VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Algemeen nieuws

Ed Nijpels: “De Omgevingswet komt te laat”

Datum: 12 oktober 2017
“Ga direct aan de slag met de energietransitie en wacht de Omgevingswet niet af. Decentrale overheden beschikken over een ruim assortiment aan instrumenten om nu al meters te maken. Dat is heel hard nodig.” Aldus luidde het heldere advies van Ed Nijpels aan de deelnemers van de...

Tijdschrift Milieu special 'Gezonde en Slimme Stad' is verschenen

Datum: 24 september 2017  -  Auteur: VVM-bureau
‘Gezonde verstedelijking begint met een gezonde geest’. Deze gevleugelde woorden vormden in 2012 de aftrap voor het landelijk programma ‘Slimme en Gezonde Stad’ waarbinnen Eindhoven als één van de zes pilotsteden op expeditie ging. Vijf jaar lang is op aller...

Call for papers Landelijk Geurcongres 2018.

Datum: 06 september 2017  -  Auteur: VVM-bureau
Begin 2018 gaat de VVM weer een landelijk geurcongres organiseren. Inmiddels zijn er al heel wat onderwerpen genoemd die interessant zijn voor het congres. Bij dezen willen we graag een oproep doen aan iedereen die een presentatie over een geuronderwerp zou willen geven. Te denken valt aan geurhi...

Nieuw VVM-lid ENVAQUA participeert in Milieutechnologie Trendonderzoek 2017.

Datum: 01 september 2017
ENVAQUA, de Nederlandse brancheorganisatie voor leveranciers en producenten van milieu- en watertechnologie, is recent instellingslid van de VVM geworden en nodigt u uit om deel te nemen aan het milieutechnologie trendonderzoek 2017. Hieronder leest u hun uitnodiging: Waarom deelnemen? Het ...

Volledig programma van de Dag van de Omgevingswet 2017 nu bekend!

Datum: 31 augustus 2017
Op 5 oktober a.s. organiseert de VVM voor de zesde keer op rij de jaarlijkse Dag van de Omgevingswet. Het volledige overzicht van alle presentaties en de meer dan dertig deelsessies vindt u hier.  

VVM en PAOTM bundelen krachten bij Opleiding Luchtkwaliteit

Datum: 23 juli 2017
PAO Techniek en Management en VVM Netwerk van milieuprofessionals hebben tot beider genoegen een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie. In deze opleiding verzorgt PAOTM drie blokken en VVM twee. De opleiding is op hbo-niveau en...

Rudy Rabbinge winnaar Rachel Carson Oeuvreprijs

Datum: 07 juni 2017
Winnaar van de Rachel Carson Oeuvreprijs 2017 is prof.dr.ir. Rudy Rabbinge, mondiaal dé grondlegger van de productie-ecologie. De jury is unaniem in haar oordeel: zijn maatschappijvisie en wetenschappelijke werk hebben voor mens en milieu een enorme impact. De visie van Rabbinge op de land...

Milieulobby Tweede Kamer: zoeken naar het politieke spanningsveld

Datum: 18 mei 2017  -  Auteur: Peter van de Laak
Tijdens een VVM Café eerder dit jaar heeft Bob van Dijk, beleidsmedewerker milieu D’66 fractie Tweede Kamer, vertelt over zijn ervaringen met milieulobby en de voorbereiding van het politieke debat. Deze rapportage bevat de hoofdlijnen van zijn inleiding en de discussie op het thema ...

Save the date: Dag van de Omgevingswet 2017

Datum: 03 april 2017
Reserveer 5 oktober vast in uw agenda: Dag van de Omgevingswet 2017! Na de succesvolle lustrumeditie is inmiddels de datum en locatie bekend voor de Dag van de Omgevingswet 2017: 5 oktober. Eerdere jaren vond de dag altijd plaats bij de Provincie Zuid-Holland, dit jaar zijn we voor het eers...

Jaarverslag 2016 verschenen

Datum: 03 april 2017
Het Jaarverslag "2016 in woord en beeld" is weer verschenen. U kunt hem vinden via Over VVM > Beleid > Jaarverslag, of hier downloaden. Evenals in voorgaande jaren heeft de VVM in 2016 een breed scala aan activiteiten georganiseerd. Van excursies, symposia, debatten en cursussen tot grote ...