VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
Wolken CC0 anncapictures via pixabay

Voorjaarssymposium luchtkwaliteit 2021

 

Lezingen

Wil je meer weten over de achtergronden bij de Grootschalige Concentratiekaarten Nederland 2021? Of hoe emissiefactoren van transportmiddelen en mobiele bronnen tot stand komen? Of hoe tot de emissies in 2030 is gekomen? Meld je dan aan voor het online voorjaarssymposium Luchtkwaliteit op donderdagmiddag 27 mei.

 download presentaties 

  Zet in uw agenda

   donderdag 27 mei 2021
   15:00 - 17:00
   Online via Zoom

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

Experts van het RIVM, TNO en PBL praten je in een 2 uur durend symposium helemaal bij. Na afloop heb je meer inzicht in hoe de grootschalige concentratiekaarten Nederland worden opgesteld en welke achterliggende uitgangspunten hieraan ten grondslag liggen.

Programma

14:45   Inloggen

15:00   Welkom en introductie

15:05   Emissiefactoren verkeer en mobiele bronnen door Norbert Ligterink (TNO)
Norbert praat je bij over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van emissiefactoren waarbij de onderwerpen Euro-7, bouwmachines, toxiciteit van fijnstof zeker aan bod gaan komen.

15:40   Ramingen emissies heden-2030 door Winand Smeets (PBL)
De Klimaat- en Energieverkenning 2020 stond aan de basis van de emissieramingen voor de luchtkwaliteitkaarten 2030. Winand licht in zijn presentatie toe hoe aan de hand van de huidige emissies tot de emissieramingen voor 2030 is gekomen.

16:15   Pauze

16:25   Grootschalige Concentratiekaarten Nederland door Ronald Hoogerbrugge (RIVM)
De basis voor de meeste luchtkwaliteitonderzoeken zijn de grootschalige concentratiekaarten Nederland (GCN). Ronald gaat in zijn presentatie in op de wijze waarop de GCN tot stand komen en welke vernieuwende stappen zijn en worden gezet om tot steeds betere kaarten te komen.

17:00   Einde online sessie

 

  Delen

  Twitter mee via #luchtkwaliteit #GCN @VVMbureau
Deel het Facebookevent
Deel de LinkedIn Post
Deel het LinkedIn Event

Tarieven

€ 28,--  Reguliere deelnemers
€ 14,--  VVM-leden
€ 7,50  Studenten (voltijd), niet lid*
gratis  VVM-studentleden (voltijd)

De kleine lettertjes

Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. U kunt zich aanmelden tot woensdag 26 mei 17.00 uur, daarna garanderen we niet meer dat we uw aanmelding kunnen verwerken. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

 


Norbert Ligterink, TNO 


Ronald Hoogerbrugge, RIVM 

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van de VVM Sectie Lucht.