VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏
Medicijnen - CC0 kaboompics via Pixabay
 

Medicijnkringloop: de zorgsector aan zet!

VVM Café

Medicinale microverontreiniging is een complex, sectoroverstijgend probleem. Door lozing in water, bodem en lucht komen de stoffen en micro-organismen in ons milieu om vervolgens via het oppervlakte- en drinkwater en voedsel weer terug te komen bij mens en vee. De problematiek van deze vervuiling staat centraal tijdens een VVM-café op woensdag 21 september 2016 in Utrecht. De vroegboekkorting voor leden is geldig tot en met 7 september!

  Zet in uw agenda

  woensdag 21 september 2016
  17:30 - 20:30
  VVM Bureau,
Arthur van Schendelstraat 758, 3511 MK Utrecht

De microvervuiling van het water en voedsel met medicijnresten baart steeds meer zorgen. Te meer daar nog veel onbekend is over deze sluipende vervuiling voor mens en dier. Wereldwijd wordt een cocktail van geneesmiddelen van humane en veterinaire oorsprong in (drink)water, bodem, voedselgewassen en lucht aangetroffen. Hetzelfde geldt voor tegen meerdere medicijnen resistent geworden bacteriën. Om deze problematiek aan te pakken is een radicale verandering nodig in de manier waarop wij met deze middelen omgaan. Probleem daarbij is dat medicijnen niet eenvoudig verboden of vervangen kunnen worden. Daarom is de zorgsector zelf aan zet om met een verantwoord antwoord op deze maatschappelijke uitdaging te komen.

Maar hoe kan de transitie naar een maatschappelijk verantwoorde omgang met medicijnen en in de gezondheidspraktijk ondersteund worden? Biedt het concept groene farmacie een antwoord op deze vraag? Tijdens dit VVM-café wordt ingegaan op de toxicologische, milieutechnische, gezondheidskundige en ethische invalshoeken van dit probleem. Ook laat een ziekenhuis (UMC U) zien wat men op dit gebied onderneemt.
 
Tijdens de avond worden er presentaties gegeven door Alfons Uijtewaal (consultant Stichting Huize Aarde), Neelke Doorn (filosofe TU Delft) en Willem van der Werf (milieukundige UMC-Utrecht). Verder is er tijd voor debat met de zaal en een netwerkborrel.

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van de VVM secties Gezondheid en Milieu