VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
header-sdg-cursus

‘Waarden en de Sustainable Development Goals’

Hoe je leert ethiek rond de SDG’s in de beroepsuitoefening te gebruiken.

 

 

Cursus

Het doel van deze cursus is de deelnemers te voorzien van systematische, ethische handvatten om in hun beroepssituatie effectief en verantwoord te handelen (persoonlijk én als organisatie) binnen de complexiteit van duurzame ontwikkeling zoals de SDG’s die weergeven.

Achtergrond

In de gangbare aanpak van duurzaamheidsvraagstukken wordt vaak gewerkt vanuit ‘inhoudelijke’ thema’s zoals: water, ecologie, biodiversiteit, economie, klimaat of energie. Die willen we beschermen, verstandig beheren, ‘groener’ maken e.d. Veel minder aan de orde zijn onderliggende oorzaken, die van menselijk welzijn: armoede, ongelijkheid, gender, mondiale solidariteit, bevolkingsdruk, macht, geweld zoals die in de Sustainable Development Goals zijn geformuleerd. Deze vragen om een aanpak die op het terrein van ethiek en morele besluitvorming komt.

Deze cursus gaat dan ook over de vraag hoe je als professional (individueel en als deel van een organisatie/instelling) kunt omgaan met de complexiteit van de (soms strijdige) waarden, zoals sociale versus ecologische waarden? Wat is een praktische/vruchtbare manier om actief met deze conflicterende waarden om te gaan? De werkvormen zijn vooral bedoeld als zelfonderzoek.

  Zet in uw agenda

    Dag 1:   3 februari 2022
    Dag 2: 17 februari 2022
    Dag 3: 10 maart 2022
    Dag 4: 17 maart 2022
    Terugkomdag: datum/tijden volgt nog (in april of juni 2022)
    16:00 - 20:30
   UCo, 2de Daalsedijk 6a
         3551 EJ Utrecht

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

Globaal programma

Dag 1
We oriënteren ons op waarden en ethiek als deel van menselijk en professioneel denken en handelen. Aan de hand van (bijvoorbeeld) het ‘Assenkruis’ van Van Egmond ervaren we hoe we nu omgaan met ethiek als discipline, proces en als professionele vaardigheid. We zoeken een antwoord op de vraag wat de rol van moraal is op ons handelen, individueel en collectief. En ook behandelen we de kwestie wat het verschil is tussen moraal en ethiek.

Middag:
Inleiding over ethiek en morele besluitvorming in organisaties, Ingrid Robeyns, hoogleraar Universiteit Utrecht. Daarop volgt een dialoog tussen de deelnemers over de vragen die zijn opgeworpen.

Avond:

Werken aan eigen oriëntatie op ethiek, moraal en actorschap, gevolgd door een tweede dialoog en zelfreflectie.

Dag 2
Deze bijeenkomst gaat over mogelijkheden voor het nemen van individuele, professionele verantwoordelijkheid van ethische vraagstukken. We zoeken verbinding met eigen professionele keuzen, de persoonlijke rechtvaardiging daarvan en hoe daarin gewerkt wordt aan verantwoordelijkheid en (professionele) identiteit.

Middag:
Inleiding over de (ethische betekenis van de) SDG’s, Judith Maas, directeur SDG Nederland. Na een korte dialoog vervolgen we met het zelf werken aan begrips- en relatievorming tussen ethiek, SDG’s en actorschap.

Avond:
De avond wordt besloten met een paar conclusies door Ingrid Robeyns.

Dag 3
We onderzoeken de identiteit en de morele besluitvormingsprocessen in de organisatie. Tevens is er aandacht voor de praktische gevolgen voor deze keuze: omgaan met mogelijke veranderingen, weerstand, kennisontwikkeling en begrijpen wat binnen de invloedssfeer van de deelnemers (en hun organisatie) ligt – en wat daarbuiten. We onderzoeken tenslotte hoe de SDG’s richting kunnen geven aan moreel, waardengericht handelen door de professional, te midden van organisatiedoel, strategie, structuur, collega’s, cultuur en technologie.

Middag:

Reflectie op morele besluitvorming mbt SDG’s in organisaties; persoonlijke verkenning van mogelijkheden tot verandering. Inleiding door en ervaringen van Eelke Wielinga, eigenaar LINK consult en auteur van het managementboek ‘Netwerken met energie’. Daarna, in een discussie, proberen we tot scherpere beelden van mogelijkheden voor de organisatie te komen.

Avond:
Introductie op en gebruik van de impactroos.

Dag 4
Met de SDG’s, de persoonlijke, professionele keuzen en organisatorische setting als uitgangspunt, gaan we na hoe het individu veranderingsprocessen in de organisatie kan stimuleren.

Middag:
Reflectie op morele besluitvormingsprocessen en SDG’s in de concrete werkomgeving. Inleiding door Tjard de Cock Buning, Vrije Universiteit.

Avond:
Discussie en conclusies over persoonlijk leiderschap en eindresultaten. Daarna vaststellen van huiswerk ten behoeve van de terugkomdag.

Terugkomdag (aangepaste tijden)
Presentaties en bespreking van de (individuele en collectieve) leeropbrengsten van de cursus. 
Afronding met borrel.

 

  Delen

  Twitter mee via #SDG @VVMbureau

  Tarief

€ 350,- voor VVM leden
€ 450,- voor niet leden

De kleine lettertjes
Tarieven zijn exclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. U kunt zich aanmelden tot een WEEK VOOR DE CURSUS 17.00 uur, daarna garanderen we niet meer dat we uw aanmelding kunnen verwerken. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De initiatiefnemers van deze cursus zijn: VVM sectie Ethiek en Milieufilosofie (Richard Zwiers, sreiwz.drahcir.[antispam].@xs4all.nl) en VVM sectie NME (Chris Maas Geesteranus, saamnorb.[antispam].@gmail.com en Harry Vos, sovyrrah.[antispam].@vooranderen.nl).