VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏
WWW 20170920mar Mozah CC by SA 4.0 Nakilat @Wikicommons

Aanpakken broeikasgassen zeescheepvaart - kansen en hindernissen

VVM Café

De mondiale broeikasgasemissies door de zeescheepvaart zijn fors. Wat zijn kansrijke mogelijkheden om de uitstoot te verminderen? Het VVM Café op 20 september, dat plaatsvindt op initiatief van de nieuwe Sectie Maritiem, belicht de potentie van beleid en techniek.

  Zet in uw agenda

  Wo. 20 september 2017
   17:30 - 20:30
  VVM Bureau
  Arthur van Schendelstraat 758, 3511 MK, Utrecht

Zeeschepen hebben enorme dieselmotoren, die doorgaans draaien op stookolie ofwel residual fuel. De broeikasemissies die hiermee gepaard gaan, krijgen de laatste jaren steeds meer aandacht. Terecht, want maar liefst 90% van het goederentransport gebeurt met schepen. Ondanks diverse pogingen is men er in mondiaal verband niet in geslaagd om afspraken te maken over het terugdringen van de uitstoot. Tijdens de klimaatconferentie van Parijs is weliswaar geprobeerd om de CO2-emissies van schepen aan banden te leggen, maar uiteindelijk is besloten om de kwestie bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) te laten.

Begin juli komt de IMO bijeen om de aanpak van broeikasemissies van schepen te bespreken. Tijdens het VVM Café wordt u bijgepraat door onderzoekers en ambtenaren over de uitkomst van het IMO-overleg. Verder wordt ingegaan op zowel de stand van zaken op het gebied van regelgeving als de mogelijkheden om CO2-emissies van zeeschepen te beperken.

Lees-/kijktip: Wereldwijde scheepvaart worstelt met stookolie

Programma

17:30 Ontvangst met koffie/thee en mueslibol
18:00 Introductie
18:05 Presentaties door Jasper Faber (CE Delft) en Karin Smit-Jacobs (Ministerie van IenM)
19:00 Vragen en discussie met zaal
19:30 Afronding en netwerkborrel
20:30 Einde VVM Café

  Tarieven & aanmelden

Vroegboektarief (t/m 1 sept):
€ 15,13    VVM-lid

Reguliere tarief (vanaf 2 sept):
€ 47,80    Reguliere deelnemer
€ 23,60    VVM-lid
€   9,08    Student, niet lid
gratis    Studentlid of recent afgestudeerd lid

Broodjespakket (te reserveren tot 18 september):
€   9,08   2 broodjes + fruit p.p.

  AANMELDEN

De kleine lettertjes
Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. Bij aanmelding minder dan een week voor aanvang, garanderen we niet meer dat u alle informatie tijdig ontvangt. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van de VVM Sectie Maritiem

 Delen:
Twitter mee via #VVMcafe

 Lees-/kijktip: Wereldwijde scheepvaart worstelt met stookolie