VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
 

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, bekijk hem online.

Header VVM Nieuwsbrief
 

VVM nieuwsbrief April 2017

De VVM is het kennis- en relatieplatform van milieuprofessionals. Met bijeenkomsten, congressen, cursussen en het tijdschrift Milieu werkt de VVM aan het verder professionaliseren van haar 1500 leden. Voor € 125,- per jaar bent u al lid van de VVM.

VVM Bureau
Postbus 19039
3501 DA Utrecht
t. 030 - 232 29 89
f. 030 - 232 80 41
e.
uaerub.[antispam].@vvm.info
i. www.vvm.info

VVM op Twitter, LinkedIn & Facebook

twitter.com/VVMBureau
twitter.com/RachelHeijne
twitter.com/hetMILIEUblad

VVM op LinkedIn
VVM-groep op LinkedIn
Facebookpagina VVM

Recensie

Deze maand in plaats van een column een recensie, geschreven door een VVM-lid.

Bijna uitsluitend op gevoel

Recensie door Onno van Sandick

Het boek Tussen Hoogmoed en hysterie; vijf jaar strijd tegen schaliegas in Nederland, geschreven door Remco de Boer laat zich lezen als een kroniek van een strijd en als een inkijkje in de milieubeweging, de politiek en de media. De schrijver laat goed zien waarom de spelers niet altijd even nauw met de feiten omgaan en hoe ze tot standpunten en interventies in het proces komen.

Lees verder>>


VVM nieuws

Jaarverslag is beschikbaar!

De VVM is in 2016 weer druk bezig geweest en heeft weer veel interessante activiteiten georganiseerd. Van excursies, symposia, debatten en cursussen tot grote spraak­makende conferenties. Wilt u dit allemaal een keertje teruglezen? Dat kan! Het jaarverslag van 2016 is namelijk online gepubliceerd en te downloaden via de site van de VVM.

Lees het jaarverslag >>

Impressie van het Nationaal Energiedebat 2017

Op 9 maart vond in Nieuwspoort in Den Haag het Nationaal Energiedebat plaats. Over de onderwerpen centraal-decentraal beleid, financiering, en innovatie en draagvlak gingen experts Michael Boddeke, Itske Lulof en Ad van Wijk in gesprek met kandidaat-Tweede Kamerleden Sharon Dijksma, Suzanne Kröger, Frank Wassenberg, Stientje van Veldhoven en Agnes Mulder. Het was een boeiende avond.

Lees enkele verslagen, bekijk foto's en filmpjes >>

Save the date: Dag van de Omgevingswet 2017

Na de succesvolle lustrumeditie is inmiddels de datum en locatie bekend voor de Dag van de Omgevingswet 2017: 5 oktober. Eerdere jaren vond de dag altijd plaats bij de Provincie Zuid-Holland, dit jaar zijn we voor het eerst te gast bij de Provincie Utrecht.

Lees meer >>

RO Magazine: MER is aan vernieuwing toe

Elke maand publiceert de VVM een artikel in RO Magazine. Deze maand ging het over het instrument MER (milieueffectrapportage). Deze is nameljk aan vernieuwing toe. Het blijkt niet opgewassen tegen de toenemende weerstand van de bevolking bij ontwikkelingsprojecten als schaliegas, windmolens op land en andere grootschalige energieprojecten. Zeker in situaties waarin sprake is van tegenstrijdige en moeilijk te doorgronden standpunten, loopt het spaak.

Lees meer >>

Artikelen voor ENEP Bulletin

Het nieuwe Bulletin van ENEP (European Network of Environmental Professionals) komt er weer aan. In dit bulletin krijgt de VVM de mogelijkheid om aan de rest van het netwerk te laten zien waar ze mee bezig is. Het thema van het volgende bulletin is 'flood risk and integrated environmental management'. Dus bent u VVM-lid en geïnteresseerd om een kort artikel (800 woorden) gerelateerd aan dit onderwerp te schrijven (in het engels)? Of zijn er andere berichten of aankondigingen die hier in thuishoren? Stuur dit dan voor 10 april naar tnatsissa.tcejorp.[antispam].@efaep.org.

VVM(-leden) in het nieuws

Regelmatig is VVM of zijn VVM-leden in het nieuws, bekijk hier het overzicht. Bent u in het nieuws geweest, geef dit dan aan ons door via uaerub.[antispam].@vvm.info, met een link naar het artikel of naar het programma.

Laatste nieuwe berichten:

  • VVM-lid Lourens Aalders is in het tijdschrift van Het Ondernemersbelang ingegaan op circulariteit en circulaire economie in de afvalverwijderings-branche. Lees meer>>
  • VVM-leden Ckees van Oijen en Wietske ter Veld hebben aan de redactie bijgedragen van een rapport over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe. Lees meer>>

VVM activiteiten

Omgaan met framing in omgevingsmanagement: actief met perspectief

Debat | 6 april | 14:30-17:30 | VVM Bureau | Utrecht

In maatschappelijke discussies maken tegenstanders regelmatig gebruik van framing om het initiatief in hun perspectief te plaatsen. Denk aan de discussie rondom sommige wind- en dijkverbeteringsprojecten. In deze bijeenkomst staat de vraag centraal hoe te reageren indien een project door onjuiste informatie in een negatief daglicht wordt gesteld.

Meer info & aanmelden >>

Het voedselsysteem duurzaam en gezond

VVM Café | 19 april | 17:30-20:30 | VVM Bureau | Utrecht

Het komende jaar wil de sectie Voedsel en Landbouw bijeenkomsten organiseren waarin zal worden gekeken naar de milieuaspecten verbonden met de productie en consumptie van voedsel en naar wat er zal moeten worden gedaan om deze dit duurzaam te maken. Op 19 april wordt deze reeks geopend met als titel "Het voedselsysteem duurzaam en gezond" en met sprekers Harry Aiking (IVM-VU), Hans Blonk (Blonk Consultants) en Marcel Schuttelaar (Schuttelaar en Partners).

Meer info & aanmelden >>

Netwerkborrel voor young professionals

Netwerk bijeenkomst | 20 april | 18:00-20:00 | Winkel van Sinkel | Utrecht

PBL Young en VVM Jong organiseren een netwerkborrel voor young professionals, met als thema: wat betekent de verkiezingsuitslag voor je werk? Na een presentatie over de doorrekening van de verkiezingsprogramma's door Klara Schure gaan we op zoek naar overeenkomsten tussen deelnemers tijdens een speeddate. Daarna is het tijd om uitgebreid verder te praten onder het genot van een drankje en hapje.

Meer info & aanmelden >>

Milieu & Straf deel 2: Milieucriminaliteit

Juridisch Café | 9 mei | 16:30-20:00 | VVM bureau | Utrecht

Na het succesvolle eerste juridisch café van het tweeluik Milieu & Straf van december over strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten, kijken we nu naar milieucriminaliteit. Wat is het, hoe vaak en in welke vormen komt het voor, wat doet Nederland ertegen en welke strafrechtelijke aanpak is mogelijk? Twee sprekers van de politie en twee advocaten lichten dit toe. Ook de Wet Bibob komt aan bod.

Meer info & aanmelden >> 

Certainty is so yesterday!

VVM Café | 17 mei | 17:30-20:30 | VVM Bureau | Utrecht

De wetenschap is niet langer meer leidend in het problematiseren en oplossen van sociale ontwikkelingen. Maar als de wetenschap niet meer leidend is, wie dan wel? Hoogleraren duurzame ontwikkeling Klaas van Egmond en Bert de Vries zullen hun visie hierop geven. Ook zal externe veiligheids- en risico-deskundige Anne Michiels van Kessenich presenteren hoe ze jongeren vroegtijdig leert nadenken over en wapenen tegen de onzekerheid in onze maatschappij.

Meer info & aanmelden >>

Nieuweledenavond (alleen voor leden)

Netwerkavond | 18 mei | 19:00-21:00 | VVM Bureau | Utrecht

Ben je dit jaar lid geworden, maar weet je nog niet zo goed hoe VVM werkt en welke secties er zijn? Of ben je al langer lid, maar wil je graag actiever worden binnen VVM maar weet je nog niet precies welke mogelijkheden er zijn? Dan hopen we je graag te verwelkomen op deze avond, waarop zowel andere nieuwe leden, als meer ervaren VVM'ers aanwezig zullen zijn.

Meer info & aanmelden >>

Nationale Milieudag 2017: Big Data - Big Ambition

Congres | 7 juni | 09:00-17:30 | Hogeschool van Amsterdam

Dataverzameling en -analyse speelt een steeds belangrijker rol om milieuvraagstukken aan te pakken. In het streven naar een schonere wereld biedt deze ontwikkeling ongekende kansen. Reden om tijdens de Nationale Milieudag 2017 een palet aan nieuwe mogelijkheden op dit gebied te presenteren en in te gaan op dilemma's die het gebruik van die data kan opleveren.

Meer info & aanmelden >>

M.e.r. voor omgevingsvisie en -plan: cascaderen of combineren?

Studiemiddag | 15 juni | Aristo Utrecht | Utrecht

Met het oog op de doelen van de Omgevingswet speelt de vraag wat het MER kan betekenen voor omgevingsvisie en omgevingsplan? Kan het MER bijvoorbeeld compacter en is cascaderen zinvol? Dit onderwerp zal tijdens deze studiemiddag worden besproken.

Meer info & aanmelden >>

Aftrap Week van de Invasieve Exoten

Symposium | 16 juni | middag | Utrecht

VVM Sectie Biodiversiteit organiseert het start-symposium van de Week van de Invasieve Exoten. Zet de datum vast in uw agenda.

Binnenkort meer info op de VVM-website en via weekvandeinvasieveexoten.nl.

Dag van de Omgevingswet 2017

Congres | 5 oktober | Provinciehuis | Utrecht

De datum voor de Dag van de Omgevingswet 2017 is bekend: 5 oktober. Eerdere jaren vond de dag altijd plaats bij de Provincie Zuid-Holland, dit jaar zijn we voor het eerst te gast bij de Provincie Utrecht.

Meer info & aanmelden >>

Green Pharmacy Conference 2017

Conferentie | 27 oktober | 09.00 - 17.00 | UMC Utrecht | Utrecht

Worldwide, medicines of human and animal origin are found in (drinking) water, soil, food crops and air. Multi-resistant bacteria are also widely dispersed. To address this problem, a change is necessary in the way we deal with these agents. During this symposium, concrete options for action will be described and UMC Utrecht will demonstrate what they are doing in this area.

Meer info & aanmelden >> 


VVM Cursussen

Klik hier voor een overzicht van alle cursussen die VVM biedt.

Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie

Opleiding | start 11 mei 2017 | PAOTM, PKL en VVM

De samenleving vraagt om goed opgeleide professionals en experts op het gebied van lucht­verontreiniging, lucht­kwaliteit en depositie. De breedte en complexiteit ervan is groot. Deze opleiding geeft u een stevige basis voor uw werkzaamheden op het gebied van lucht­verontreiniging, lucht­kwaliteit en depositie.

Meer info & aanmelden >>

Verdiepingsdag: QRA-berekenen? Doe het goed!

Verdiepingsdag | 12 mei 2017

Kennis moet je onderhouden, permanente educatie is belangrijk. Voor de berekening van de EV-risico's voor een bedrijf of buisleiding met chemicaliën maken we gebruik van het rekenmodel Safeti-NL. De basiskennis beheers je, maar ken je ook de nieuwste ontwikkelingen?

Meer info & aanmelden >>

Cursus Emissiemetingen voor SCIOS  

2-daagse cursus | 9 en 23 juni | Sectie Lucht en Kiwa Training

Deze cursus geeft de inspectiebedrijven de mogelijkheid om aan de verplichtingen te voldoen uit het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties waarin is opgenomen dat emissiemetingen mogen worden uitgevoerd door geaccrediteerde laboratoria en SCIOS scope 6 gecertificeerde bedrijven.

Meer info & aanmelden >>

NME Oriëntatiedagen: Mondiaal denken en lokaal doen

Oriëntatiedagen | 12 en 13 juni | Woldhuis | Apeldoorn

De Oriëntatiedagen in 2017, georganiseerd door de sectie NME van de VVM, staan dit keer in het teken van wereldwijde ketens en de invloed daarvan op ons werk. De Oriëntatiedagen zijn bedoeld voor de NME-professionals die graag bijscholing willen op het gebied van wereldwijde ketens.

Meer info & aanmelden >>


Activiteiten i.s.m. VVM

Dag van de Milieufilosofie

Symposium | 22 april 2017 | Artis

Het thema van deze dat luidt: 'Dieren in ons midden'. De groeiende aanwezigheid van dieren in ons midden roept namelijk veel vragen op. Centraal staan vragen in het thema: Hoe moeten we onze relaties met allemaal verschillende dieren in een sterk veranderende wereld duiden en vormgeven?

Meer info & aanmelden >>


Overig nieuws

Aanbevelen of opgeven voor Duurzame Jonge 100

Tot 28 april is het mogelijk om mensen die bezig zijn met duurzaamheidsactiviteiten en jonger dan 33 aan te sporen zich aan te melden voor de DJ100 lijst: de duurzaamste jonge koplopers van 2017. Is diegene te verlegen, dan kun je hem of haar ook zelf opgeven! De DJ100 biedt naast een plekje in de lijst ook een actief netwerk met een kickstart aan mogelijkheden om de jonge mensen en hun activiteiten te verbinden.

Dus wil jij iemand aanbevelen of opgeven?


Activiteiten derden

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van activiteiten derden.

Provero Congres 

18 mei 2017 | Ede
Kosten: €95,- excl. BTW voor VVM-leden (€199,- excl. BTW voor niet VVM-leden)
Meer informatie en aanmelden: Provero

De nieuwe Omgevingswet dwingt samenhang af tussen een groot aantal nu nog gescheiden opererende werkvelden. Provero biedt de gelegenheid om deze samenhang te creeëren door haar congres open te stellen voor iedereen die de nieuwe wet raakt. Het programma is gevarieerd met devolgende thema's: wet- en regelgeving, voorbeelden van instrumenten uit de praktijk, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de implementatie.


Proefschriften

VVM vermeld ook interessante proefschriften vermelden in de nieuwsbrief. U kunt uw proefschrift ook aanmelden via uaerub.[antispam].@vvm.info.

Het onthullen van duurzaamheidsintegratie in organisaties 

Sjors Witjes - Universiteit Utrecht

Om als bedrijf echt duurzamer te worden zal moeten worden gekeken naar het totaalbeeld van eerdere, succesvolle manieren die tot duurzamere processen hebben geleid, concludeert promovendus Sjors Witjes. Hij promoveert vandaag met het proefschrift getiteld: Leapfrogging through retrospection: Ferreting out sustainability integration within organisations.

Meer info en het proefschrift


Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit met deze unieke code: .