VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 

 

 

 


Grote Klimaat Oplossingen Congres

 2 - 4 maart 2021
 Online, via Zoom

logo-milieucompleet-300x44-transparant-wit  Logo VVM

Grote Klimaat Oplossingen Congres 2021

 

Klimaat en Transformatie

Van dinsdag 2 tot en met donderdag 4 maart vindt de tweede editie plaats van het Grote Klimaatoplossingen Congres. Dit jaar als online congres. De naam geeft exact het doel weer: het congres levert actiepunten op voor tastbare oplossingen voor de klimaatproblematiek.

Terugkijken plenaire sessie 2 maart jl.                                            download presentaties 

Terugkijken plenaire sessie 3 maart jl.

  Zet in uw agenda

  dinsdag 2 tot en met donderdag 4 maart 2021
  Verschillende sessies tussen 09:00 - 17:00
  Online, via Zoom

De coronacrisis heeft ons laten zien dat de wereld geen stabiel systeem is. Sommigen noemen de crisis de generale repetitie voor de klimaatcrisis. Die instabiliteit kan negatief uitwerken en tot ineenstorting van systemen leiden, maar ook positief worden omgebogen en leiden tot fundamentele veranderingen van onze wereld in duurzame richting. Om die reden staat de 2021-editie van het Grote Klimaat Oplossingen Congres van de VVM op van dinsdag 2 tot en met donderdag 4 maart in het teken van ‘Klimaat en Transformatie’.

Plenaire presentaties en debat in parallelsessies vinden online plaats. Centraal staat welke opties er op korte termijn zijn om transformaties in duurzame richting in gang te zetten, in Nederland en daarbuiten. Het concept van de donut-economie vormt de kapstok voor de discussie.

Op zowel 2 als 3 maart komen in de ochtend plenair drie sprekers aan het woord om vervolgens uit elkaar te gaan in deelsessies. Donderdag zijn er nog twee deelsessies.

Als je je inschrijft voor een deelsessie, ben je zonder extra kosten welkom bij het plenaire programma.

Podcast: Het grote Klimaat Oplossingen Congres: Maurits Groen ziet enorme veranderingen

Alvast een voorproefje voor het congres? Luister dan de eerste podcast van Groene Gesprekken!

Delen

  Twitter mee via #GKOC2021 @VVMbureau
Deel het Facebookevent
Deel de LinkedIn Post
Deel het LinkedIn Event
Deel de Insta Post

Plenaire sessies

Dinsdag 2 maart, 9:30 – 11:00 Plenair

1. Transitie van de overheidsaanpak bij klimaatmaatregelen

door Jan van der Meer, gedeputeerde Provincie Gelderland

De provincie Gelderland verraste ons land op de valreep van 2020 met een opzienbarend klimaatplan. De lat ligt hoog: 55% CO2-reductie in 2030. Fundament voor de beoogde transitie vormt de omarming van de Donuteconomie. Dit economische model meet welvaart door te kijken naar de realisatie van een sociaal fundament zonder het overschrijden van ecologische plafonds. Gedeputeerde Jan van der Meer vertelt in een inspirerend betoog hoe de rest van Nederland in de voetsporen van zijn provincie kan treden. Speciale aandacht krijgen het meer datagedreven werken en het effectief inspelen op maatschappelijke initiatieven.


Jan van der Meer , gedeputeerde Provincie Gelderland (energietransitie, klimaat, milieu en gezondheid én openbaar vervoer)  
 Eigen blog van Jan (Gelders Energieakkoord)


2. De psychologie van klimaatverandering

door Linda Steg, RUG

In deze presentatie geeft Linda Steg een kort overzicht van wat mensen motiveert om hun gedrag aan te passen om klimaatverandering te voorkomen, en om zich aan te passen aan de negatieve gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast gaat ze in op factoren die van invloed zijn op de acceptatie van klimaatbeleid.


Linda Steg , Rijksuniversiteit Groningen  
 (KNAW)


3. De groeiende klimaattransformatie van de financiële sector

door Piet Sprengers, hoofd duurzaamheid ASN Bank

Het financiële systeem is complex en ondoorzichtig. Toch kunnen en zullen financiële instellingen een cruciale bijdrage leveren aan het oplossen van het klimaatprobleem. Zeker in Nederland maar ook in de EU, de VS en vele andere landen zien financiële instellingen dat ze daar een rol bij hebben. Natuurlijk gaat die ontwikkeling nog niet snel genoeg maar er gaat een flinke versnelling aankomen. In mijn presentatie zal ik de belangrijkste van die ontwikkelingen benoemen, en beschrijven wat de impact daarvan zou kunnen zijn. De sector eigen draait het daarbij om vele 4 letterige afkortingen die vergaande impact zullen gaan hebben zoals: SFAP, SFDR, NGFS, TCFD en PCAF.

alg-s-piet-sprengers-via-piet
Piet Sprengers ,
manager duurzaamheidsstrategie en beleid, ASN Bank
 TEDx


Woensdag 3 maart, 9:30 – 11:00 Plenair

4. Transformatie naar een Circulaire product- en dienstenindustrie

door Jacqueline Cramer, USI en AEB

Een circulaire product- en dienstenindustrie vergt niet alleen een technische en economische transformatie, maar ook een verandering van beleid en organisatie. De traditionele overheidssturing blijft noodzakelijk maar daarnaast is netwerksturing nodig. In mijn presentatie legt Jacqueline Cramer aan de hand van tien bouwstenen uit wat netwerksturing inhoudt. Haar conclusie is dat netwerksturing de slagkracht in de praktijk vergroot en de kloof tussen het beleid van de overheid en degenen die er in de uitvoering mee te maken krijgen verkleint.  


Jacqueline Cramer, USI en AEB  
 UU Duurzaamheid.nl


5. Transformatie van landgebruik

door Tim van Hattum, WUR

Handelen binnen de ecologische grenzen. Dát is het uitgangspunt van de donuteconomie, met als belangrijke onderligger een gezonde biosfeer. Tim van Hattum (WUR) schetst waarom een transformatie van ons landgebruik nodig is, waarbij we het natuurlijk systeem centraal stellen bij de ruimtelijke inrichting. Vanuit deze insteek laat hij zien hoe Nederland er over 100 jaar uit kan zien. Dit resulteert in een inspirerend toekomstbeeld: Nederland in 2120. Maar hoe komen we daar?


Tim van Hattum , WUR 


6. Strategische dilemma's voor de industrie

door Pallas Agterberg, directeur strategie, Alliander

Industrie beweegt zich in een internationaal speelveld met hoge en complexe concurrentie. De uitdaging om de emissies af te bouwen maakt het niet makkelijker. Vervolgens is er een grondstoffenvraag en de roep om circulair. Digitalisering tekent zich af als een dreiging van disruptie.  Niet alle bedrijven gaan dit overleven. De eerste bedrijven die de puzzel hebben gekraakt laten nieuwe businessmodellen zien: CO2-vrij, circulair en digitaal.


Pallas Agterberg , directeur strategie, Alliander 
 Topvrouwen  VN  RLI  Duurzaamheid.nl


Deelsessies

2 maart 13:30: Aardgasvrij maken van bedrijventerreinen
2 maart 15:30: Hoe verbinden we de donuteconomie met de lokale energietransitie?

3 maart 13:30: Landgebruik in Nederland moet anders
3 maart 15:30: Klimaatvriendelijke voedselvoorziening in een dichtbevolkt land

4 maart 09:30: Hoe maak je een circulaire economie tot een succes?
4 maart 13:30: Wat is mijn rol in de transitie?

Meer over de deelsessies


Nederland in 2120

Bekijk alvast de video van Tim van Hattum, WUR, als voorproef voor waarover hij het gaat hebben.

Profileringsmogelijkheden

Het is mogelijk uw organisatie te profileren tijdens het Grote Klimaat Oplossingen Congres.

Bekijk de mogelijkheden