VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏
Windmolens - CC0 Neil Crook via Pixabay

RES en MER

 

Online sessie

Dertig energieregio’s zijn aan de slag gegaan om handen en voeten te geven aan het Klimaatakkoord. Hun keuzes, met oog voor landschappelijke kwaliteiten, zijn recent vastgelegd in een (concept) Regionale Energiestrategie (RES) voor iedere regio. Vraag is hoe het staat met de milieuverantwoording. Om open eindjes te voorkomen, organiseert de VVM sectie m.e.r. op 28 oktober over deze vraag een online sessie.

 Download presentaties 

  Zet in uw agenda

     woensdag 28 oktober 2020
    16:00 - 17:30
   Online via Zoom

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

Centraal tijdens de online sessie staat de relatie tussen de regionale energiestrategie (RES) en MER. Gestart wordt met een presentatie op landelijk niveau om vervolgens in te zoomen op een concrete regio. Rode draad is de vraag hoe de effectbeoordeling plaatsvindt. Gezien de vele protesten in het land tegen de gemaakte keuzes komt deze sessie geen dag te vroeg!

In de juni-editie van Tijdschrift Milieu is ook al aandacht geweest voor dit actuele onderwerp. De titel van het artikel luidt ‘Geen MER bij de RES, een gemiste kans?’

Doelgroep:
• VVM-leden en niet leden
• Direct betrokkenen bij de RES-en: regio’s, gemeenten, provincies, rijk, adviesbureaus
• Overige belanghebbenden: natuur- en milieuverenigingen, energiecoöperaties

Programma

16.00   Opening door Willie Fikken namens de Sectie MER van de VVM

16.10   Resultaten analyse voorlopige concept-RES'en door Jan Matthijsen van het PBL

16.25   Vragen/interactie

16.35   Casus: RES Noord-Holland-Zuid door Marco Berkhout van de Provincie Noord-Holland

16.50   Vragen/interactie

17.00   Reflectie door Sjoerd Harkema of Tom Ludwig van de Commissie voor de m.e.r.

17.15   Vragen en discussie

17.30   Einde online sessie


Jan Matthijsen, PBL


Marco Berkhout, Provincie Noord-Holland

Tarieven

Tarieven

gratis   VVM-leden
€ 20,-  Reguliere deelnemers
€  7,50 Studenten geen lid

De kleine lettertjes

Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. U kunt zich aanmelden tot dinsdag 27 oktober 17.00 uur, daarna garanderen we niet meer dat we uw aanmelding kunnen verwerken. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

 

  Delen

  Twitter mee via #RES #MER @VVMbureau
Deel het Facebookevent
Deel de LinkedIn Event
Deel de LinkedIn Post


Sjoerd Harkema, Comissie voor de m.e.r.


Tom Ludwig , Commissie voor de m.e.r. 


Willie Fikken, VVM-sectie m.e.r. 

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van Willie Fikken van de VVM Sectie m.e.r.