VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏
header-la-landscape-4332867-cc0-eveline-de-bruin-via-pixabay

Nationaal Programma Landelijk Gebied (Aanpak stikstof)

 

VVM Café

We leven in een klein land waar elke vierkante meter wordt benut. Daarbij stuiten we op grenzen. De natuur lijdt daaronder. Zoals bij stikstofneerslag. Daarom werkt de Rijksoverheid samen met de provincies en sectoren aan een groot pakket maatregelen om de natuur sterker te maken en de hoeveelheid stikstof terug te dringen. Naast de opgaves op het terrein van stikstof en natuur, liggen er ook opgaves op het terrein van bodem, water en klimaat. Het kabinet wil stikstofmaatregelen in een zogenoemde gebiedsgerichte aanpak slim combineren met andere maatregelen om de natuur, de bodem- en de waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te halen. Kader voor deze integrale gebiedsgerichte aanpak is het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

 download presentaties 

  Zet in uw agenda

  dinsdag 25 april 2023
  17:00 - 20:00
  UCo, 2de Daalsedijk 6a, 3551 EJ Utrecht

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

15 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen, het ontwerp Nationaal Programma Landelijk gebied wordt medio dit jaar gepubliceerd. De sectie Landbouw en Voedsel van de VVM vindt het daarom een goed moment om op 25 april a.s. een VVM Café over het Nationaal Programma Landelijk Gebied te organiseren.

Susanne Kuijpers en Jan van Bergen van het Directoraat Generaal Landelijk Gebied en Stikstof van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaan in op het Nationaal Programma met specifieke aandacht voor de aanpak stikstof in de landbouw. Vervolgens geeft Johan Sliggers een inhoudelijke reactie. Hij was tot 2018 werkzaam bij het voormalige Ministerie van Milieu. (Zie ook zijn artikel in Milieu van oktober 2022: “De uitweg uit het stikstofmoeras: maak alle veeteelt grondgebonden!). Daarna volgt discussie met de zaal.

Programma

17:00 Ontvangst met koffie/thee en mueslibol

17:30 Opening en welkomstwoord

17:35 Inleiding door Susanne Kuijpers en Jan van Bergen (LNV)

18:00 Vragen

18:10 Reactie Johan Sliggers

18:20   Discussie met de zaal

19:00   Netwerkborrel

20:00   Afsluiting

Tarieven

Deze bijeenkomst is alleen voor VVM leden
€ 15,-    VVM-leden
gratis    Studentleden (voltijd)

De kleine lettertjes

Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. U kunt zich aanmelden tot 24 april 17.00 uur, daarna garanderen we niet meer dat we uw aanmelding kunnen verwerken. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

 

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van Mart Mensink de VVM Sectie Voedsel en Landbouw.

Een overzicht van artikelen over dit onderwerp in tijdschrift Milieu van de afgelopen 4 jaar.  


Susanne Kuijpers, Ministerie van LNV 


Jan van Bergen, Ministerie van LNV


Johan Sliggers