VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
 

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, bekijk hem online.

Header VVM Nieuwsbrief
 

VVM nieuwsbrief Maart 2017

 De VVM is het kennis- en relatieplatform van milieuprofessionals. Met bijeenkomsten, congressen, cursussen en het tijdschrift Milieu werkt de VVM aan het verder professionaliseren van haar 1500 leden. Maak voor € 65,- een half jaar kennis met de VVM voor een half jaar en neem een proef­lidmaatschap.

VVM Bureau
Postbus 19039
3501 DA Utrecht
t. 030 - 232 29 89
f. 030 - 232 80 41
e.
bureau@vvm.info
i. www.vvm.info

 

VVM op Twitter, LinkedIn & Facebook

twitter.com/VVMBureau
twitter.com/RachelHeijne
twitter.com/hetMILIEUblad

VVM op LinkedIn
VVM-groep op LinkedIn
Facebookpagina VVM

Column

Vanaf begin dit jaar plaatsen we elke maand een blog, geschreven door een VVM-lid.

Milieuprofessional in de kenniseconomie - Peter van de Laak

Nederland is een kenniseconomie, wij verdienen geld met het verkopen van kennis. Hoogwaardige kennis ontstaat waar fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in verbinding staat met onderwijs en praktijk. Die driehoeksrelatie verklaart het succes van landbouw, maakindustrie en waterveiligheid. Wat kunnen wij als milieuprofessionals hiervan leren en onze eigen successtory maken? De aantrekkingskracht van milieu als discipline is al enige tijd tanende. Je ziet dat niet alleen terug in de praktijk, maar ook in het wetenschappelijk en hoger onderwijs. Toch zijn er wel degelijk kansen door milieukennis in te zetten voor nieuwe maatschappelijke opgaven.

Lees verder>>


VVM nieuws

Symposium Brommers & luchtkwaliteit in de media

Het onderwerp van het VVM-symposium met o.a. Moniek Zuurbier (GGD Gelderland-Midden) heeft afgelopen dagen veel media-aandacht gehad. Ook de link naar de live-video van de presentatie van Moniek vind je in het artikel.

Vind hier een overzicht inclusief de live video-opname van de presentatie van Moniek >>

Nomineer kandidaten Rachel Carson Oeuvreprijs!

Met de Gouden Rachel Carson Oeuvreprijs eert de VVM collega's die door hun grensverleggende ideeën of daden betekenis hebben gehad en tot voorbeeld hebben gediend van velen in het milieuveld. De gouden penning is eerder toegekend aan Wouter van Dieren, Klaas van Egmond en Lucas Reijnders. Heeft u een suggestie voor een nieuwe kandidaat? Dan horen wij dit graag! Nominaties kunt u tot 30 april 2017 indienen bij VVM-directeur Rachel Heijne (r.heijne@vvm.info). De winnaar wordt op de Nationale Milieudag op 7 juni 2017 bekendgemaakt.

Lees meer >>

VVM zoekt vrijwilliger Google Adwords en/of Social media-ondersteunig

Wil jij een paar uur per week het VVM bureau helpen in de ondersteuning van haar activiteiten? Wij zijn op zoek naar iemand die Google Adwords voor ons kan / wil toepassen en/of iemand die ons ondersteunt in de aanwezigheid op de diverse social media (voornamelijk inhoudelijke ondersteuning). Het is mogelijk om dit deels bij ons op kantoor uit te voeren. Is dit misschien iets voor jou? Neem contact op met het VVM bureau via s.jantzen@vvm.info.

Geluid blijft hinderen: Impressie Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit

De 20ste editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit was de ideale dag om op de hoogte te komen van actuele ontwikkelingen op het gebied van de status van geluidsregels en beleidsstukken, en de ontwikkeling van wetgeving en lopende projecten en kennis uit te wisselen. Erik Roelofsen en Henk Spierenburg schreven een terugblik >>

Voor de 21ste editie is de organisatie nog op zoek naar een interessante, boeiende of prikkelende lezing over een actueel thema. Meer informatie hierover vindt u hier >>

VVM(-leden) in het nieuws

Regelmatig is VVM of zijn VVM-leden in het nieuws, bekijk hier het overzicht. Bent u in het nieuws geweest, geef dit dan aan ons door via bureau@vvm.info, met een link naar het artikel of naar het programma.

Laatste berichten:

  • VVM-lid Jan Weerts kreeg op 8 februari de speld opgestoken van KIVI Directeur Micaela dos Ramos als erkenning van zijn succesvol afgeronde aanvraag voor Chartered Engineer in de werkvelden Energy and Environmental Engineering. Lees meer>>

ENEP

De ENEP-newsflash nr 53 staat weer online! Met onder andere: 'High level European Commission meeting with ENEP to discuss green jobs, services and implementation of environmental legislation' en 'Circular Economy improvements being made by the Commission'. Lees newsflash 53>>


VVM activiteiten

Nationaal Energiedebat: Politiek en praktijk in debat over de energietransitie

Debat | 9 maart | 18:30-22:30 | Nieuwspoort | Den Haag

Over de onderwerpen centraal-decentraal beleid, financiering, en innovatie en draagvlak gaan experts in gesprek met zes kandidaat-Tweede Kamerleden: Suzanne Kröger (GL), Sharon Dijksma (PvdA), Eric Smaling (SP), Frank Wassenberg (PvdD), Stientje van Veldhoven (D66) en Agnes Mulder (CDA). De finale van deze Haagse avond is een debat tussen alle aanwezige politieke partijen. Met als hoofdvraag: "Op welke manier gaat jullie partij bij regeringsdeelname de klimaatdoelstellingen van Parijs halen?"

Meer info & aanmelden >>

Gezonde woning en buurt in een veranderend klimaat

VVM Café | 22 maart | 17:30 - 20:30 | VVM bureau | Utrecht

Plensbuien met wateroverlast en hitte-eilanden in woongebieden bij warm weer beïnvloeden onze gezondheid. Vocht in huis kan leiden tot schimmelvorming, ozonvorming leidt tot gezondheidsklachten, isolatie van woningen tegen koude heeft bij warmte een ongunstig effect. Hoe vinden burgers, buurten, woningbouwverenigingen en gemeenten een afgewogen antwoord op deze problemen?

Meer info & aanmelden >>

Afval in het buitenland

Symposium | 28 maart | 16:00-19:00 | VVM Bureau | Utrecht

Afval wordt overal in de wereld geproduceerd. In Nederland zijn er veel organisaties die op het gebied van afvalbeheer in het buitenland werken en hun expertise delen. Wat voor verschillende projecten zijn er? Wat is hun werkwijze en focus? Welke uitdagingen en kansen zijn er? Tijdens dit symposium delen verschillende sprekers hun ervaringen.

Meer info & aanmelden >>

Omgaan met framing in omgevingsmanagement: actief met perspectief

Debat | 6 april | 14:30-17:30 | VVM Bureau | Utrecht

In maatschappelijke discussies maken tegenstanders regelmatig gebruik van framing om het initiatief in hun perspectief te plaatsen. Denk aan de discussie rondom sommige wind- en dijkverbeteringsprojecten. In deze bijeenkomst staat de vraag centraal hoe te reageren indien een project door onjuiste informatie in een negatief daglicht wordt gesteld.

Meer info & aanmelden >>

Het voedselsysteem duurzaam en gezond

VVM Café | 19 april | 17:30-20:30 | VVM Bureau | Utrecht

Het komende jaar wil de sectie Voedsel en Landbouw bijeenkomsten organiseren waarin zal worden gekeken naar de milieuaspecten verbonden met de productie en consumptie van voedsel en naar wat er zal moeten worden gedaan om deze dit duurzaam te maken. Op 19 april wordt deze reeks geopend met als titel "Het voedselsysteem duurzaam en gezond" en met sprekers Harry Aiking (IVM-VU), Hans Blonk (Blonk Consultants) en Marcel Schuttelaar (Schuttelaar en Partners).

Meer info & aanmelden >>

Netwerkborrel voor young professionals

Netwerk bijeenkomst | 20 april | 18:00-20:00 | Winkel van Sinkel | Utrecht

PBL Young en VVM Jong organiseren een netwerkborrel voor young professionals, met als thema: wat betekent de verkiezingsuitslag voor je werk? Na een presentatie over de doorrekening van de verkiezingsprogramma's door Klara Schure gaan we op zoek naar overeenkomsten tussen deelnemers tijdens een speeddate. Daarna is het tijd om uitgebreid verder te praten onder het genot van een drankje en hapje.

Meer info & aanmelden >>

Certainty is so yesterday!

VVM Café | 17 mei | 17:30-20:30 | VVM Bureau | Utrecht

De wetenschap is niet langer meer leidend in het problematiseren en oplossen van sociale ontwikkelingen. Maar als de wetenschap niet meer leidend is, wie dan wel? Hoogleraren duurzame ontwikkeling Klaas van Egmond en Bert de Vries zullen hun visie hierop geven. Ook zal externe veiligheids- en risico-deskundige Anne Michiels van Kessenich presenteren hoe ze jongeren vroegtijdig leert nadenken over en wapenen tegen de onzekerheid in onze maatschappij.

Meer info & aanmelden >>

Nationale Milieudag 2017: Big Data - Big Ambition

Congres | 7 juni | 09:00-17:30 | Hogeschool van Amsterdam

Dataverzameling en -analyse speelt een steeds belangrijker rol om milieuvraagstukken aan te pakken. In het streven naar een schonere wereld biedt deze ontwikkeling ongekende kansen. Reden om tijdens de Nationale Milieudag 2017 een palet aan nieuwe mogelijkheden op dit gebied te presenteren en in te gaan op dilemma's die het gebruik van die data kan opleveren.

Meer info & aanmelden >>

NME Oriëntatiedagen: Mondiaal denken en lokaal doen

Oriëntatiedagen | 12 en 13 juni | Woldhuis | Apeldoorn

De Oriëntatiedagen in 2017, georganiseerd door de sectie NME van de VVM, staan dit keer in het teken van wereldwijde ketens en de invloed daarvan op ons werk. De Oriëntatiedagen zijn bedoeld voor de NME-professionals die graag bijscholing willen op het gebied van wereldwijde ketens.

Meer info & aanmelden >>

Dag van de Omgevingswet 2017

Congres | 5 oktober | Provinciehuis | Utrecht

Op donderdag 5 oktober 2017 zal de zesde Dag van de Omgevingswet plaatsvinden. Begin 2017 start de sectie Milieurecht en Praktijk met het voorbereiden van deze editie. Reserveer de datum vast in uw agenda.

Meer info & aanmelden >>

Green Pharmacy Conference 2017

Conferentie | 27 oktober | 09.00 - 17.00 | UMC Utrecht | Utrecht

Worldwide, medicines of human and animal origin are found in (drinking) water, soil, food crops and air. Multi-resistant bacteria are also widely dispersed. To address this problem a change is necessary in the way we deal with these agents. During this symposium concrete options for action will be described and UMC Utrecht will demonstrate what they are doing in this area.

Meer info & aanmelden >>


VVM Cursussen

Klik hier voor een overzicht van alle cursussen die VVM biedt.

QRA-berekenen? Doe het goed!

2-daagse cursus | 24 maart en 7 april 2017

De sectie Externe Veiligheid organiseert cursusdagen voor de beginnende en gevorderde risico-analist. De cursus is gericht op professionals die de cursus (of vergelijkbaar niveau) bij het RIVM hebben gevolgd en nu in de dagelijkse praktijk QRA's opstellen en/of controleren. Aanmelden kan tot 13 maart!

Meer info & aanmelden >>

Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie

Opleiding | start 11 mei 2017 | PAOTM, PKL en VVM

De samenleving vraagt om goed opgeleide professionals en experts op het gebied van lucht­verontreiniging, lucht­kwaliteit en depositie. De breedte en complexiteit ervan is groot. Deze opleiding geeft u een stevige basis voor uw werkzaamheden op het gebied van lucht­verontreiniging, lucht­kwaliteit en depositie.

Meer info & aanmelden >>

Verdiepingsdag: QRA-berekenen? Doe het goed!

Verdiepingsdag | 12 mei 2017

Kennis moet je onderhouden, permanente educatie is belangrijk. Voor de berekening van de EV-risico's voor een bedrijf of buisleiding met chemicaliën maken we gebruik van het rekenmodel Safeti-NL. De basiskennis beheers je, maar ken je ook de nieuwste ontwikkelingen?

Meer info & aanmelden >>

Brzo in de bedrijfspraktijk 

2-daagse cursus | 9 en 16 juni

Risicovolle bedrijven staan regelmatig in de schijnwerpers. Vrijwel ieder incident krijgt direct politieke aandacht. Het regelmatig bijspijkeren van kennis is dan ook een 'must' voor de QHSE-managers, coördinatoren en adviseurs. De tweedaagse cursus 'Brzo in de bedrijfspraktijk' van de VVM biedt die mogelijkheid.

Meer info & aanmelden >>

Cursus Emissiemetingen voor SCIOS  

2-daagse cursus | 9 en 23 juni | Sectie Lucht en Kiwa Training

Deze cursus geeft de inspectiebedrijven de mogelijkheid om aan de verplichtingen te voldoen uit het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties waarin is opgenomen dat emissiemetingen mogen worden uitgevoerd door geaccrediteerde laboratoria en SCIOS scope 6 gecertificeerde bedrijven.

Meer info & aanmelden >>

Verdiepingsdag Brzo in de bedrijfspraktijk 

1-dagscursus | 30 juni

In de praktijk van alledag blijkt veel onduidelijk over de eisen en verplichtingen die voortvloeien uit het besluit Risico Zware Ongevallen. Tijdens deze verdiepingsdag van de VVM leggen ervaren docenten uit wat het Brzo wel en niet van de QHSE-specialist vraagt. Dit gebeurt onder meer aan de hand van concrete voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

Meer info & aanmelden >>


Activiteiten i.s.m. VVM

Learning and Innovations in Resilient Systems

Symposium | 23 & 24 maart 2017 | Heerlen

Op 23 en 24 maart 2017 organiseert de OU-faculteit Management, Science & Technology in Heerlen een internationaal Symposium 'Learning and Innovations in Resilient Systems'.

Meer info & aanmelden >>


Activiteiten derden

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van activiteiten derden.

Provero Congres 

18 mei 2017 | Ede

Kosten: €95,- excl. BTW voor VVM-leden (€199,- excl. BTW voor niet VVM-leden)

Meer informatie & aanmelden: Provero

De nieuwe Omgevingswet dwingt samenhang af tussen een groot aantal nu nog gescheiden opererende werkvelden. Provero biedt de gelegenheid om deze samenhang te creeëren door haar congres open te stellen voor iedereen die de nieuwe wet raakt. Het programma is gevarieerd met devolgende thema's: wet- en regelgeving, voorbeelden van instrumenten uit de praktijk, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de implementatie.

Conferentie: Kijk! een gezonde wijk 

20 mei 2017 | Amsterdam

Kosten: onbekend

Meer informatie en aanmelden: kijkeengezondewijk.nl

Échte bewonersparticipatie tot stand brengen via digitale media (App), hoe doe je dat? En kan dat ook in een lage SES buurt, zoals Amsterdam Slotermeer? Hoe krijg je de bewoners in beweging? Hoe zorg je dat ze een gesprekspartner zijn? Hoe verwerk je hun input op een goede manier? Deze conferentie is de afsluitende bijeenkomst van en voor de buurtbewoners van Slotermeer die betrokken zijn geweest bij het onderzoeksproject Kijk! Een gezonde wijk / WATsAP.


Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit met deze unieke code: .