VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Programma

NME Oriëntatiedagen 2017

12-13 juni 2017 | Woldhuis | Apeldoorn
Laatste update: 6 april 2017

Maandag 12 juni Ochtend

09:30

Ontvangst en muzikale intro

09:45

Plenaire dialoog over thema en educatieve werkwijzen

o.l.v. Frederike Praasterink, HAS Den Bosch

Doel: aanscherping van de eigen kijk op duurzaamheidsvraastukken in de cacaoketen en de educatieve / onderwijskundige mogelijkheden daarvan.

10:45

Pauze

11:15

Inleiding over het cacoavraagstuk vanuit maatschappelijk perspectief

door Caroline Lubbers, Equipoise

  • Waarover gaat het in ecologisch en sociaal-economisch opzicht?
  • Wat zijn de maatschappelijke en ecologische gevolgen, hier en elders?
  • Wie zijn de betrokkenen?

Doel: maatschappelijke betekenis en positie van het vraagstuk neerzetten.

11:35

Inleiding over de effecten van eerlijke handel op lokale gemeenschappen

door cultureel antropoloog Thijs Struijk, (Groene Generatie NL en Universiteit Utrecht)

Doel: inzicht verwerven in de effecten van eerlijke handel op lokale gemeenschappen.

11:55

Inleiding over 'Whole school approach'

door iemand uit onderwijskringen (nog te vragen)

Doel: verduidelijken dat leerprocessen over complexe, maatschappelijke duurzaamheidsvraagstukken niet meer exclusief in de school - en tussen leraar en leerling - plaatsvindt, maar binnen en met de samenleving als geheel.

 

12:15

Discussie

O.l.v. de dagvoorzitter

12:30

Lunchpauze

Maandag 12 juni Middag

13:30

Samenvatting van de ochtend

14:00

Wat betekent een complex vraagstuk als cacao voor jezelf, je werk?

Werkvorm: in willekeurige tweetallen naar buiten voor een wandeling waarin ieder ongeveer een kwartier wordt ondervraagd op het thema a.d.h.v. een format.

Doel: scherp krijgen van de educatievemogelijkheden in de eigen werksituatie.

14:45

Brown paper sessie

Doel: vanuit verschillende functies werken aan een gemeenschappelijke educatieve visie die bijdraagt aan bewustwording, kennis en medeverantwoordelijkheid bij doelgroepen voor het (cacao)vraagstuk
16:00

Pauze

16:30

Conclusies

Werkwijze: interactief

Doel: formuleren van elkaar versterkende educatieve aanpakken m.b.t. het hoofdthema

18:00

Borrel

18:45

Diner

Maandag 12 juni Avond

20:00

Presentatie van twee actuele praktijkgevallen van complexe, mondiale vraagstukken

Werkvorm: in twee groepen. Vragen en discussie.

20:20

Presentatie II van twee actuele praktijkgevallen van complexe, mondiale vraagstukken

Werkvorm: in twee groepen. Vragen en discussie.

 

20:45

Kampvuur


Dinsdag 13 juni Ochtend

09:00

Inleiding over het cacaovraagstuk vanuit concreet educatief en onderwijskundig perspectief

door Martin de Wolf, Fontys

  • Wat kan de essentie zijn van educatie / onderwijs om verduurzaming van de keten inzichtelijk te maken en oplossingsrichtingen te onderkennen?
  • Waartoe hebben initiatieven op dat gebied geleid?
  • Hoe kan perspectiefwisseling bij doelgroepen worden bevorderd?
  • Waar liggen de grote educatieve uitdagingen?

Doel: verduidelijken hoe educatie / onderwijs kunnen bijdragen aan de inzichtelijkheid van het vraagstuk (en eventueel oplossingsrichtingen).

09:30

Groepswerk over mogelijkheden van educatieve/onderwijskundige programma's m.b.t. complexe, mondiale duurzaamheidsvraagstukken

Doel: zoeken naar grootste gemene deler voor educatieve/onderwijskundige aanpak en waar de meningen daarover divergeren.
10:30

Pauze

11:00

Reflectie op en vastleggen van eigen inbreng, leerproces en output van de bijeenkomst, voornemers

11:45

Plenair gesprek over opbrengsten van het persoonlijke en het groepswerk tijdens de Oriëntatiedagen 

Dinsdag 13 juni Middag

13:00

Lunchpauze

14:00

Evaluatie, themasuggesties Oriëntatiedagen 2018

 

15:00

Sluiting