VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 

 

Congresbundel ‘Met vertrouwen aan de start’ aangeboden aan provincie Utrecht

Geplaatst op 25-03-2024  -  Categorie: Algemeen

Op 21 maart nam Huib van Essen, Utrechts gedeputeerde voor o.a. ruimtelijke ontwikkeling, omgevingsbeleid en energietransitie, de congresbundel over de Dag van de Omgevingswet 2023 in ontvangst. “Wat mooi om te zien dat deze laatste bundel voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet gemaakt is, zo kunnen we alle geleerde lessen meenemen en samen toewerken naar een steeds betere invoering van de wet.” zei Van Essen tijdens de aanbieding.

uitreiking-congresbundel-dvdo-2023Na jarenlange voorbereiding op de Omgevingswet stonden de deelnemers tijdens de twaalfde Dag van de Omgevingswet op 5 oktober 2023 dan eindelijk vlak voor de inwerkingtreding. De aanwezigen, die op allerlei manieren actief zijn in de fysieke leefomgeving, konden zich volop verdiepen in de laatste invoeringspunten en op de komende uitvoering van de wet.

Spanning in de ruimte

Bij die uitvoering kunnen zich zeker spanningen doen gelden tussen verschillende belangen. Kunnen bijvoorbeeld leefbaarheid en maakindustrie nog wel samengaan? Marjolein Jansen (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) benadrukte in haar inleiding dat alle afwegingen op de ‘Omgevingstafel’ horen: wat willen we waar? “Dat geeft burgers ook richting, met de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Kan dit daar wel? Voer dat gesprek!”

Anouk Schwegler (FrieslandCampina) bood in haar bijdrage een interessante inkijk op de gevolgen van de Omgevingswet voor een bedrijf met een flink aantal productielocaties verspreid door Nederland. Jelle Hannema, CEO van Nederlands grootste drinkwaterbedrijf Vitens, wees erop dat de beschikbaarheid van voldoende en schoon water om drinkwater van te maken steeds meer onder druk staat. “Het gezamenlijk beschermen van bestaande drinkwaterbronnen en het vinden van nieuwe bronnen is maatschappelijk van groot belang, ook en juist onder de Omgevingswet,” stelde hij.

Als gastheer van de dag benadrukte Huib van Essen dat het nieuwe digitale omgevingswet-stelsel (DSO) eind vorig jaar nog niet ‘af’ was onderhoud vraagt, net als de eerste smartphones. “Niet alles zal meteen perfect werken,” zei hij. “We zullen nog fixes moeten vinden voor een goede dienstverlening.” Maar de belofte blijft voor hem: meer samenhang, meer samenwerking, de samenleving centraal. “Dat moeten we voor ogen houden, ook als het even tegenzit.”

dvdo-congresbundel-2023-voorpaginaBestellen en downloaden van de congresbundel

Naast de bijdragen van de keynote speakers bevat de congresbundel ook de conclusies uit de 22 deelsessies die tijdens de dag werden gehouden over uiteenlopende onderwerpen.

Een gedrukt exemplaar van de congresbundel is voor € 15,- (incl. verzendkosten) te bestellen via uaerub.[antispam].@vvm.info o.v.v. ‘Omgevingswet 2023’.

De PDF is gratis te downloaden.

Download de congresbundel

Alle info over de Dag van de Omgevingswet

uitreiking-congresbundel-dvdo-2023

Fotobijschrift: Gedeputeerde Huib van Essen van de provincie Utrecht neemt de congresbundel in ontvangst uit handen van Jos Dolstra, voorzitter van de organiserende projectgroep. Op de foto vlnr: Rens Bolkestein, Herbert Korbee, Huib van Essen, Jos Dolstra, Martha Bleeker, Jaap Rodenburg en Peter S. Visser.