VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
header-la-weilanden-2458351

Natuur- en landschapsinclusieve landbouw op basis van zelfsturing en doelen: het Markemodel als voorbeeld

 

Kennisbijeenkomst

De spanning tussen landbouw en natuur/landschap is veel in het nieuws. Gelukkig wordt er ook gezocht naar oplossingen. Zo ligt nu het Nationaal Programma Landelijk Gebied ter inzage (zie platformparticipatie.nl/NPLG). Gebiedsgerichte natuur- en landschapsinclusieve landbouw vormt daarin een belangrijk onderdeel. Daarom organiseren de secties Landbouw & Voedsel en Landschap van de VVM op woensdagmiddag 3 april 2024 een bijeenkomst over het Markemodel, een veelbelovend project in de Achterhoek.

  Zet in uw agenda

 woensdag 3 april 2024
 13:30 - 17:00
 VVM Bureau (UCo gebouw)
 2e Daalsedijk 6A, 3551 EJ Utrecht

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

Het Markemodel is een regionaal netwerk in de Achterhoek gericht op doelsturing. Deze vorm van gebiedsgerichte aanpak biedt een interessant perspectief voor een toekomstbestendige natuur- en landschapsinclusieve landbouw. Het Markemodel is een pilot in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

De inleiding wordt verzorgd door ir. IJsbrand Snoeij van projectbureau Land-schap, projectleider van het Markemodel, namens VALA, Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek. (Zie Tijdschrift Landschap nr 02-2023 voor een toelichting op het Markemodel.)

Na de inleiding plaatst emeritus-hoogleraar van Wageningen University & Research Jan Douwe van der Ploeg het Markemodel in een bredere context naar aanleiding van zijn boek ‘Gesloten vanwege stikstof’. Hoe heeft de stikstofcrisis in de landbouw kunnen ontstaan, wat is een mogelijk uitweg uit deze crisis en hoe past het Markemodel hierin?

Dr. ir. Judith Westerink van Wageningen University & Research reageert op de governance en doelsturing van specifiek het Markemodel waaronder boeren met natuur en landschap.

Programma

13:30 Ontvangst met koffie/thee 

14:00 Opening en welkom door Mart Mensink (VVM sectie Voedsel en Landbouw)

14:10 Inleiding Markemodel door IJsbrand Snoeij (projectleider Markemodel)

14:30 Het Markemodel in breder perspectief door Jan Douwe van der Ploeg (emeritus hoogleraar Wageningen University & Research)

14:50 Reflectie op het Markemodel op basis van zelfsturing en doelen door Judith Westerink (senior onderzoeker Landscape governance, Wageningen University & Research)

15:10 Korte pauze

15:30 Paneldiscussie o.l.v. Johan de Kleuver (procesbegeleider Markemodel)

16:30 Netwerkborrel

17:00 Afsluiting 

 
Tarieven

Gratis voor VVM-leden

Vroegboektarief t/m 10 maart

€ 35,-  Reguliere deelnemers

Regulier tarief (vanaf 11 maart)

€ 50,-   Reguliere deelnemers

De kleine lettertjes

Tarieven zijn inclusief BTW. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. U kunt zich aanmelden tot 2 april 17.00 uur, daarna garanderen we niet meer dat we uw aanmelding kunnen verwerken. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

 

  Interessant voor:

De bijeenkomst is bedoeld voor leden van de VVM en andere belangstellenden die geïnteresseerd zijn in de discussie over landbouw in relatie met natuur en landschap.


IJsbrand Snoeij,
directeur Land-Schap  

erik-koppenJan Douwe van der Ploeg,
emeritus hoogleraar, Wageningen UR   

Judith WesterinkJudith Westerink,
senior onderzoeker, Wageningen UR  


Johan de Kleuver,
procesbegeleider Markemodel

mart-mensink-c-340
Mart Mensink,
VVM sectie Voedsel en landbouw

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van Mart Mensink van de VVM Sectie Voedsel & Landbouw in samenwerking met VVM Sectie Landschap.