VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏
Huizen - CC0 Mike van putten via Pixabay

MER en Omgevingswet

Lezingen

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld, maar komt er toch aan. Dan worden de nieuwe instrumenten gebruikt zoals: Visie, Programma, Plan, Projectbesluit. Hiervoor worden MER’ren gemaakt. Wat gaat er door de Omgevingswet veranderen aan het MER?;

 Download presentaties 

  Zet in uw agenda

     dinsdag 5 april 2022
     16:00 - 17:30 uur
   Online via Zoom

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

Vooruitlopend hierop wordt hiermee al volop geëxperimenteerd. Gedacht kan worden aan het inbrengen van extra alternatieven voor het MER, vanuit de participatieregels. Het Omgevingsplan heeft een bredere scope (gezondheid, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid) en daarmee ook het bijbehorende MER. Gaan we meer gebruik maken van monitoring van effecten en op basis daarvan ontwikkelingen bijsturen? Kortom: welke nieuwe mogelijkheden zijn er voor MER. Tijdens deze activiteit wordt dit geïllustreerd vanuit projecten in de praktijk voor de verschillende instrumenten: omgevingsvisie, -programma en - plan. Vooraf wordt ingegaan op de wijzigingen voor MER vanwege de Omgevingswet.

Programma

15:45 Inloggen

16:00 Opening door sessievoorzitter Jan Muntinga (VVM-sectie mer)

16:05 Inleiding MER en Omgevingswet: juridische insteek door Lotte Geense (Cie MER)

16:20 OER voor Omgevingsvisie Haarlem door Tijmen van de Poll (RHDHV)

16:35   Pauze

16:45   MER voor het Regionaal water- en bodemprogramma Noord-Brabant door Cyntha Nijmeijer (W+B)

17:00   MER voor een Omgevingsplan Binckhorst door Tim Artz (Antea)

17:15   Reacties van deelnemers / discussie

17:30 Einde online sessie

 

  Delen

  Twitter mee via #omgevingswet #mer @VVMbureau
Deel het Facebookevent
Deel de LinkedIn Post
Deel het LinkedIn Event
Deel de Insta Post

Tarieven

€ 30,--  Reguliere deelnemers
€ 15,--  VVM-leden
€ 7,50  Studenten (voltijd), niet lid
gratis   VVM-studentleden (voltijd)

De kleine lettertjes

Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. U kunt zich aanmelden tot DAG VOOR BIJEENKOMST 17.00 uur, daarna garanderen we niet meer dat we uw aanmelding kunnen verwerken. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

 


Lotte Geense , Commissie voor de m.e.r. 


Tijmen van de Poll, Royal HaskoningDHV  


Cintha Nijmeijer, Witteveen+Bos


Tim Artz, Antea 


Jan Muntinga, Witteveen+Bos 

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van Jan Muntinga van de VVM sectie MER.