VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma

Dag van de Omgevingswet 2018

Laatste update: 10 juli 2018

 

  Pre-programma

08:30 Ontvangst met koffie & thee voor deelnemers aan Omgevingswet voor dummies

08:45 Omgevingswet voor dummies - tot 09:40
Renée Lameijer en Sandra Anzion
De herziening van het omgevingsrecht mondt uit in één wet waarin alle wetgeving ten aanzien van de fysieke leefomgeving wordt geïntegreerd, zowel inhoudelijk als procedureel. Deze sessie neemt u in vogelvlucht mee in het hoe, wat en waarom van de Omgevingswet.

  Dagprogramma

09:15 Ontvangst met koffie & thee, bezoek informatiemarkt

10:00 Plenair programma:
Gespreksleider is Rachel Heijne, directeur VVM

  • Gedeputeerde Mirjam Maasdam, Provincie Utrecht
  • Rosemarie Bastianen, Programmadirecteur Eenvoudig Beter, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkssrelaties (BZK)
  • Klimaatadaptatie en de Omgevingswet
    door David van Raalten, Arcadis
    De omgevingswet integreert een aantal van de huidige wetten met als doel een integraal beheer en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. De komende jaren is de klimaatadaptatie een onderwerp dat diep gaat ingrijpen op onze fysieke leefomgeving. Gaat de omgevingswet daar bij helpen en hoe dan? 

11:15 Pauze, met gelegenheid tot bezoek informatiemarkt

11:45 Deelsessies Ronde A, meer info>>

12:45 Lunchpauze, met gelegenheid tot bezoek informatiemarkt

14:00 Deelsessies Ronde B meer info>>

15:00 Pauze, met gelegenheid tot bezoek informatiemarkt

15:15 Deelsessies Ronde C, meer info>>

16:15 Afsluidende borrel met muziek Nao me toques