VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏
WWW 20170118vvmc Kraan CC Petras Gagilas @Flickr

Verbeteren van bodem- en waterkwaliteit, doe je samen!

VVM Café

In dit VVM Café brengen we de verschillende werelden bij elkaar die invloed hebben op bodem- en waterkwaliteit. Peter Schipper (Alterra) en Anne Wim Vonk (Waterschap Aa en Maas) en Wim Stegeman (Agrariër) vertellen over hun ervaringen. 

datum: woensdag 21 juni 2017
tijd: 17:30-20:30 uur

Binnen de landbouw spelen belangrijke ontwikkelingen die extra beslag leggen op de ruimte, meer water nodig hebben en meer vragen van de bodem. Denk aan de mestproblematiek, opbrengstenstijging, liberalisering pacht, afschaffing melkquotum, hoge grondprijzen, schaalvergroting en de introductie van fosfaatrechten.

Als antwoord op deze ontwikkelingen verscheen in 2013 het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW). Dit programma werkt aan verbetering van waterkwaliteit, waterkwantiteit en landbouwkundige productie. Dit sluit goed aan op de doelstellingen uit de Kader Richtlijn Water (KRW). Inmiddels realiseren Waterschappen zich steeds meer dat ze niet op de traditionele wijze hun opgaven kunnen realiseren. Om die reden kruipen ze meer en meer het land op. In samenwerking met de agrarische sector is veel te winnen. Een bodem in goede conditie kan veel water bergen en goed landbouwkundig beheer kan verliezen van nutriënten beperken.

Het VVM Café zoomt in op de laatste ontwikkelingen rondom het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit.

Everhard van Essen (Aequator Groen & Ruimte en bestuurslid VVM sectie Bodemmanagement) leidt als avondvoorzitter de discussie.

Programma

17:30 Ontvangst met koffie/thee en mueslibol
18:00 Introductie door Everhard van Essen, bestuurslid VVM Sectie Bodemmanagement (BO)
18:05 Presentaties van Peter Schipper, Anne Wim Vonk en Wim Stegeman
19:00 Vragen en discussie met zaal
19:30 Afronding en netwerkborrel
20:30 Einde VVM Café
locatie:

VVM Bureau
Arthur van Schendelstraat 758
3511 MK Utrecht

kosten (incl.BTW): Vroegboekkorting
t/m 4 juni 2017
VVM–leden € 15,13
Regulier
vanaf 5 juni 2017

VVM–leden € 23,60
Niet leden € 47,80
Studentleden en recent
afgestudeerde leden gratis
Studenten € 9,08

broodjes excl. BTW:

€9,08 (2 broodjes + fruit p.p.)
broodjespakket uitsluitend te reserveren tot 19 juni a.s.
via uaerub.[antispam].@vvm.info

voorwaarden: 

Bij annulering na 14 juni a.s. zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. 

organisatie: VVM Sectie Bodemmanagement (BO)
delen:

Download en verspreid de flyer

Twitter mee via #VVMCafe

 |  |  

-->
Drinkwater