VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
header-beton-groene-garage-cc0-free-photos-via-pixabay

GEANNULEERD Betontoepassing duurzamer – wat kan ik daaraan bijdragen?

 

Interactieve sessie

Beton is het meest gebruikte materiaal in bouw- en infrastructuurprojecten. De milieu-impact van beton is mede hierdoor groot. In de afgelopen jaren hebben vertegenwoordigers uit de beton- en bouwsector samen met opdrachtgevers een breed scala aan mogelijkheden ontwikkeld om de toepassing van beton duurzamer te maken.

  Zet in uw agenda

     woensdag 3 november 2021
     13:00 - 14:30
   Online via Zoom

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

Zo zijn er onder andere nieuwe mogelijkheden om CO2-arme bindmiddelen toe te passen, grondstof-gebruik te reduceren, levensduur te verlengen en slim, modulair en circulair te ontwerpen. In het Betonakkoord zijn concrete afspraken gemaakt tussen opdrachtgevers in de bouw en de rest van de betonketen om deze meer duurzame vormen van beton ook daadwerkelijk te gaan gebruiken met afrekenbare doelstellingen voor 2030. Toch blijft de toepassing van deze nieuwe mogelijkheden tot nu toe nog vooral beperkt tot de koplopers. Een van de redenen is dat de opgedane kennis en ervaring nog te weinig gedeeld wordt.

In deze online sessie gaat VVM samen met de professionals uit de betonwereld op zoek naar bredere en meer grootschalige toepassing van duurzamer beton door meer samenwerking en kennisdeling. Deze sessie richt zich vooral op opdrachtgevers, architecten, ontwerpers, constructeurs en ingenieurs die actief zijn in de woningbouw, utiliteitsbouw en GWW sector. Maar ook andere belangstellenden zijn welkom.

Met een uitdagend interactief programma gaan de voorvechters van duurzamere betontoepassing in gesprek met de deelnemers over de nieuwe mogelijkheden om met de toepassing van beton een bijdrage te leveren aan een beter milieu.

Sprekers
• Prof. dr. Jacqueline Cramer, voorzitter van het Betonakkoord - de nieuwe mogelijkheden van het Betonakkoord
• Ir. Dorien Staal, directeur Voorbij Prefab betonbedrijf en voorzitter van de Betonvereniging - duurzamer beton in de praktijk: kansen en belemmeringen

Programma

12:45 Inloggen

13:00 Welkom en introductie door sectie Afval

13:05 Presentatie door Prof. dr. Jacqueline Cramer – de nieuwe mogelijkheden van het Betonakkoord

13:20 Vragen

13:30 Presentatie door ir. Dorien Staal – duurzamer beton in de praktijk: kansen en belemmeringen

13:45   Vragen

13:55   Breakout sessies
Pitches door Jack Amesz (gemeente Den Haag), Dirk Peters (Barcode Architects), Ronald Wenting (ABT) en Pim Peters (IMD Raadgevende Ingenieurs) (8 – 10 minuten)
Vragen: Zijn de nieuwe mogelijkheden al direct toepasbaar? Welke bijdrage kunnen de deelnemers leveren aan een structurele oplossing?

14:20   Plenaire wrap-up, afsluiting

14:30   Einde

 

  Delen

  Twitter mee via #beton #duurzaamheid @VVMbureau

Tarieven

€ 28,--  Reguliere deelnemers
€ 14,--  VVM-leden
€ 7,50  Studenten (voltijd), niet lid*
gratis  VVM-studentleden (voltijd)

De kleine lettertjes

Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. U kunt zich aanmelden tot dinsdag 2 november 17.00 uur, daarna garanderen we niet meer dat we uw aanmelding kunnen verwerken. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

 

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van de VVM sectie Afval i.s.m. Betonakkoord.


Jacqueline Cramer, voorzitter Betonakkoord   


Dorien Staal, Voorbij Prefab/ Betonvereniging 


Jack Amesz, Gemeente Den Haag 


Dirk Peters, Barcode Architects


Ronald Wenting, ABT


Pim Peters, IMD Raadgevende Ingenieurs