VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏
Bedrijventerrein EV - CC0 tpsdave via pixabay
 

PGS Nieuwe Stijl

Kenniscafé

In 2015 is gestart met het actualiseren van de richtlijnen van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen naar de Nieuwe Stijl. De publicatiereeks is al vele jaren een belangrijke handreiking voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen en voor overheden die zijn belast met het toezicht op en de vergunningverlening aan deze bedrijven (http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/).

 download presentaties 

  Zet in uw agenda

  woensdag 16 januari 2019
  17:30 - 20:30
  VVM Bureau,
  Arthur van Schendelstraat 758,3511 MK Utrecht

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

Diverse partijen, de overheid en bedrijven leveren een flinke inzet voor deze actualisatie. Ben je echter niet direct betrokken, dan is het vaak lastig om op de hoogte te blijven over wat er zoal gaande is.

Bij dit kenniscafé word je op hoofdlijnen bijgepraat over wat er de afgelopen jaren is gebeurd en wat de huidige stand van zaken is. Sprekers zijn: Robby Veders van het PGS projectbureau van NEN, Rikkert Hansler van het RIVM en Jan Heitink van AVIV BV.

De inloop is vanaf 17.30 uur en het inhoudelijke programma is van 18:00 - 20:00 uur. Na afloop kunt u tijdens een borrel in gesprek gaan met de sprekers en andere deelnemers.

Programma

17:30 Ontvangst met koffie/thee en mueslibol

18:00 Welkom door Patrick Heezen (RIVM, voorzitter sectie Externe Veiligheid),

18:05  De actualisatie van de PGS-richtlijnen naar ‘nieuwe stijl’
Robby Veders (NEN, PGS projectbureau) vertelt wat een PGS is en wat de aanleiding was voor de actualisatie. Hij legt uit hoe de actualisatie is georganiseerd en gaat in op de samenstelling van een PGS-team en de voortgang van het actualisatieproces. Naar aanleiding van de presentatie is er gelegenheid om vragen te stellen aan Robby.

18:45   Ervaringen vanuit een PGS-team
Jan Heitink (AVIV BV) is als ‘facilitator’ betrokken bij de actualisatie van de PGS 9, 12, 13 en 15*. Hij legt uit wat een facilitator doet, vertelt iets over de werkwijze van de verschillende PGS-teams en wat dat in de praktijk heeft opgeleverd. Naar aanleiding van de presentatie is er gelegenheid om vragen te stellen aan Jan.

19:15   Ervaringen vanuit een PGS-team
Rikkert Hansler (RIVM) is betrokken bij de actualisatie van de PGS 9, 12, 13, 15, 19 en 31*. Hij vertelt iets over de inhoud, het proces en zijn rol in het team. Hij zal aangeven hoe en waar in het proces externe veiligheid (EV) aan bod komt. Naar aanleiding van de presentatie is er gelegenheid om vragen te stellen aan Rikkert. 

19:45 Netwerkborrel

20:30 Einde Kenniscafé

          *PGS 9 - Cryogene gassen: opslag van 0,150m3 – 100m3
PGS 12 - Opslag en verlading van ammoniak
PGS 13 - Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen
PGS 15 - Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
PGS 19 - Opslag Propaan en butaan
PGS 31 - Opslag: overige gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties

 

  Delen

  Twitter mee via #PGS @VVMbureau
Download de flyer
Deel het Facebookevent
Deel de LinkedIn Post

Tarieven

Vroegboektarief tot 1 januari

€ 15,-- VVM-leden

Regulier tarief

€ 47,50 Reguliere deelnemers
€ 25,--  VVM-leden
€ 9,-- Studenten, niet lid (voltijd)
gratis    Studentlid of recent afgestudeerd lid (voltijd)

Broodjespakket (te reserveren tot 14 januari)

€ 9,-- 2 broodjes + fruit p.p.

De kleine lettertjes

Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. Bij aanmelding minder dan een week voor aanvang, garanderen we niet meer dat u alle informatie tijdig ontvangt. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

 

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van de VVM Sectie Externe Veiligheid (EV) .