VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Veedichtheidsnorm beter dan uitkoopplan Remkes

Geplaatst op 17-10-2022  -  Categorie: Persberichten

Persbericht:

Binnen één jaar 500-600 piekbelasters uitkopen, zoals Johan Remkes voorstelt in zijn rapport, is onhaalbaar en ontzettend duur. En het ontziet overblijvende niet-duurzaam werkende boeren. Het is de vraag of dit standhoudt bij de Europese Commissie; het draagt in elk geval niet bij aan de noodzakelijke overgang naar een duurzame landbouw. Een algemene norm voor het maximumaantal dieren per hectare doet dat laatste wel. Dat stelt Johan Sliggers (voormalig themacoördinator verzuring bij het ministerie van Milieu) in het Tijdschrift Milieu nr. 4, dat op 17 oktober verschijnt. Een veedichtheidsnorm schept duidelijkheid en perspectief voor boeren en geeft provincies een handvat om mee te werken. 

Sliggers rekent met een veedichtheidsnorm van 2,3 GrootVeeEenheden (GVE) per hectare. Een GVE is één rund, 150 kippen of 5 varkens. Wanneer men alle beesten in Nederland in GVE’s uitdrukt en deelt door het totale landbouwoppervlak, komt dat momenteel uit op 3,8 GVE/ha: ruim boven de norm. Noord-Brabant is koploper met 8,1 GVE/ha.
Grote voordelen van een algemene veedichtheidsnorm zijn dat die het speelveld gelijkmaakt en eenvoudig te handhaven is. Er zijn geen lokale emissie- en/of depositieberekeningen voor nodig; een grote vereenvoudiging. Een eerste ruwe berekening laat zien dat het toepassen van 2,3 GVE/ha 50% minder ammoniakuitstoot geeft.

Sliggers verbaast zich erover dat beleidsmakers ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx) op één hoop gooien en daarmee projecten waar NOx vrijkomt op pauze zetten. Voor de natuur geeft een kilo minder NH3 namelijk vijftig keer zoveel positief effect als een kilo minder NOx. Ook is de uitstoot van NOx al veel meer verminderd dan die van NH3; de NH3-emissies dalen sinds 2000 nauwelijks meer. De NOx-emissies zullen bovendien automatisch verder dalen door het klimaatbeleid, maar die van NH3 niet. Focus dus op NH3 om de rest van Nederland van het slot te halen, stelt Sliggers voor.

Boeren uitkopen is volgens Sliggers een nieuw geitenpaadje dat niet lang zal standhouden. De overblijvende boeren leggen het op termijn af tegen het buitenland waar meer (goedkope) grond en arbeidskracht is. Feitelijk is uitkopen weggegooid belastinggeld. Het geld kan beter worden besteed om boeren te helpen de omslag te maken naar minder intensief boeren. Sliggers stelt verder voor om boeren meer te laten verdienen door het lage btw-tarief toe te passen op duurzaam geproduceerd vlees, zuivel en eieren, en het hoge tarief te heffen over niet-duurzame producten.

Over het tijdschrift
Tijdschrift Milieu is een uitgave van VVM netwerk voor milieuprofessionals.
Het artikel van Johan Sliggers is te lezen via https://www.vvm.info/nieuws/de-uitweg-uit-het-stikstofmoeras-een-veedichtheidsnorm

Artikelen in media: