VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏
header-wa-vervuild-water-cc0-pxhere

Zeer Zorgwekkende Stoffen en water

 

Virtueel juridisch café

Adequaat toezicht op zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) is van groot belang voor mens en milieu. Recent werd dit nog eens geïllustreerd door geschillen over de lozingsnormen voor GenX en pyrazool en het rapport ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Reden voor de VVM-sectie Milieurecht en Praktijk om op donderdagmiddag 15 april een virtueel juridisch café over dit actuele onderwerp te organiseren.

 download presentaties 

  Zet in uw agenda

   donderdag 15 april 2021
   15:00 - 17:00 uur
   Online via Zoom

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

Het Nederlandse waterkwaliteitsbeleid voor ZZS bestaat uit een bronaanpak, een minimalisatieplicht en een immissietoets. Daarnaast hanteert Nederland een lijst met potentieel ZZS en is er steeds meer aandacht voor zogenoemde opkomende stoffen, waarvoor nog geen wettelijk kader geldt, maar waarvan wel wordt vermoed dat ze schadelijk zijn.

In het virtueel juridisch café wordt allereerst ingegaan op de wijze waarop de risico’s van gevaarlijke stoffen voor de leefomgeving kunnen worden voorkomen of beperkt. Vervolgens wordt het in Nederland geldende juridische kader voor ZZS en water toegelicht. Hierbij gaan de sprekers nadrukkelijk in op de instrumenten die het bevoegd gezag ter beschikking staan om de lozing van deze stoffen tegen te gaan of te beperken. Zoals gebruikelijk is er ruim de gelegenheid voor discussie en uitwisseling van ervaringen van de deelnemers.

Programma

14:45 Inloggen

15:00 Opening Jelle van de Poel (sectie Milieurecht en Praktijk)

15:05 Achtergrond en oorsprong lijst met (potentieel) ZZS en juridisch kader ZZS en
water door Jean Marc Abbing (consultant bij RHDHV)

15:50 Pauze

16:00 Instrumenten toezicht en handhaving bevoegd gezag door Paul Bakker
(senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

16:30   Discussie aan de hand van stellingen

17:00   Einde juridische sessie over ZZS en water

 

  Delen

  Twitter mee via #ZZS #juridischcafe @VVMbureau
Download de flyer
Deel het Facebookevent
Deel de LinkedIn Post
Deel het LinkedIn Event
Deel de Insta Post

Tarieven

€ 28,--  Reguliere deelnemers
€ 14,--  VVM-leden
€ 7,50  Studenten (voltijd), niet lid*
gratis  VVM-studentleden (voltijd)

*Bij aanmelding zal niet het goede tarief verschijnen. Stuur ons daarom een mail met daarin de gegevens die worden gevraagd op het aanmeldformulier en een (duidelijk leesbare) scan of foto van je studentenkaart of bewijs van inschrijving, met daarop ook de datum/geldigheid. Wij zullen dan je inschrijving verzorgen.

De kleine lettertjes

Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. U kunt zich aanmelden tot woensdag 14 april 17.00 uur, daarna garanderen we niet meer dat we uw aanmelding kunnen verwerken. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

 

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze sessie is in handen van Jelle van de Poel van de VVM Sectie Milieurecht en Praktijk.