VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏
Irrigatie
Irrigatie
 

VVM Café: Voedsel, water en landbouw: hoe komen we verder?

VVM Café

Onze voedselproductie is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid in water. De warme, droge zomer heeft dit nog eens nadrukkelijk aangetoond. Wat ons hier overkwam, is de realiteit waar veel Afrikaanse landen jaar in jaar uit mee worstelen. Toch geldt zowel voor ons land als voor Afrika dat veel droogteproblemen te voorkomen zijn. Het VVM Café op 14 november biedt concrete handvatten om de schouders te zetten onder het voorkomen van zowel watertekort als wateroverlast.

 Download presentaties 

  Zet in uw agenda

  woensdag 14 november 2018
  17:30 - 20:30
  VVM bureau
Arthur van Schendelstraat 758, 3511 MK Utrecht

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

Voedsel en water – de wereld kan niet zonder Afrika!

Prof.dr.ir. Pieter van der Zaag, hoogleraar geïntegreerd waterbeheer; IHE Delft en TU Delft

Pieter van der Zwaag opent het VVM Cafe met een pakkend betoog over het verbeteren van de waterbeschikbaarheid in Afrika. Anders dan velen denken, heeft Afrika ten zuiden van de Sahara namelijk de potentie om de graanschuur van de wereld te zijn. Heeft, want momenteel produceert men in diverse gebieden zelfs niet genoeg om de eigen bevolking te voeden. Landbouwvoorlichting en overheidssteun aan kleine boeren hebben gefaald. Met name watertekorten zijn hier debet aan. Waar de landbouw wel floreert, hebben boeren zelf initiatief genomen of hebben buitenlandse investeerders het heft in eigen hand genomen. Pieter van der Zaag schetst in zijn presentatie wat er nodig is om de huidige, lage waterproductiviteit van de overgrote meerderheid van kleine boeren te verhogen. Daarmee zal Afrika haar voedselproductie significant kunnen verhogen.

 

Het recht op water voor landbouw bij langdurige droogte in Nederland en Europa

Dr. Andrea Keessen, universitair docent recht, economie, bestuur en organisatie; UU

In de tweede presentatie zoemt Andrea Keessen in op het recht op water. Wie heeft bijvoorbeeld  prioritair recht op water bij langdurige droogte?  In Nederland geldt de volgende rangorde bij de verdeling van water op niveau: 1) nat houden van de dijken, 2) drinkwatervoorziening en koelwater voor de energievoorziening, 3) kwetsbare natuur en 4) economische functies, zowel landbouw als andere bedrijven. Voor welk water geldt dat eigenlijk: leiding-, oppervlakte-, of grondwater? Biedt deze verdeling een recht op een bepaalde hoeveelheid water? En waarom pakt dit beleid voor de landbouw in verschillende provincies zo verschillend uit? Is het Nederlandse recht geschikt als langdurige droogte zich vaker voordoet? Andrea Keessen pelt in haar presentatie al deze vraagstukken successievelijk af. Ook behandelt zij enkele Nederlandse casestudies om waterschaarste voor de landbouw anders te regelen.

Programma

17:30 Ontvangst met koffie/thee en mueslibol

18:00 Introductie door sectie Voedsel en Landbouw

18:05 Presentatie door Pieter van der Zaag 

18:35 Presentatie door Andrea Keessen

19:10 Discussie met zaal en sprekers

19:30   Netwerkborrel

20:30 Einde VVM Café

 

  Delen

  Twitter mee via #vvmcafe @VVMbureau
Download de flyer
Deel het Facebookevent
Deel de LinkedIn Post

Tarieven

Vroegboektarief tot 1 november

€ 15,-- VVM-leden

Regulier tarief

€ 47,50 Reguliere deelnemers
€ 25,--  VVM-leden
€ 9,-- Studenten, niet lid
gratis    Studentlid of recent afgestudeerd lid

Broodjespakket (te reserveren tot 12 november)

€ 9,-- 2 broodjes + fruit p.p.

De kleine lettertjes

Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. Bij aanmelding minder dan een week voor aanvang, garanderen we niet meer dat u alle informatie tijdig ontvangt. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

 

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van de VVM Sectie Voedsel en Landbouw.