VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏
EV Inspectie CC0 tpsdave via Pixabay & CC0 Ben Kerckx via Pixabay

Afstemming van handhavingsinstrumenten in het milieurecht.

 

Juridisch Café

Op donderdag 19 mei 2022 organiseert de VVM-sectie Milieurecht en praktijk een virtueel juridisch café over de afstemming tussen straf- en bestuursrecht bij de handhaving van het milieurecht.

 Download presentaties 

  Zet in uw agenda

     donderdag 19 mei 2022
     15:00 - 17:00
   Online via Zoom

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

De recente rapporten van de Commissie Van Aartsen (‘Om de leefomgeving’) en de Algemene Rekenkamer (‘Handhaven in het duister’) illustreren het belang van een effectieve handhaving van het milieurecht. Voor een effectieve handhaving is een goede afstemming tussen het gebruik van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsinstrumenten essentieel. Handvatten voor deze afstemming zijn te vinden in de landelijke handhavingsstrategie (LHS), die wordt geactualiseerd met de komst van de Omgevingswet.

In het juridisch café gaan we allereerst in op de (juridische) verschillen tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving en het belang van een goede afstemming tussen deze vormen van handhaving. Hierbij komen ook de meer hybride vormen aan de orde, zoals de bestuurlijke strafbeschikking milieu en de bestuurlijke boete die onder de Omgevingswet voor meer overtredingen kan worden opgelegd. Vervolgens lichten we vanuit het perspectief van een omgevingsdienst (DCMR) en het Functioneel Parket van het OM toe hoe deze afstemming in de praktijk verloopt en aan welke overtredingen men vanuit deze organisaties de prioriteit geeft. Tijdens het juridisch café is er ruim de gelegenheid voor discussie en uitwisseling van ervaringen van de deelnemers.

Programma

14:45 Inloggen

15:00 Welkom en opening Jelle van de Poel (VVM sectie Milieurecht en Praktijk)

15:05 Juridisch kader van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving van milieurecht door Oswald Jansen (Resolución)

15:40   Pauze

15:50 Afstemming en prioritering handhaving vanuit het perspectief van DCMR door Sylvia Rondhuis (senior juridisch medewerker handhaving DCMR)

16:15   Afstemming en prioritering handhaving vanuit het perspectief van het OM door Cathelijne Schoonenberg (senior beleidsadviseur milieucriminaliteit Functioneel Parket OM)

16:40   Discussie aan de hand van stellingen

17:00 Einde online sessie

 

  Delen

  Twitter mee via #juridischcafe #milieurecht @VVMbureau

Tarieven

€ 30,--  Reguliere deelnemers
€ 15,--  VVM-leden
€  7,50  Studenten (voltijd), niet lid
gratis    VVM-studentleden (voltijd)

De kleine lettertjes

Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. U kunt zich aanmelden tot DAG VOOR BIJEENKOMST 17.00 uur, daarna garanderen we niet meer dat we uw aanmelding kunnen verwerken. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

 


Oswald Jansen, Resolución B.V.  


Sylvia Rondhuis, DCMR


Cathelijne Schoonenberg, OM


Jelle van de Poel, StAB  

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van Jelle van de Poel van de VVM Sectie Milieurecht en Praktijk.