VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Persbericht: Alles over de Omgevingswet (update: programma online)

Geplaatst op 03-07-2018  -  Categorie: Persberichten  -  Auteur: VVM

Bezoek 7e editie Dag van de Omgevingswet

UPDATE: Programma staat online!

Op donderdag 4 oktober vindt de zevende editie van de Dag van de Omgevingswet plaats. Dankzij een veelheid aan verschillende sessies komen op één dag vrijwel alle aspecten van de Omgevingswet aan de orde.

Het congres wordt geopend door gedeputeerde Maasdam van de Provincie Utrecht. De gedeputeerde geeft een inkijkje in de route naar de Omgevingsvisie van haar provincie, waarvoor een richtinggevend koersdocument in de maak is. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de laatste ontwikkelingen, met specifieke aandacht voor de kansen die de nieuwe megawet biedt voor ieder die actief is in het werkveld van de fysieke leefomgeving. De inschrijving is geopend!

Het leeuwendeel van de Dag van de Omgevingswet staat in het teken van de ruim dertig deelsessies. Dit betekent dat vrijwel alle aspecten van de wet worden uitgediept. Zo zijn er sessies over de zes kerninstrumenten, de gevolgen voor toezicht en handhaving, met aandacht voor de invoeringsondersteuning die het Rijk gaat bieden, en de kernwaarden die door de veiligheidsregio’s zijn opgesteld om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Ook is er een sessie over het aanhalen van de banden tussen milieu en ruimtelijke ordening: de Omgevingswet vraagt om een andere manier van samenwerken.

De gevolgen van de decentralisatie van zo’n 600 regels voor gemeenten en waterschappen krijgt eveneens aandacht. Om decentrale overheden de tijd te geven zelf een afweging te maken over deze onderwerpen en om te voorkomen dat er een juridisch gat ontstaat, komt er een bruidsschat: een bijzondere vorm van recht voor de overgangsfase, gekoppeld aan het omgevingsplan en aan de regelgeving van het waterschap. Weer een andere sessie focust op het omgevingsplan, een belangrijk kerninstrument onder de Omgevingswet. Ter inspiratie zijn hiervoor ‘staalkaarten’ in ontwikkeling.

Vanwege de enthousiaste reactie krijgt een bijzonder onderdeel van de vorige editie, namelijk de workshop Omgevingswetfitness door Jong Leefomgeving, een vervolg. Omgevingswetfitness is een training gericht op de vaardigheden en competenties die bij de nieuwe wet passen. Niet door er over te praten, maar door aan de slag te gaan.

Meer weten en inschrijven

De Dag van de Omgevingswet 2018 vindt plaats in de Statenzaal van de Provincie Utrecht. Alle informatie over het programma en deelname staat op www.vvm.info/dagvandeomgevingswet.


In de media:

Overige agenda's