VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 

 

 

 


Grote Klimaat Oplossingen Congres

 2 - 4 maart 2021
 Online, via Zoom

logo-milieucompleet-300x44-transparant-wit  Logo VVM

 
 
 
HEADER VL Landbouw CC0 2779709 via Pixabay

Klimaatvriendelijke voedselvoorziening in een dichtbevolkt land

Onderdeel van het Grote Klimaat Oplossingen Congres 2021

  woensdag 3 maart 2021
  15:30 - 17:00
  Online, via Zoom

De sessie begint over

Voor tarieven en aanmelden, zie groene menu.

Als je je inschrijft voor een deelsessie, ben je zonder extra kosten welkom bij het plenaire programma.

De relatie tussen stad en platteland zal de komende decennia flink veranderen. Deze deelsessie handelt over wat dit gaat betekenen voor een duurzame voedselvoorziening die volgens de Donut-benadering zowel wat betreft de sociale apsecten als wat betreft klimaat, milieu en ruimtebeslag aan de eisen van de toekomst kan voldoen. Uitgangspunt is dat we Nederland niet moeten beschouwen als een dichtbevolkt land, maar als één dun bevolkte stad. Wat zijn in dit licht de mogelijkheden om de juiste balans tussen landbouw, natuur en stedelijke gebieden te realiseren? En wat betekent dit voor de noodzakelijke transitie in beleid om de beoogde afstemming tussen vraag en aanbod binnen de grenzen van de ecologische draagkracht te realiseren? Drie inleidingen zorgen voor een boeiende fundament voor een open discussie over de mogelijkheden voor klimaatvriendelijke voedselvoorziening.

Presentaties en sprekers:

  • Van landbouw naar landschapsbouw via een praktische systeemaanpak: op weg naar een toekomstgerichte duurzame voedselvoorziening door Willem Ferwerda  , Commonland: 
  • Welke transofrmatie in de sociaal-ruimtelijke relaties tussen stad en platteland is nodig voor een toekomstgerichte duurzame voedselvoorziening? door Han Wiskerke  , WUR
  • Donut, de stad en de boeren, hoe pakken we dat aan? Aanzetten voor de governance van de voorziene transformaties door Mara van der Kleij , Gemeente Amsterdam

Gespreksleider: Joop Kleibeuker