VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏
Heide

Juridisch Café over het Voorzorgsbeginsel

discussieavondHeide

Er kan onzekerheid bestaan over de risico’s van een bepaalde handeling voor mens en milieu. Bij bepaalde besluiten, bijvoorbeeld over voedselveiligheid, natuurbescherming of bestrijdingsmiddelen is het voorzorgsbeginsel van toepassing. Dit beginsel bepaalt dan dat degene die beslist over het toelaten of verrichten van die handeling hierover een controleerbare afweging dient te maken. Op donderdag 7 juni 2018 organiseert de VVM-sectie Milieurecht en praktijk een Juridisch Café over de toepassing van het voorzorgsbeginsel.

 Download presentaties Download verslag

  Zet in uw agenda

  Donderdag 7 juni 2018
  16:30 - 20:00
  VVM Bureau
  Arthur van Schendelstraat 758 
   3511 MK, Utrecht

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

Het voorzorgsbeginsel vindt zijn oorsprong in het Europese milieurecht. In het Juridisch Café zal door twee deskundige sprekers allereerst worden ingegaan op de juridische basis van het voorzorgsbeginsel en de inhoud ervan. Vervolgens zal aan de hand van Nederlandse en Europese jurisprudentie worden gekeken wanneer en op welke wijze het voorzorgsbeginsel bij de besluitvorming een rol dient te spelen en wat dit in de praktijk betekent. Zoals gebruikelijk is er weer ruim de gelegenheid voor discussie en uitwisseling van ervaringen van de deelnemers.   

Programma

16:30 Ontvangst met koffie/thee en mueslibol

17:00 Opening Jelle van de Poel (VVM sectie Milieurecht en Praktijk)

17:05 De herkomst en het juridisch kader van het voorzorgsbeginsel door Ben Schueler (staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en hoogleraar bestuursrecht, in het bijzonder het omgevingsrecht)

17:50 Pauze met broodjes

18:10 Praktijkvoorbeelden, wanneer en op welke wijze dient een bestuursorgaan het voorzorgsbeginsel bij zijn besluitvorming betrekken door Bondine Kloostra (advocate bij Van den Biesen Kloostra advocaten)

18:55 Discussie en uitwisseling van ervaringen

19:30 Netwerkborrel

20:00   Einde Juridisch Café

 

Ben Schueler

Bondine Kloostra

 

  Tarieven & aanmelden

Aanmelden

Vroegboekkorting t/m 30 mei 2018

€ 65,00   Reguliere deelnemers *
€ 42,50 VVM-leden

Regulier

€ 85,00 Reguliere deelnemers *
€ 49,50 VVM-leden
€   9,00 Studentleden

* VMR leden krijgen 10% korting op het reguliere tarief, stuur ons een mail hierover uaerub.[antispam].@vvm.info 

De kleine lettertjes
Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. Bij aanmelding minder dan een week voor aanvang, garanderen we niet meer dat u alle informatie tijdig ontvangt. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van dit VVM Café is in handen van de VVM Sectie Milieurecht en Praktijk

  Delen:

  Twitter mee via #juridischcafe
   #voorzorgsbeginsel

Download de flyer
  Deel het Facebookevent
  Deel de LinkedIn Post