VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Algemeen nieuws

Tijdschrift Lucht ondergebracht bij VVM

Datum: 02 april 2019
De VVM heeft het Tijdschrift Lucht van Sdu overgenomen. Sdu zag geen kans meer het Tijdschrift te blijven uitgeven. Tijdschrift Lucht is een vakblad van professionals voor professionals. De VVM ziet het blad als een mooie aanvulling op Tijdschrift Milieu. Het sluit heel goed aan bij onze doelstel...

A positive look on climate change - FOTO's toegevoegd

Datum: 02 april 2019
Aktief Slip - VVM symposium Op 28 maart heeft het evenement plaatsgevonden waarbij VVM heeft samengewerkt met studievereniging Aktief Slip. Het resultaat was een interactief symposium waarbij drie interessante sprekers de studenten hebben geïnspireerd over de aanpak van onder andere klimaat...

Snelheidsbeheersing te kort door de bocht? - reacties op Artikel in Tijdschrift Milieu

Datum: 08 januari 2019
Onder de titel ‘Snelheidsbeheersing win-win voor milieu en klimaatbeleid’ stond een artikel in de septembereditie van Tijdschrift Milieu van de hand van Martin Kroon. De oud-projectleider rijsnelheden en rijgedrag bij VROM/DGM uitte zich hierin kritisch over het ontbreken van het onde...

Bestel nu: Ik bedoel maar

Datum: 03 december 2018
  Ik bedoel maar is een bundeling van de columns die Vera Dalm schreef voor Tijdschrift Milieu tijdens haar periode als voorzitter van de VVM.  Meer info>>  

Aftreden Vera Dalm, nieuwe voorzitter Antoine Heideveld

Datum: 28 november 2018  -  Auteur: VVM
Na acht jaar voorzitterschap hebben we afscheid genomen van Vera Dalm. Vera heeft zich met veel energie ingezet voor de VVM en heeft haar maximale termijn van 2x4 jaar als voorzitter er opzitten. Op de ALV hebben we onze nieuwe voorzitter Antoine Heideveld, directeur van het Groene Brein, be...

Omgevingswet: hard op weg naar de eindstreep

Datum: 10 oktober 2018  -  Auteur: VVM
‘Hard op weg naar de eindstreep’, dat was de grote lijn van alweer de 7e editie van de Dag van de Omgevingswet op 4 oktober. Duidelijk werd dat er weliswaar nog veel te doen staat om vanaf 1 januari 2021 met een vernieuwde denk- en werkwijze invulling te geven aan het omgevingsbeleid,...

Paquita Perez aan tafel op Avond van Wetenschap en Maatschappij

Datum: 08 oktober 2018  -  Auteur: Paquita Perez/OU
In iedereen zit een duurzame transitiemaker Ieder jaar nodigt de Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij een select gezelschap uit van 275 prominenten uit de kringen van wetenschap, cultuur, bedrijfsleven, politiek, media en sport, voor een feestelijk diner in de Ridderzaal in Den H...

Journal of Integrative Environmental Science (JIES) is open access geworden

Datum: 04 september 2018
Journal of Integrative Environmental Science (JIES), een initiatief van VVM, is open access geworden. Dat betekent dat alle artikelen gratis toegankelijk zijn. JIES publiceert interdisciplinaire wetenschappelijk artikelen over het milieu, met aandacht voor de lokale, regionale en mondiale schaal ...

Oproep: VVM Kennisplatform medische milieukringloop

Datum: 05 juni 2018  -  Auteur: VVM
Waarom? Humane en veterinaire medicijnen en multiresistente bacteriën komen via riool en mest in een milieukringloop terecht. Aangezien het medicijngebruik toeneemt komt de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater, drink-, vis- en zwemwater, bodem, (export/import)gewassen en lucht daarmee i...

Nieuw voor leden van de VVM: Vind een mentor!

Datum: 01 mei 2018  -  Auteur: VVM
Ben je nieuw in een bepaald milieuwerkveld of nieuw op de arbeidsmarkt en wil je gebruik maken van de ervaring en kennis van een ander VVM-lid, kijk dan snel in de VVM-ledengids en leg contact met een van de mentoren.Een mentor vind je zo:Log in en ga naar de ledengids op de website (te vinden on...