VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Boek Niet normaal, onze landbouw, en hoe die anders kan! door VVM-lid Jelleke de Nooy

Geplaatst op 24-01-2019  -  Categorie: VVM-leden in het nieuws  -  Auteur: Jelleke de Nooy van Tol  -  Bron:

 

jelleke-de-nooy-c-eigenNiet normaal, onze landbouw, en hoe die anders kan!

Jelleke is sinds enige tijd actief in de hoognodige transitie naar agro-ecologische landbouw in Nederland en maakt actief deel uit van de transitie-coalitie voedsel, een maatschappelijk initiatief van voorlopers. Voor de bewustwording van wat er gaande is, de transitie naar andere vormen van voedselproductie, heeft zij een boek(je) geschreven, 140 bladzijden en heel hanteerbaar. Dat boek laat kort en overzichtelijk zien hoe we de overstap (transitie, omwenteling) naar agro-ecologische vormen van landbouw moeten en kunnen maken. En hoe veel voorloper boeren in Nederland dat al doen.

Prof. dr. Louise Vet, nummer 1 op de Duurzame Top 100 van 2018, de ranglijst van groenste denkers en doeners in Nederland, samengesteld door het Dagblad Trouw, schreef het volgende over dit boek:

"Jelleke geeft een helder overzicht over wat er allemaal speelt. Ook lees je over natuur-inclusieve, regeneratieve en kringlooplandbouw, herenboeren, toekomstboeren en bijzondere projecten in provincies en gemeenten. Dit zeer leesbare boekje is een hart onder de riem voor boeren, ecologen, beleidsmakers en consumenten om samen de transitie vorm te geven.”


Het boek is voor €17,50 verkrijgbaar via https://eburon.nl/product/niet-normaal-en-hoe-het-anders-kan/ en is in het bijzonder bedoeld voor de doelgroep geïnteresseerde burgers, boeren en beleidsmakers. 

Over het boek

Het boek komt precies op tijd nu de minister heeft aangekondigd dat we overstappen naar kringlooplandbouw.  We zitten immers in een fase van uitzoeken wat kringlooplandbouw eigenlijk inhoudt, wat dat betekent voor ons voedsel, voor onze gezondheid, voor de boeren, voor terugkeer van biodiversiteit, voor de economie en voor onze voetafdruk in andere landen.

Het boek richt zich op de geïnteresseerde burger, en biedt daarom inzicht in wat het probleem nou eigenlijk is, hoe het zo gekomen is, welke discussies er nu spelen, en welke oplossingen er al zijn. Ook wat ons (ieder) te doen staat, en wat ons daarbij gaat helpen.

Jelleke de Nooy van Tol, Catalyst4Change

www.jellekedenooy.nl
Medetrekker thema boerenwijsheid, TransitecoalitieVoedsel.nl

Over Jelleke de Nooy

Jelleke is zelfstandig adviseur bij Catalyst4Change. Zij is lid van VVM sinds 2010 en actief in de sectie Voedsel en Landbouw. Volg haar via Twitter: @Jelleke51