VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
HEADER JONG doelgroep

Programma Career Event

 

Het programma is geheel in het Nederlands.

  14 september 2022  13:30-18:00   VVM Bureau, p/a UCo, 2e Daalsedijk 6a, 3551 EJ Utrecht

13:30 Inloop, ontvangst met een koffie & thee

13:45  Welkom en plenair programma met:
 - LinkedIn expert: Leendert de Bruin
 - het Talent lab: talenten niet alleen begeleiden op inhoud, maar ook op houding en gedrag!

14:45 Carrière oriëntatie markt

15:45 Pauze

16:00 Bedrijven geven workshops *

17:00 Borrel en netwerk mogelijkheid voor deelnemers om nog één-op-één gesprekken te hebben met
de bedrijven **

18:00 Einde Career Event

* Tijdens de workshopronde presenteren verschillende bedrijven interessante casussen uit hun vakgebied.
** Bij de borrel/netwerk mogelijkheid is er ruimte om in gesprek te gaan met een bedrijf waar je nog meer van wilt weten, bijvoorbeeld omdat ze een vacature open hebben staan waar je in geïnteresseerd bent. Stel al je vragen en vergeet vooral niet je CV mee te nemen.

Workshops

Uitklappen voor meer informatie.

Pondera: "Help mee met ontwikkelen van een wind- of zonnepark?"

D.m.v. interactieve casus:

Altijd al eens willen weten wat er komt kijken bij het ontwikkelen van een wind- of zonnepark? In deze workshop voer je in groepen een haalbaarheidsstudie uit voor wind- en zonneparken, in een specifieke regio in Nederland. Het doel is om geschikte locaties voor duurzame energie te vinden, terwijl je rekening houdt met de verschillende belangen en ruimtelijke uitdagingen.

De energietransitie zorgt voor significante veranderingen in het landschap en het woonmilieu. Het wordt daardoor steeds belangrijker dat de ruimtelijke en sociale aspecten in duurzame energieprojecten, zoals wind- en zonneparken, worden meegewogen. Met deze workshop verken je dat proces.

 

 
Gelderse Omgevingsdiensten: "Jouw werk, overal om je heen!"

Verschillende casussen worden behandelt, elk onder leiding van een expert uit een vakgebied

Van de IJssel tot Rivierenland, van de Achterhoek tot de Veluwe: wij werken in Gelderland elke dag aan een fijne en veilige plek om te wonen, werken en ontspannen.

Onze milieuspecialisten, juristen en adviseurs zorgen samen met onze vergunningverleners, toezichthouders en handhavers dat bedrijven en organisaties zich aan de wet- en regelgeving houden. Denk bijvoorbeeld aan het geluidsniveau op festivals, geurmetingen bij fabrieken en correcte mestopslag op boerderijen. We voeren controles uit en we geven advies, bijvoorbeeld over verduurzamingsmaatregelen.

 
Geofoxx: "Ga mee in ons buitengebied"

Ga mee in milieufacetten en beleidsdilemma’s van ons buitengebied

De komende jaren zal er veel veranderen in het buitengebied van Nederland. Schuren die omgevormd worden tot klimaatbestendige woningen. Inkrimping van de veestapel en volop aandacht voor natuurontwikkeling. Wordt carbon‐farming de nieuwe motor voor land‐ en bosbouw? Hoe gaan we dat meetbaar maken? Wat kunnen we doen tegen de verdroging van zandgronden en oxidatie van veengebieden? Hoe gaan we om met gezondheidsrisico’s van zowel relicten uit het verleden (stortplaatsen, pestbosjes, bestrijdingsmiddelen, zoönosen) als de ecologische – en gezondheidsrisico’s gekoppeld aan mogelijke energielandschappen (windmolens en zonnevelden)? Wat zijn de kansen en risico’s van het gebruik van CO2-bindende materialen als olivijn?
Geofoxx neemt jou in deze workshop mee naar de milieufacetten en beleidsdilemma’s van ons buitengebied.

 

 
Stichting Stimular: "CO2-reductie tool"

Stimular heeft de CO2 reductietool ontwikkeld: een tool wat zich focust op verduurzaming van gebouw & energie, wat in te zetten is bij allerlei typen bedrijven.
In de tool staan allerlei verduurzamingsmaatregelen die je kan nemen, zoals het plaatsen van LED-verlichting, PV-panelen en een (hybride) warmtepomp.
Op basis van kengetallen geeft de tool automatisch een schatting van de investeringskosten, terugverdientijd en elektra- en/of gasreductie.
Tijdens deze interactieve workshop ga je na een introductie zelf aan de slag met een case, waarbij je gebruik maakt van deze tool.
In groepjes gebruik je via de laptop de tool (in Excel) om te onderzoeken hoe je met zo laag mogelijke investeringskosten voor de meeste CO2-reductie kan zorgen.
Het groepje dat dit het beste doet wint een leuke prijs!