VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
Windmolens - CC0 Neil Crook via Pixabay

Geluid van windturbines op het land

Actuele inzichten in regelgeving en gezondheidsrisico’s

 

Kennisbijeenkomst

Windenergie heeft een belangrijke rol in de energietransitie in Nederland. Er worden steeds meer nieuwe windparken gebouwd en de windturbines worden steeds hoger en groter. Lokaal zijn de meningen over de komst van nieuwe windparken op land verdeeld en de discussie over de effecten ervan op de omgeving, waaronder geluid, blijft levendig. Verdiep je in actuele ontwikkelingen rondom de concept-windturbinebepalingen Leefomgeving en duik dieper in de complexe vraagstukken omtrent hinder en gezondheidsschade van omwonenden, met speciale aandacht voor geluid. Mis deze kans niet om jouw kennis te vergroten, te kijken naar oplossingen en te netwerken met gelijkgestemde professionals.

  Zet in uw agenda

 donderdag 29 februari 2024
 14:00 - 17:00
     Witteveen+Bos (nieuwe locatie!!)
     Leeuwenbrug 8, 7411 TJ Deventer 

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

In het kader van de energietransitie zijn de afgelopen jaren in Nederland diverse nieuwe windparken gerealiseerd en is het de bedoeling van de landelijke overheid om nieuwe ontwikkelingen met windenergie op het land verder te stimuleren. Tegelijk worden windturbines steeds hoger en groter. Op lokaal niveau zijn de meningen over de komst van nieuwe windparken verdeeld. Dit komt mede voort uit andere lokale inzichten en belangen en er is op lokaal niveau bij omwonenden en lokale politiek bezorgdheid over de effecten van windparken op de omgeving. Denk hierbij aan de kans op negatieve effecten op gezondheid of op het woon- en leefklimaat, naast mogelijk waardedaling van eigendom e.d.

In juridische zin is de regelgeving met betrekking windparken nog volop in beweging. Met betrekking tot de windturbinebepalingen is, mede naar aanleiding van het zogenoemde Nevele arrest, in 2023 in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een planMER Windturbinebepalingen Leefomgeving afgerond en een ontwerpbesluit Windturbinebepalingen Leefomgeving in procedure gebracht. Daarnaast is per 1 januari van dit jaar de Omgevingswet in werking getreden.

Met betrekking tot de effecten van windturbines, en dan met name op gezondheidsschade, is veel onderzoek bekend. Maar de conclusies worden niet door iedereen gedragen. Dit komt mede voort uit klachten die sommige omwonenden van bestaande windparken in de praktijk kennelijk ervaren (hinder van laagfrequent geluid, tonaal geluid, slapeloosheid en stress). En het onvermogen om daar achteraf, na realisatie van het windpark, nog gehoor voor te vinden. Gepleit wordt daarom vaak om geen nieuwe windturbines te plaatsen, of een (heel) grote afstand tussen woningen en windturbines aan te houden. Met elkaar gaan we kijken hoe hier zo goed mogelijk op in te spelen.

Voorlopig programma

13:30 Ontvangst met koffie/thee 

14:00 Opening en welkom door Erik Roelofsen (VVM sectie Geluid en Trillingen, tevens werkzaam bij N4o en NSG)

14:10 Introductie windparken op land door Erik Koppen (Arcadis)
Overzicht problematiek windparken op land, verwachte ontwikkelingen, uitkomsten planMER en een doorkijk naar de toekomst.

14:40 Klimaatambities in Nederland, rol van de provincie in de praktijk en de landelijke windturbinebepalingen door Eric Veltink (Provincie Gelderland) en ervaringen vanuit de praktijk door Suze Teunissen (gemeente Dronten)
Duo-presentatie: Welke afwegingen zijn gemaakt, wat is de uitkomst. Wat zijn de regels (nieuwe landelijke bepalingen) en welke (lokale) vrijheden zijn er voor bijvoorbeeld het Omgevingsplan (onder de Omgevingswet) en vergunningverlening. Aangevuld met ervaringen die zijn opgedaan met (participatie inwoners) geluidsmetingen, tijdens de realisatiefase van twee grote windparken in Dronten.

15:10 Korte pauze

15:30 LF-geluid bij windturbines door Wim van der Maarl (Peutz)
Wat is LF-geluid, treedt LF-geluid op, wat is daarvan -in het algemeen- het effect en hoe moet dit worden beoordeeld?

16:00 Gezondheidsschade door windturbines door Oscar Breugelmans (GGD)
Wat zijn de actuele inzichten met betrekking tot geluid en kans op gezondheidsschade (specifiek door windturbines)? Hoe om te gaan met gezondheidsklachten, hoe kans op gezondheidsklachten te minimaliseren, wat is het advies van de GGD?

16:30 Vragen en discussie

17:00 Netwerkborrel

17:30 Afsluiting 

 
Tarieven

Gratis voor VVM-leden

Vroegboektarief t/m 22 februari

€ 35,-  Reguliere deelnemers*

Regulier tarief

€ 50,-   Reguliere deelnemers*

* VMR leden krijgen 10% korting op het reguliere tarief, stuur ons een mail hierover bureau@vvm.info.  

De kleine lettertjes

Tarieven zijn inclusief BTW. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. U kunt zich aanmelden tot 28 februari 17.00 uur, daarna garanderen we niet meer dat we uw aanmelding kunnen verwerken. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

 
  Routebeschrijving en parkeren

Locatie - bereikbaarheid

Witteveen+Bos (nieuwe locatie)

Leeuwenbrug 8,
7411 TJ Deventer 
Info

Met de trein

De locatie ligt op 5 minuten lopen vanaf het station Deventer (uitgang Stationsplein / Centrum). 

Met de auto

Parkeren in de directe omgeving is beperkt mogelijk. Een parkeergarage vindt u bij het treinstation Deventer.

 

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van Gerard Krone van de VVM Sectie Gezondheid en Milieu in samenwerking met VVM Sectie Geluid en Trillingen.

  Interessant voor:

Beleidsmakers en milieuspecialisten bij omgevingsdienstgen, provincie en gemeente, GGD's initiatiefnemers, adviesbureaus, VVM-leden en andere belangstellenden.Wim van der Maarl,
Peutz  

erik-koppen
Erik Koppen,
Arcadis   

Eric Veltink,
Provincie Gelderland 


Suze Teunissen
Gemeente Dronten

  Delen

@VVMbureau
Flyer
LinkedIn Post
LinkedIn Event

 Erik Roelofsen,
VVM, NSG, n4o   Oscar Breugelmans,
GGD Amsterdam