VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Emissiemetingen volgens SCIOSĀ (scope 6 certificering)

2-daagse cursus (exclusief examen)

In het Activiteitenbesluit is opgenomen dat emissiemetingen mogen worden uitgevoerd door geaccrediteerde laboratoria en SCIOS scope 6 gecertificeerde bedrijven. Het technisch document 8 dat als basis dient voor de SCIOS certificering, is hiervoor aangepast aan de vereisten in de regelgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat de werkwijzen zijn afgestemd op de geldende Europese meetnormen. Daarnaast moeten inspecteurs die emissiemetingen uitvoeren een opleiding volgen.

Deze cursus geeft de inspectiebedrijven de mogelijkheid om aan deze verplichting uit het Activiteitenbesluit te voldoen. In 2 dagen worden de verschillende aspecten van emissiemetingen, zoals het nemen van representatieve rookgasmonsters en de daarop volgende analyse en verwerking van de analyseresultaten, uitgelegd.

De cursus kan worden afgesloten met een examen bij KIWA Training, van Empel en Parkstad Opleidingen.

De cursus is bestemd voor degenen die nu of in de toekomst belast zijn met het uitvoeren van emissiemetingen.

Programma: 

Dag 1

08.45-09.00 uur : Ontvangst

09.00-10.30 uur : Verbrandingsemissies 

10.30-10.45 uur : Pauze 

10.45-12.30 uur : Emissieregelgeving

12.30-13.15 uur : Lunch 

13.15-13.45 uur : Emissiemetingen

13.45-15.00 uur : Herleidingen

15.00-15.15 uur : Pauze

15.15-16.15 uur : Monsternamestrategie

16.15-16.45 uur : Hulpmiddel SCIOS

16.45-17.00 uur : Afsluiting

 Dag 2

08.45-09.00 uur : Ontvangst

09.00-12.30 uur : Emissieberekeningen / Praktijkopdracht

12.30-13.15 uur : Lunch

13.15-13.45 uur : Debietmetingen

13.45-14.30 uur : Behandelen huiswerk en vragen hulpmiddel SCIOS

Verdere informatie 

De organisatie van deze cursus is in handen van de VVM (Marie Thérèse van Heijningen) negninjiehnav.m.[antispam].@vvm.info

Annuleringsvoorwaarden  

Tot een maand vooraf kunt u kosteloos annuleren. Mocht binnen een maand voor aanvang van de eerste cursusdag uw inschrijving willen annuleren, bent u VVM de volledige deelnamekosten verschuldigd, u behoudt wel het recht om:

  • een collega in uw plaats aan te melden, deze persoon treedt dan in uw rechten;
    of
  • tegen betaling van 10% van de deelnamekosten met voorrang deel te nemen aan een eventuele herhaling van de cursus.
 

   nieuwe data in najaar 2021 volgt zsm
 Zie lesdagen
KIWA Training
Wilmersdorf 50, 7327 AC Apeldoorn
   088-998 3539

   cursus: VVM leden € 973,75  |  Niet-leden € 1076,25 excl. BTW.

Aanmelden examen bij:
Kiwa Training via 088-998 3539 of via gniniart.[antispam].@kiwa.nl
Van Empel Opleidingen en Training, https://www.vanempelopleidingen.com/pi-scope-6/
Parkstad Opleidingen, https://www.parkstad-inspecties.nl/opleidingen/scios-scope-6-emissiemetingen/opleiding-emissiemetingen-scios-scope-

Deze VVM cursusprijzen zijn incl. rekenprogramma's zoals de SCIOS Rekentool. Deze is ook los verkrijgbaar. Daarover vindt u hier meer informatie. De VVM Rekentool is voor persoonlijk gebruik en niet overdraagbaar aan derden.

      De organisatie van deze VVM cursus is in handen van de VVM sectie Lucht