VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
Digitaal - CC0 geralt via Pixabay
 

Going digital

VVM Café

Wat betekent een verschuiving naar een digitale manier van werken voor m.e.r.? Deze VVM bijeenkomst belicht de mogelijkheden en kansen van ontwikkelingen op digitaal gebied voor milieueffectrapportages.

  Zet in uw agenda

  woensdag 17 april 2019
  17:30 - 20:30
  VVM Bureau,
Arthur van Schendelstraat 758, 3511 MK Utrecht

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

Digitaal en interactief rapporteren maakt rapporten toegankelijker en informatie begrijpelijker. Het biedt ook kansen bij het ontwikkelen van alternatieven, bij het betrekken van stakeholders of bij het gebruiken van de digitale gegevens in latere fases van projecten. Hierdoor ontstaan bovendien veel mogelijkheden om beter en transparanter te communiceren met besluitvormers en het publiek.

Hoe kijken we naar deze kansen en uitdagingen? Wat betekent het voor ons werkgebied, hoe kan het waarde toevoegen aan de besluitvorming en wat zijn belemmeringen voor een succesvolle implementatie?

Tijdens de bijeenkomst zal Paul Eijssen (Royal HaskoningDHV) een beeld schetsen van de wijze waarop nu al gebruik wordt gemaakt van digitale rapportage. Daarop zal vanuit de Commissie voor de m.e.r. (Rob Verheem/Geert Draaijers) en vanuit Rijkswaterstaat (Bart Barten) worden gereflecteerd. Vervolgens volgt een discussie. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de m.e.r.-praktijk en het bevoegd gezag? Is digitale informatie betrouwbaar en objectief? Zijn er aanpassingen nodig in de wetgeving? Hoe moeten we materiaal archiveren in geval van een juridische uitdaging?  Graag horen we uw visie op de ontwikkelingen!

Voorlopig programma

17:30 Ontvangst met koffie/thee en mueslibol

18:00 Opening en inleiding door sectie m.e.r.

18:05   Presentatie door Paul Eijssen (Royal HaskoningDHV)

18:35 Reflectie van Rob Verheem/Geert Draaijers (Commissie voor de m.e.r.) en Bart Barten (Rijkswaterstaat)

19:00   Discussie met de zaal

19:30   Sluiting, tijd om met een drankje verder te praten

20:30   Einde VVM Café

 

Sprekers


Paul Eijssen , Royal HaskoningDHV

Rob Verheem , Commissie voor de m.e.r.

Geert Draaijers, Commissie voor de m.e.r.

Bart Barten, Rijkswaterstaat

Paul Eijssen , Royal HaskoningDHV

Rob Verheem , Commissie voor de m.e.r.

Geert Draaijers, Commissie voor de m.e.r.

Bart Barten, Rijkswaterstaat

Paul Eijssen , Royal HaskoningDHV

Rob Verheem , Commissie voor de m.e.r.

Geert Draaijers, Commissie voor de m.e.r.

Bart Barten, Rijkswaterstaat


Paul Eijssen , Royal HaskoningDHV


Rob Verheem , Commissie voor de m.e.r.


Geert Draaijers, Commissie voor de m.e.r.


Bart Barten , Rijkswaterstaat

  Delen

  Twitter mee via #VVMbureau #mer @VVMbureau
Download de flyer
Deel het Facebookevent
Deel de LinkedIn Post

Tarieven

Vroegboektarief t/m 31 maart

€ 15,-- VVM-leden

Regulier

€ 47,50 Reguliere deelnemers
€ 25,--  VVM-leden
€ 9,-- Studenten, niet lid (voltijd)
gratis    Studentlid of recent afgestudeerd lid (voltijd)

Broodjespakket (te reserveren tot 15 april)

€ 9,-- 2 broodjes + fruit p.p.

De kleine lettertjes

Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. Bij aanmelding minder dan een week voor aanvang, garanderen we niet meer dat u alle informatie tijdig ontvangt. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

 

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van de VVM sectie m.e.r.