VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
Vakantie - CC0 Free photos via Pixabay

Leren werken volgens de Omgevingswet

 

Workshop

De Omgevingswet vraagt aan de bevoegd gezagen, en dus ook aan hun adviseurs, een integrale afweging van de verschillende belangen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Adviseurs moeten meer dan nu de processen regisseren en faciliteren. Dit vraagt om andere competenties, zoals samenwerken en onderhandelen.

  Zet in uw agenda

  maandag 14 en dinsdag 15 december 2020
  15:30 - 17:30
   Online via Zoom

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

Het doel van de workshop is om (online) te leren en te ervaren welke competenties je nodig hebt voor het uitvoeren van je taken onder de Omgevingswet.

De workshop wordt twee keer gegeven: op maandag 14 december en op maandag 15 december.

Er kunnen maximaal 16 mensen deelnemen aan deze sessie. Deelnemers krijgen van te voren huiswerk mee (via mail, enkele dagen voor de sessie). U krijgt een rol toegewezen. Uw telefoonnummer wordt hiervoor gedeeld met andere deelnemers van deze sessie.

 
Tarieven

€ 28,-   Reguliere deelnemers
€ 14,-   VVM-leden
€   7,50- Studenten, geen lid
gratis     Studentleden

De kleine lettertjes

Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. U kunt zich aanmelden tot DAG VOOR BIJEENKOMST 17.00 uur, daarna garanderen we niet meer dat we uw aanmelding kunnen verwerken. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

 

  Delen

  Twitter mee via # @VVMbureau

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van de VVM Sectie .