VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏
WWW 20170419vvmc Voedselsysteem CC0 Fotoworkshop4You @pixabay 1920x390

Het voedselsysteem duurzaam en gezond

VVM Café

Hoe voeden we in de toekomst 10 miljard wereldburgers duurzaam en gezond? Dit onderwerp staat nu op vele agenda’s, wordt aan vele tafels besproken, maar wat weten we erover, wat zal er moeten gebeuren, welke rol ligt er voor milieuprofessionals?

datum: woensdag 19 april 2017
tijd: 17:30-20:30 uur

De sectie Voedsel en Landbouw van de VVM wil hierover het komende jaar een reeks bijeenkomsten organiseren. In deze bijeenkomsten zal vooral gekeken worden naar de milieuaspecten verbonden met de productie en consumptie van voedsel en naar wat er zal moeten worden gedaan om deze productie en consumptie duurzaam te maken. Dit alles onder de randvoorwaarde dat het geproduceerde voedsel leidt tot een gezond dieet.

Op 19 april zal deze reeks worden geopend met het VVM Café “Het voedselsysteem duurzaam en gezond”. Na een inleiding over de problematiek door Harry Aiking (IVM-VU, Amsterdam), zowel in mondiaal als in nationaal perspectief, zal Hans Blonk (Blonk Consultants, Gouda) ons meenemen in de analyse van de milieubelasting van het Nederlandse voedselpakket (hoe meten we dat, wat zijn de uitkomsten, waar liggen de knelpunten). Tenslotte zullen we tijdens de discussie met Marcel Schuttelaar (Schuttelaar en Partners, Den Haag) in kaart proberen te brengen hoe de markt hier tegenover staat, wat wordt er al gedaan, wat zou er verder moeten gebeuren, welke vragen zullen we moeten beantwoorden zodat het voedselsysteem zich echt in de richting van duurzaamheid ontwikkelt?

In de hierop volgende bijeenkomsten zullen meer specifieke aspecten van de milieubelasting verbonden met voeding worden uitgewerkt. Er wordt gedacht over Voeding en Klimaat, Voeding en Biodiversiteit, Voeding en N/P kringlopen en Voeding en Water en hoe Duurzaamheid van Voedsel naar de consument gecommuniceerd moet worden.
De sectie Voedsel en Landbouw van de VVM hoopt met deze reeks bijeenkomsten de betrokkenheid van milieuprofessionals bij de discussies over duurzame gezonde voeding te versterken en concrete handvaten te ontwikkelen die bijdragen aan de ontwikkeling van het duurzame voedselsysteem.

In de nieuwe editie van Tijdschrift Milieu verschijnt het artikel ‘Voedselland of Voetballand?’ dat een aantal essentiele achtergronden schetst van deze discussie reeks. U kunt het artikel hier downloaden.

Programma

17:30 Ontvangst met koffie/thee en mueslibol
18:00 Welkom door Joop Kleibeuker, VVM sectie Voedsel en Landbouw
18:05 Duurzame en gezonde voedselvoorziening in nationaal en mondiaal perspectief - Harry Aiking ( IVM Institute for Environmental Studies, VU University, Amsterdam )
18.30 Milieu belasting van een gezond dieet, nu en in de toekomst - Hans Blonk ( Blonk Consultants )
19:00 Discussie met inbreng van Marcel Schuttelaar ( Schuttelaar en Partners ) over de thema’s:
• Hoe staan de markt partijen in de discussie rond duurzame en gezonde voeding?
• Wat wordt er al gedaan, wat moet er nog gebeuren en welke vragen moeten we beantwoorden opdat het voedselsysteem zich in de richting van duurzaamheid kan ontwikkelen?
19:30 Afronding en netwerkborrel met verdere informele discussies
20:30 Einde VVM Café
locatie:

VVM Bureau
Arthur van Schendelstraat 758
3511 MK Utrecht

kosten (incl.BTW): Vroegboekkorting
t/m 1 april 2017
VVM–leden € 15,13
Regulier
na 1 april 2017

VVM–leden € 23,60
Niet leden € 47,80
Studentleden & recent
afgestudeerde leden gratis
Studenten € 9,08

broodjes (incl.BTW):

€9,08 (2 broodjes + fruit p.p.)
broodjespakket uitsluitend te reserveren tot 17 april a.s.
via uaerub.[antispam].@vvm.info

voorwaarden: 

Bij annulering na 12 april a.s. zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. 

organisatie: VVM Sectie Voedsel en Landbouw
delen:

Download en verspreid de flyer

Twitter mee via #VVMCafe #voedsel, bekijk tweets.

Deel het Facebook Event en geef daar ook aan of je gaat komen.

Deel en like onze LinkedIn update.

 |  |  

Voedselmarkt