VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏
header-houtstook-cc0-lawjr-via-pixabay

Kun je houtrookoverlast meten en beoordelen?

 

Lezingen

Gemeenten en GGD-en worstelen al heel lang met het probleem van klagende burgers over houtrookoverlast. Zij kunnen hen niet helpen, hoe reëel de klachten ook zijn. Er is geen meetmethode om overlast te meten en er is geen criterium op basis waarvan overlast als onaanvaardbaar is te bestempelen. De jurisprudentie laat zien dat rechters dit altijd als argument hanteren. STAB heeft een indicatieve methode ontwikkeld waarmee gemeenten wél kunnen vaststellen of er sprake is van onaanvaardbare overlast.

 download presentaties 

  Zet in uw agenda

   dinsdag 18 mei 2021
   13:30 - 15:00
   online, via Zoom

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

TNO is samen met een aantal organisaties aan het onderzoeken of het meten van een chemische component uit houtrook op een simpele manier mogelijk is. Liefst moet dan ook op basis van de meting van die component het gezondheidseffect kunnen worden bepaald. Het lijkt nog een lange weg voordat die methode bruikbaar is voor gemeenten.

STAB heeft in augustus 2019 een Kennisdocument “Gezondheids- en hindereffecten door houtkachels van particulieren" opgesteld. In dit kennisdocument wordt een meet- en beoordelingsmethode voorgesteld die uitgaat van de geuremissies van een houtkachel. Het is een indicatieve manier van meten en beoordelen en er zijn nog verbeteringen mogelijk, bijvoorbeeld op het gebied van verspreidingsberekeningen. Toch kan op relatief korte termijn met deze methode het probleem van de gemeenten worden opgelost. In deze online sessie wordt de methode uitgelegd en ingegaan op de praktische mitsen en maren.

Programma

13:15   Inloggen

13:30  Welkom en inleiding door dagvoorzitter Sander Teeuwisse van de sectie Lucht

13:35   Presentatie door Eric Feringa en Ronald de Vogel (STAB)
Ze leggen uit welke randvoorwaarden gelden voor het op een juiste manier stoken, wat de maatgevende componenten en mogelijke gevolgen zijn van houtstook en hoe handhaving van hinder door houtstook plaats zou kunnen vinden. STAB licht aan de hand van het door haar in augustus 2019 opgestelde Kennisdocument de praktische bezwaren toe.

14:15   Vragen voor sprekers

14:25   Presentatie door Frans de Bree (Buro Blauw)
Frans zal in zijn presentatie aansluiten op de presentatie van Eric Feringa en Ronald de Vogel. Hij zal aangeven op welke manieren de verschillende componenten van houtstook (fijnstof, roet, geur, NOx) gemeten kunnen worden. Hij zal hierbij onderscheid maken tussen “officiële” metingen en metingen met (eenvoudige) handapparatuur en de plussen en minnen bespreken. Ook zal hij in het kort iets over de typekeuring van kachels volgens de Ecodesign richtlijn vertellen.

14:45   Vragen voor spreker

15:00   Einde online sessie

 

  Delen

  Twitter mee via #houtstook @VVMbureau
Deel het Facebookevent
Deel de LinkedIn Post
Deel het LinkedIn Event

Tarieven

€ 28,--  Reguliere deelnemers
€ 14,--  VVM-leden
€ 7,50  Studenten (voltijd), niet lid*
gratis  VVM-studentleden (voltijd)

*Bij aanmelding zal niet het goede tarief verschijnen. Stuur ons daarom een mail met daarin de gegevens die worden gevraagd op het aanmeldformulier en een (duidelijk leesbare) scan of foto van je studentenkaart of bewijs van inschrijving, met daarop ook de datum/geldigheid. Wij zullen dan je inschrijving verzorgen.

De kleine lettertjes

Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. U kunt zich aanmelden tot maandag 17 mei 17.00 uur, daarna garanderen we niet meer dat we uw aanmelding kunnen verwerken. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

 


Eric Feringa, STAB  


Ronald de Vogel, STAB   


Frans de Bree, Buro Blauw  

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van de VVM sectie Lucht