé (Canon Europe) staan deze vragen centraal.

Meer info & aanmelden >>

Brommers en luchtverontreiniging, bron van belang of toch niet?

Symposium | 7 maart | 12:00 - 17:00 | Stadskantoor | Utrecht

Deze informatiemiddag georganiseerd door de VVM sectie Lucht zal gaan over ontwikkelingen op het gebied van brommers/scooters/snorfietsen en de bijdrage van deze vervoermiddelen aan de lucht­kwaliteit en blootstelling hieraan van overige verkeersdeelnemers.

Meer info & aanmelden >>

Nationaal Energiedebat: Politiek en praktijk in debat over de energietransitie

Debat | 9 maart | 18:30-22:30 | Nieuwspoort | Den Haag

Over de onderwerpen centraal-decentraal beleid, financiering, en innovatie en draagvlak gaan experts in gesprek met zes kandidaat-Tweede Kamerleden. De finale van deze Haagse avond, zes dagen voor de Tweede Kamer-verkiezingen, is een debat tussen alle aanwezige politieke partijen. Met als hoofdvraag: “Op welke manier gaat jullie partij bij regeringsdeelname de klimaatdoelstellingen van Parijs halen?”

Meer info & aanmelden >>

Gezonde woning en buurt in een veranderend klimaat

VVM Café | 22 maart | 17:30 - 20:30 | VVM bureau | Utrecht

Plensbuien met wateroverlast en hitte-eilanden in woongebieden bij warm weer beïnvloeden onze gezondheid. Vocht in huis kan leiden tot schimmelvorming, ozonvorming leidt tot gezondheidsklachten, isolatie van woningen tegen koude heeft bij warmte een ongunstig effect. Hoe vinden burgers, buurten, woningbouwverenigingen en gemeenten een afgewogen antwoord op deze problemen?

Meer info & aanmelden >>

Omgaan met framing in omgevingsmanagement: actief met perspectief

Debat | 6 april | 14:30-17:30 | VVM Bureau | Utrecht

In maatschappelijke discussies maken tegenstanders regelmatig gebruik van framing om het initiatief in hun perspectief te plaatsen. Denk aan de discussie rondom sommige wind- en dijkverbeteringsprojecten. In deze bijeenkomst staat de vraag centraal hoe te reageren indien een project door onjuiste informatie in een negatief daglicht wordt gesteld.

Meer info & aanmelden >>

Nationale Milieudag 2017: Big Data - Big Ambition

Congres | 7 juni | 09:00-17:30 | Hogeschool van Amsterdam

Dataverzameling en -analyse speelt een steeds belangrijker rol om milieuvraagstukken aan te pakken. In het streven naar een schonere wereld biedt deze ontwikkeling ongekende kansen. Reden om tijdens de Nationale Milieudag 2017 een palet aan nieuwe mogelijkheden op dit gebied te presenteren en in te gaan op dilemma’s die het gebruik van die data kan opleveren.

Meer info & aanmelden >>

NME Oriëntatiedagen: Mondiaal denken en lokaal doen

Oriëntatiedagen | 12 en 13 juni | Woldhuis | Apeldoorn

De Oriëntatiedagen in 2017, georganiseerd door de sectie NME van de VVM, staan dit keer in het teken van wereldwijde ketens en de invloed daarvan op ons werk. De Oriëntatiedagen zijn bedoeld voor de NME-professionals die graag bijscholing willen op het gebied van wereldwijde ketens.

Meer info & aanmelden >>

Dag van de Omgevingswet 2017

Congres | 5 oktober | Provinciehuis | Utrecht

Op donderdag 5 oktober 2017 zal de zesde Dag van de Omgevingswet plaatsvinden. Begin 2017 start de sectie Milieurecht en Praktijk met het voorbereiden van deze editie. Reserveer de datum vast in uw agenda.


VVM Cursussen

Klik hier voor een overzicht van alle cursussen die VVM biedt.

QRA-berekenen? Doe het goed!

2-daagse cursus | 24 maart en 7 april 2017

De sectie Externe Veiligheid organiseert cursusdagen voor de beginnende en gevorderde risico-analist. De cursus is gericht op professionals die de cursus (of vergelijkbaar niveau) bij het RIVM hebben gevolgd en nu in de dagelijkse praktijk QRA's opstellen en/of controleren.

Meer info & aanmelden >>

Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie

Opleiding | start 11 mei 2017 | PAOTM, PKL en VVM

De samenleving vraagt om goed opgeleide professionals en experts op het gebied van lucht­verontreiniging, lucht­kwaliteit en depositie. De breedte en complexiteit ervan is groot. Deze opleiding geeft u een stevige basis voor uw werkzaamheden op het gebied van lucht­verontreiniging, lucht­kwaliteit en depositie.

Meer info & aanmelden >>

Verdiepingsdag: QRA-berekenen? Doe het goed!

Verdiepingsdag | 12 mei 2017

Kennis moet je onderhouden, permanente educatie is belangrijk. Voor de berekening van de EV-risico's voor een bedrijf of buisleiding met chemicaliën maken we gebruik van het rekenmodel Safeti-NL. De basiskennis beheers je, maar ken je ook de nieuwste ontwikkelingen?

Meer info & aanmelden >>

Brzo in de bedrijfspraktijk 

2-daagse cursus | 9 en 16 juni

Risicovolle bedrijven staan regelmatig in de schijnwerpers. Vrijwel ieder incident krijgt direct politieke aandacht. Het regelmatig bijspijkeren van kennis is dan ook een 'must' voor de QHSE-managers, coördinatoren en adviseurs. De tweedaagse cursus 'Brzo in de bedrijfspraktijk' van de VVM biedt die mogelijkheid.

Meer info & aanmelden >>

Cursus Emissiemetingen voor SCIOS  

2-daagse cursus | 9 en 23 juni | Sectie Lucht en Kiwa Training

Deze cursus geeft de inspectiebedrijven de mogelijkheid om aan de verplichtingen te voldoen uit het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties waarin is opgenomen dat emissiemetingen mogen worden uitgevoerd door geaccrediteerde laboratoria en SCIOS scope 6 gecertificeerde bedrijven.

Meer info & aanmelden >>

Verdiepingsdag Brzo in de bedrijfspraktijk 

1-dagscursus | 30 juni

In de praktijk van alledag blijkt veel onduidelijk over de eisen en verplichtingen die voortvloeien uit het besluit Risico Zware Ongevallen. Tijdens deze verdiepingsdag van de VVM leggen ervaren docenten uit wat het Brzo wel en niet van de QHSE-specialist vraagt. Dit gebeurt onder meer aan de hand van concrete voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

Meer info & aanmelden >>


Activiteiten i.s.m. VVM

Learning and Innovations in Resilient Systems

Symposium | 23 & 24 maart 2017 | Heerlen

Op 23 en 24 maart 2017 organiseert de OU-faculteit Management, Science & Technology in Heerlen een internationaal Symposium 'Learning and Innovations in Resilient Systems'.

Meer info & aanmelden >>


Overig nieuws

Bedrijven gezocht voor uitwisseling reststromen

TU Delft is bezig met het bestuderen van de uitwisseling van reststromen. Ze zoeken daarbij bedrijven met reststromen van minimaal 100 ton per jaar. Hierbij kunt u denken aan zuren, basen, verzadigd actief kool, bleekaarde, emulsie plantaardige olie, vetzuren en gums. 23 maart is er weer een sessie waarbij bedrijven rond de tafel gaan. De communicatie over de monostromen is uiteraard zeer discreet ivm bedrijfsgevoelige gegevens.

Meer info>>

Kijk! een gezonde wijk

Ben je ook zo nieuwsgierig waar het project Kijk! Een gezonde wijk nou precies over gaat? Een aantal projectpartners van Kijk! een gezonde wijk zijn geïnterviewd door de NOS, waarbij in een kort artikel heel duidelijk wordt uitgelegd wat de kern van het project is.

Lees het artikel op NOS.nl>>

Ga naar kijkeengezondewijk.nl>>


Activiteiten derden

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van activiteiten derden.

Verdiepingsbijeenkomst circulaire economie 

17 februari 2017 | Groningen
Kosten: gratis
Meer informatie & aanmelden: Energy Valley

De circulaire economie biedt kansen, oplossingen en creatieve innovatieve toepassingen voor bedrijfsleven. Middels deze workshop wordt aandacht besteed aan de dagelijkse praktijk en dilemma's en wordt het onderlinge contact tussen lokale/regionale spelers versterkt om lokale initiatieven te stimuleren.

Low Impact Man speelt voorstelling 'De Smoestuinier' 

20 februari 2017 | Leiden
Kosten: gratis
Informatie en aanmelden: Facebook Velt Holland Rijnland

Pesticiden, glyfosaat. Het lijken niet meteen begrippen die je tegenkomt in een comedyshow. Toch vormen zij de rode draad in de nieuwe show van Steven Vromman. Hij gaat samen met het publiek op zoek naar de smoezen die mensen gebruiken om nog met pesticiden tegen onkruid te blijven spuiten.

Integrale Beveiliging cursus 

Maandelijks, waaronder op 16 maart 2017
Kosten: €1.980,- | VVM-leden krijgen €300,- korting
Aanmelden (na inloggen): Besloten Pagina's > Lidmaatschap > Kortingcodes
Informatie & aanmelden: IMF

Maak kennis met alle facetten van integrale beveiliging: de strategische uitgangspunten, de belemmeringen en de kritische succesfactoren. U leert alle risico's te overzien, met elkaar in verband te brengen en de juiste maatregelen te heffen voor succesvolle integratie van fysieke, IT en personele beveiliging.

Grote reunie ter ere van 25 jaar Kennisnetwerk Milieu 

25 maart 2017 | Wageningen
Kosten: €20,- studenten €5,-.
Meer informatie en aanmelden: Kennisnetwerk Milieu

Kennisnetwerk milieu, de alumnivereniging voor Wageningse milieustudenten, bestaat binnenkort 25 jaar en viert deze gelegenheid met een grote reünie.

Nationale geluidshinderdag: Evenementen en geluid, tijd voor duidelijkheid! 

28 maart 2017 | Utrecht
Kosten: €370,- studenten €50,-. VVM-leden en NSG-donateurs betalen €275,-. Gebruik maken van de VVM-leden korting, klik hier voor de actiecode (eerst inloggen)
Meer informatie en aanmelden: Nederlandse Stichting Geluidshinder

Aan populaire muziek worden steeds meer lage tonen toegevoegd en het aantal buitenevenementen neemt toe. De NSG presenteert nieuwe handvatten voor gemeenten. Ze zijn bedoeld voor de meest voorkomende situaties bij evenementen in de open lucht, waar muziek een onderdeel vormt van de bedrijfsvoering.

Seminar CO2-handel 

23 maart 2017 | Utrecht
Kosten: €450,- incl. lunch en cursusmateriaal (VVM-leden krijgen