VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
Seagriculture - CC0 NOAAs national ocean service via Wikicommons

Seagriculture - voedselproductie op zee

 

VVM Café

Om te voldoen aan de toekomstige vraag naar voedsel, diervoeding en organisch materiaal is opschaling van agrarisch productie noodzakelijk. Aangezien 70% van het aardoppervlak uit water bestaat, ligt het voor de hand de mogelijkheden voor seagriculture te benutten. Er liggen namelijk tal van kansen voor het gebruik van de zee voor voedsel- en energieproductie.

  Zet in uw agenda

   woensdag 20 november 2019
   17:30 - 20:30
  VVM Bureau, Utrecht Community (UCo)
  2e Daalsedijk 6a, 3551 EJ Utrecht

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

De zeeboerderij is beslist geen vaag toekomstbeeld. De laatste jaren wordt er bijvoorbeeld al volop ervaring opgedaan met aquacultuur (teelt van vis) en maricultuur (teelt van algen) op zee. Ook is in het concept Klimaatakkoord de ambitie uitgesproken om 14.000 km2 blauwe teelt te realiseren. Bij Seagriculture op een dergelijke schaal is sprake van een transitie in het voedselsysteem. Het betekent bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe teeltsystemen, nieuwe logistieke ketens en nieuwe producten. Ook zal deze transitie het voor de visserij beschikbare zeeoppervlak verkleinen en om grootschalige verwerkingscapaciteit in havens vragen. Wat betekent dit voor de bestaande gebruikers van de zee? En wat is de milieu- en ecologische impact ervan? Wat zullen burgers vinden van de nieuwe, onbekende producten uit de zee?

In dit Café wordt het gesprek hierover aangegaan met vertegenwoordigers van de aquacultuurindustrie, visserij, retail en de logistiek. Gezamenlijk wordt verkend wat de transitie naar Seagriculture omhelst, wat de te verwachten positieve en negatieve impacts zijn en wat er kan worden gedaan om negatieve effecten te vermijden.

Voorlopig programma

17:30 Ontvangst met koffie/thee en mueslibol

18:00 Welkom en inleiding door sectie Maritiem

18:10 Presentaties door sprekers:

           - Jasper Veen (Noordzeeboerderij)

           - Willem Brandenburg (WUR/Plant Research International )

19:30 Netwerkborrel

20:30 Einde VVM Café

 


Jasper Veen, Noordzeeboerderij @noordzeeboer


Willem Brandenburg, WUR @wa_brandenburg

  Delen

  Twitter mee via # @VVMbureau

Tarieven

Vroegboektarief t/m 31 oktober

€ 15,-- VVM-leden

Regulier tarief vanaf 1 november

€ 47,50 Reguliere deelnemers
€ 25,-- VVM-leden
€   9,--   Studenten, niet-lid (voltijd)
Gratis     Studentleden (voltijd) en recent afgestudeerde leden

Broodjespakket (te reserveren tot 18 november)

€ 9,-- 2 broodjes + fruit p.p.

De kleine lettertjes

Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. Bij aanmelding minder dan een week voor aanvang, garanderen we niet meer dat u alle informatie tijdig ontvangt. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

 

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van de VVM Sectie .