VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 


Grote Klimaatoplossingen Congres

 Di. 3 december 2019
 09:00 - 17:00
Provinciehuis Brabant, Den Bosch

Deelsessies

Grote Klimaatoplossingen Congres 2019

 

Uitklappen om meer te lezen over de sessies.

1 - Naar een integrale visie op de energietransitie

Nieuwbouw CC by SA 3.0 M.M. Minderhoud | Wikicommons

Het slagen van de energietransitie is sterk gebaat bij een richtinggevende robuuste visie op een duurzame energiehuishouding in 2050. Onderdeel daarvan zijn heldere randvoorwaarden, eisen, benchmarks en kengetallen voor keuzes die nú gemaakt moeten worden. Wat zijn de technisch en economisch haalbare technologieën die passen in zo’n visie? Welke factoren zijn er nodig om die in voldoende omvang te realiseren en wat hebben ze daarvoor nodig? Welke rol is er hierbij voor de EU weggelegd?

Sprekers:

 • Coby van der Linde , directeur Clingendael International Energy Programme
 • Akshay Patki , DG CLIMA
 • Richard Zwiers onafhankelijk adviseur duurzame ontwikkeling bij Duurzaamheid4all
 
2 - Aanpassingen in het landelijk gebied kunnen een grote bijdrage leveren aan de klimaatoplossingen

h-nmd19-deelsessie-bodem-cc-by-sa-30-janwillemvanaalst-via-wikicommons

De focus in deze deelsessie ligt op de concrete kansen om te anticiperen op de klimaatverandering door zowel de landbouw als het landbeheer. Vervolgens volgt een analyse van de consequenties en knelpunten van deze aanpak voor Nederland. Dit gebeurt in twee scenario’s: voor een globaal én voor een lokaal/landelijk voedselvoorzieningensysteem. Het gesprek wordt geleid door: Marcel Schuttelaar, Schuttelaar & Partners

Sprekers:

 • Jelleke de Nooy  
 • Peter Kuikman  
 • Jan Peter Lesschen (WUR)
 • Martijn Root (LNV)

 

 
3 - Hoe kan de zee ons helpen aan klimaatoplossingen?

Onderwatergeluid

Welke kansen biedt de Noordzee voor klimaatoplossingen? Het Nederlandse deel van de Noordzee is 1,5 keer zo groot als Nederland, dus aan ruimte geen gebrek. Offshore wind heeft zichzelf in snel tempo bewezen als haalbare schone energie, maar hoe zit het met andere energievormen? En hoe kan de kweek van zeewier bijdragen aan klimaatoplossingen? In deze sessie inventariseren we samen met experts uit de Offshore Wind en WUR de klimaatoplossingen die de zee heeft te bieden.

Sprekers:

 • Sander van den Burg  , Wageningen Economic Research
 • Gerard Harder , Eneco

 
4 - Hoe houden we de stad koel en leefbaar in de zomer?

klimaatadaptieve stad

Door de klimaatverandering krijgen de steden te maken extra hoge temperaturen en meer wateroverlast. Zo neemt het aantal nachten warmer dan 20 graden Celsius toe. Tijdens de voorbije zomer heeft dat onder meer geleid tot een explosieve vraag naar energievretende airco’s. Wat kan de individuele stadsbewoner doen en waarvoor is de gemeente aan zet?

Er bestaat een breed scala aan kansrijke maatregelen. Voorbeelden zijn koele verhardingsmaterialen, groen- en waterdaken, groene gevels en schoolpleinen, pergola’s boven parkeerterreinen, aanleg van kleine groengebieden en ruimte voor meer water in de stad. Geldt ook in dit geval ‘het geheel is meer dan de som van afzonderlijke maatregelen?’ Wat zijn praktische, financiële en institutionele belemmeringen en wie is er aan zet?
Het gesprek wordt geleid door: Peter van de Laak , Adviseur en projectleider Stedeling Advies

Sprekers:

 • Robert de Kort , Adviseur Klimaatadaptatie en Stedelijke Ontwikkeling, Arcadis
 • Marloes Gout , Adviseur Programma Multifunctionele daken, gemeente Rotterdam
 
5 - Werksessie Drawdown Europe Research Association

drawdown-headerDe doelstelling van het Grote Klimaatoplossingen Congres is concretisering van deoplossingen die het boek Drawdown aandraag In deze interactievesessie, ontworpen en begeleid door het team van Drawdown Europe, ga je met elkaar aan de slag om je eigen persoonlijke actiepunten voor tastbare oplossingen voor de klimaatproblematiekte formuleren. Aan de hand van een kaartenset van alle klimaatoplossingen krijg je meer inzicht in de diversiteit van oplossingen én handvatten om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Sprekers:

 • Freek van der Pluijm , Drawdown Europe Research Association
 • Sven Jense , Drawdown Europe Research Association

freek-van-der-pluijmsven-jense

 
6 - Op weg naar het mobiliteitssysteem van de toekomst!

Duurzaam Compensatiegedrag

Hoe onze mobiliteit er in 2050 uitziet is niet makkelijk te voorspellen. Zijn alle steden autovrij maar hoe verplaatsen we ons dan wel? Is de zelfrijdende elektrische auto de oplossing gebleken voor files en overlast? Gaan we massaal met de trein op vakantie in Europa? Voor een leefbaar, duurzaam en bereikbaar Nederland is een fundamentele verandering nodig van de manier waarop we reizen en goederen produceren en vervoeren. Met alleen meer elektrische auto’s, trein en alternatieve brandstoffen gaan we de problemen niet oplossen. In deze werksessie presenteren verschillende sprekers hun visie op de toekomst van stedelijke, regionale en internationale mobiliteit. Vervolgens identificeren we met het publiek de mogelijkheden om het toekomstig mobiliteitssysteem vorm te geven.

Sprekers:

 • Martin de Jong , directeur Maatschappelijke Waarde, Vodafone Ziggo
 • Koenraad Backers , Projectleider Mobiliteit, Natuur & Milieu

martin-de-jongkoenraad-bakkers