VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Algemeen nieuws

Snelheidsbeheersing te kort door de bocht? - reacties op Artikel in Tijdschrift Milieu

Datum: 08 januari 2019
Onder de titel ‘Snelheidsbeheersing win-win voor milieu en klimaatbeleid’ stond een artikel in de septembereditie van Tijdschrift Milieu van de hand van Martin Kroon. De oud-projectleider rijsnelheden en rijgedrag bij VROM/DGM uitte zich hierin kritisch over het ontbreken van het onde...

Bestel nu: Ik bedoel maar

Datum: 03 december 2018
  Ik bedoel maar is een bundeling van de columns die Vera Dalm schreef voor Tijdschrift Milieu tijdens haar periode als voorzitter van de VVM.  Meer info>>  

Aftreden Vera Dalm, nieuwe voorzitter Antoine Heideveld

Datum: 28 november 2018  -  Auteur: VVM
Na acht jaar voorzitterschap hebben we afscheid genomen van Vera Dalm. Vera heeft zich met veel energie ingezet voor de VVM en heeft haar maximale termijn van 2x4 jaar als voorzitter er opzitten. Op de ALV hebben we onze nieuwe voorzitter Antoine Heideveld, directeur van het Groene Brein, be...

Paquita Perez aan tafel op Avond van Wetenschap en Maatschappij

Datum: 08 oktober 2018  -  Auteur: Paquita Perez/OU
In iedereen zit een duurzame transitiemaker Ieder jaar nodigt de Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij een select gezelschap uit van 275 prominenten uit de kringen van wetenschap, cultuur, bedrijfsleven, politiek, media en sport, voor een feestelijk diner in de Ridderzaal in Den H...

Journal of Integrative Environmental Science (JIES) is open access geworden

Datum: 04 september 2018
Journal of Integrative Environmental Science (JIES), een initiatief van VVM, is open access geworden. Dat betekent dat alle artikelen gratis toegankelijk zijn. JIES publiceert interdisciplinaire wetenschappelijk artikelen over het milieu, met aandacht voor de lokale, regionale en mondiale schaal ...

Oproep: VVM Kennisplatform medische milieukringloop

Datum: 05 juni 2018  -  Auteur: VVM
Waarom? Humane en veterinaire medicijnen en multiresistente bacteriën komen via riool en mest in een milieukringloop terecht. Aangezien het medicijngebruik toeneemt komt de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater, drink-, vis- en zwemwater, bodem, (export/import)gewassen en lucht daarmee i...

Nieuw voor leden van de VVM: Vind een mentor!

Datum: 01 mei 2018  -  Auteur: VVM
Ben je nieuw in een bepaald milieuwerkveld of nieuw op de arbeidsmarkt en wil je gebruik maken van de ervaring en kennis van een ander VVM-lid, kijk dan snel in de VVM-ledengids en leg contact met een van de mentoren.Een mentor vind je zo:Log in en ga naar de ledengids op de website (te vinden on...

Column: Geef de toekomst een stoel!

Datum: 03 april 2018  -  Auteur: Bas van de Griendt
VVM-leden Column Bas van de Griendt* Als Jan Terlouw spreekt, dan luistert Nederland. Dat was eerder zo met het ‘touwtje uit de brievenbus’. En misschien is het goed dat nu ook weer te doen, want dat touwtje krijgt een vervolg, met het idee voor een stoel voor de toekomst. Tijdens he...

Jaarverslag 2017 verschenen

Datum: 03 april 2018  -  Auteur: VVM
De VVM heeft zich in 2017 opnieuw weten te manifesteren als bruisend en stimulerend platform. Voor het brede werkveld van milieuprofessionals, jong en oud, is een breed scala aan activiteiten georganiseerd. In totaal vonden er ruim 30 activiteiten plaats. Van excursies, debatten en cursussen to...

Klassiek milieubeleid springlevend!

Datum: 13 februari 2018  -  Auteur: Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW)
‘Een schoon, gezond en veilig Nederland is nooit af’, schrijft Stientje van Veldhoven, Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, in haar voorwoord in de nieuwe editie van Tijdschrift Milieu, getiteld ‘Schoon, Gezond en Veilig. Uit de artikelen, interviews en columns b...