VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 

 

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, bekijk hem online.

Header VVM Nieuwsbrief
 

VVM nieuwsbrief September 2017

De VVM is het kennis- en relatieplatform van milieuprofessionals. Met bijeenkomsten, congressen, cursussen en het tijdschrift Milieu werkt de VVM aan het verder professionaliseren van haar 1500 leden. Voor € 125,- per jaar bent u al lid van de VVM.

VVM Bureau
Postbus 19039
3501 DA Utrecht
t. 030 - 232 29 89
f. 030 - 232 80 41
e.
uaerub.[antispam].@vvm.info
i. www.vvm.info

VVM nieuws

 

Volledig programma van de Dag van de Omgevingswet 2017 nu bekend!

Op 5 oktober aanstaande organiseert de VVM voor de zesde keer op rij de jaarlijkse Dag van de Omgevingswet. Het volledige programma van deze dag is inmiddels bekend. Het complete overzicht van alle presentaties en de meer dan dertig deelsessies vindt u op de site >>

 

Advertorial

enquete

Enquête over het Nederlandse platteland
Het platteland is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd door intensivering van de landbouw. De voedselproductie is hierdoor toegenomen maar het landschap is eentoniger geworden met minder planten- en diersoorten. De Wageningen Universiteit heeft een korte film gemaakt over deze veranderingen en wil weten hoe Nederlanders het moderne platteland ervaren om overheid en boeren te adviseren over beleid rondom landbouw, landschap en natuur. Help door een korte vragenlijst in te vullen.

 

Call for papers Landelijk Geurcongres 2018

Begin 2018 gaat de VVM weer een landelijk geurcongres organiseren. Bij dezen willen we graag een oproep doen aan iedereen die een presentatie over een geuronderwerp zou willen geven. Klik hier voor meer informatie. >>

 

Inschrijving is geopend voor de Beneluxconferentie 2017

klik hier voor meer informatie >>

 

Advertorial

enquete

Vakbeurs Recycling 2017 biedt inspiratie
Op 24, 25 en 26 oktober transformeert Evenementenhal Gorinchem zich tot hét centrum van de Benelux voor de recyclingbranche. De beurs vormt al jaren een inspiratiebron voor bezoekers door alle technologie die getoond wordt. Onder andere afvalproducerende bedrijven, afvalinzamelaars, afvalverwerkers en gemeentes komen naar Recycling om kennis te maken met alle producten, diensten en (innovatieve) oplossingen die de recyclingbranche te bieden heeft. Daarnaast grijpen zij deze gelegenheid graag aan om te netwerken. Meer informatie en inschrijven kan hier >>

 

Milieutechnologie Trendonderzoek 2017 

Nieuw VVM-instellingslid ENVAQUA nodigt u van harte uit om deel te nemen aan het milieutechnologie trendonderzoek 2017. U kunt meedoen via deze link.

 

Terugblik Nationale Milieudag 2017

Klik hier voor alle informatie >>

 


VVM activiteiten

 

VVM Café - Aanpakken broeikasgassen zeescheepvaart - kansen en hindernissen

VVM Café | 20 september | 17:30 - 20:30 | VVM Bureau | Utrecht

De mondiale broeikasgasemissies door de zeescheepvaart zijn fors. Zeeschepen hebben enorme dieselmotoren, die doorgaans draaien op stookolie ofwel residual fuel. De broeikasemissies die hiermee gepaard gaan, krijgen de laatste jaren steeds meer aandacht. Wat zijn kansrijke mogelijkheden om de uitstoot te verminderen? Het VVM Café op 20 september, dat plaatsvindt op initiatief van de nieuwe Sectie Maritiem, belicht de potentie van beleid en techniek.

Meer info & aanmelden >>

 

Ons voedselsysteem en klimaat

Bijeenkomst | 27 september | 18:00 - 20:30 | Vrije Universiteit | Amsterdam

Deze bijeenkomst is de tweede in de serie bijeenkomsten onder de titel "Ons Voedselsysteem, duurzaam en gezond". Hoe voeden we in de toekomst 10 miljard wereldburgers duurzaam en gezond? Het onderwerp staat inmiddels op vele agenda's, maar welke rol ligt er voor milieuprofessionals? Die vraag staat centraal tijdens de VVM-bijeenkomst 'Ons voedselsysteem en het klimaat' op 27 september 2017 in Amsterdam.

Meer info & aanmelden >>

 

Dag van de Omgevingswet 2017

Congres | 5 oktober | Provinciehuis | Utrecht

De datum voor de Dag van de Omgevingswet 2017 is bekend: 5 oktober. Eerdere jaren vond de dag altijd plaats bij de Provincie Zuid-Holland, dit jaar zijn we voor het eerst te gast bij de Provincie Utrecht.

Meer info & aanmelden >>

 

VVM Café - Voedselvoorziening en migratie

VVM Café | 18 oktober | 17:30 - 20:30 | VVM Bureau | Utrecht

Emeritus hoogleraar milieukunde en duurzame ontwikkeling Klaas van Egmond zal tijdens dit café zijn visie verwoorden over de relatie tussen voedselvoorziening en migratie. In zijn verhaal legt hij ook een de link naar klimaatverandering, toegang tot land en landgebruik, het financiële systeem en morele waarden. Na de lezing is er ruim gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in discussie te gaan over de rol van land en landgebruik in onze veranderende wereld.

Meer info & aanmelden >>

 

Green Pharmacy Conference 2017

Conferentie | 27 oktober | 09.00 - 17.00 | UMC Utrecht | Utrecht

Worldwide, medicines of human and animal origin are found in (drinking) water, soil, food crops and air. Multi-resistant bacteria are also widely dispersed. To address this problem, a change is necessary in the way we deal with these agents. During this symposium, concrete options for action will be described and UMC Utrecht will demonstrate what they are doing in this area.

Meer info & aanmelden >>

 

VVM Café - Duurzame toekomst voor voedsel én biodiversiteit

Bijeenkomst | 15 november | 17:30 - 20:30 | VVM-bureau | Utrecht

De productie van voedsel en het verbeteren van de biodiversiteit zijn nauw met elkaar verweven. Het versterken van die wisselwerking staat centraal tijdens het VVM Café op woensdagavond 15 november. Daarbij is er nadrukkelijk oog voor de rol van de financiële sector bij het stimuleren van duurzame initiatieven in het bedrijfsleven.

Meer info & aanmelden. >>

 

(3-daagse) Beneluxconferentie 2017 - ‘Leren leven binnen de grenzen van onze Aarde’

Bijeenkomst | 22 t/m 24 november | 12:30 (22/11) - 14:30 (24/11) | Diverse locaties | Middelburg & Oostkapelle

Van 22 t/m 24 november a.s. vindt in Nederland (provincie Zeeland) de conferentie ‘Leren leven binnen de grenzen van onze Aarde’ plaats. Menselijk ingrijpen in ecosystemen vormt de rode draad van alle inleidingen, filmbeelden en excursies. Bedreigingen én kansen voor de natuur komen beide aan bod, steeds vanuit het perspectief van voorlichting, educatie en onderwijs.

Meer info & aanmelden. >>

 

Jaarcongres Relevant 2017

Bijeenkomst | 14 december | 09:00 - 17:00 | De Fabrique | Utrecht

Het jaarcongres Relevant 2017, hét congres voor Externe Veiligheid, vindt plaats op donderdag 14 december in De Fabrique in Utrecht. Jaarlijks bezoeken zo'n 250 deelnemers, afkomstig uit gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, bedrijfsleven en adviesbureaus, het congres voor verdieping en ontmoeting. Centraal staat dit keer de veranderingen die de Omgevingswet voor het werkveld met zich meebrengt.

Meer info & aanmelden. >>

 


VVM Cursussen

Klik hier voor een overzicht van alle cursussen die VVM biedt.

 

Emissiemetingen voor SCIOS

2-daagse cursus | 10 en 24 november | Sectie Lucht en Kiwa Training

In het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties is opgenomen dat emissiemetingen mogen worden uitgevoerd door geaccrediteerde laboratoria en SCIOS scope 6 gecertificeerde bedrijven. In twee dagen worden de verschillende aspecten van emissiemetingen, zoals het nemen van representatieve rookgasmonsters en de daarop volgende analyse en verwerking van de analyseresultaten, uitgelegd. De cursus wordt afgesloten met een praktijkdeel en een toets.

Meer info & aanmelden >>

 

Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie

Opleiding | Start 18 januari | PAO, PKL en VVM

Omdat de samenleving vraagt om goed opgeleide professionals en experts op het gebied van luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie, en de breedte en complexiteit daarvan groot is, heeft het Platform Kwaliteit luchtmetingen (PKL) het initiatief genomen om een opleiding Lucht op te zetten op post-HBO niveau. Deze opleiding geeft u een stevige basis voor uw werkzaamheden op het gebied van luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie. De opleiding wordt georganiseerd door VVM en PAO Techniek en Management.

Meer info & aanmelden >>

 


Overig nieuws

 

Lokale voedseltransitie gestuurd door Utrechtse studenten

Local2Local lanceert in september het eerste student gedreven voedselnetwerk van Nederland. Dit initiatief herstelt de relatie tussen lokale producenten en consumenten met een korte en transparante keten. Het idee is een lokale voedseltas met afhaalpunten op het Utrecht Science Park. Studenten en andere geïnteresseerden kunnen de voedseltas bestellen voor €20,- per week. De inhoud is geschaald op vijf dagen ontbijt en avondeten. Studenten delen de tassen uit en verrichten chauffeurswerk of marketingactiviteiten. Op deze manier wordt er gebouwd aan een actieve community van enthousiaste, jonge mensen. Voor meer informatie >>

 

Bel je supermarkt voor duurzame zuivel

Onze supermarkten knijpen boeren uit waardoor melk en kaas in onze supermarkten niet duurzaam zijn. Boeren krijgen al 16 jaar lang ca. 30 cent/l terwijl zij 43 cent/l nodig hebben. Dit zorgt voor veel mest en dus broeikasgassen, grondwater-vervuiling, afname van weidevogels en de kap van oerwouden voor soja. Daarom pleit Milieudefensie er samen met boeren voor dat melkveehouders duurzame melk produceren als ze 37 cent/l krijgen plus 6 cent voor milieu-maatregelen. De oplossing is dat supermarkten alleen nog duurzame melk verkopen. Bent u het hiermee eens? Bel dan ook 16 september (of een ander moment) de servicelijn van de supermarkt en teken de petitie eerlijke-melk. Meer info>>

 

Landelijke Genoegdag op 17 september bij Westergasfabriek in Amsterdam 

Genoeg Magazine bestaat dit jaar 25 jaar (samen met haar voorganger: de Vrekkenkrant). Dat wordt gevierd op 17 september in de Westergasfabriek in Amsterdam met een aantal spraakmakende sprekers: een inspirerend evenement voor jong en oud, met tal van workshops. Genoeg werkt die dag samen met PuurFair, een beurs voor duurzame oplossingen. Foodtrucks zorgt voor plantaardige hapjes. Het hele feest staat in het teken van Zero Waste. Voor meer informatie & aanmelden >> 

 


Activiteiten derden

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van activiteiten derden.

 

Springtij Forum 2017

21-23 september 2017 | Terschelling

Kosten: €350-€1.200.

Meer informatie en aanmelden: klik hier

Van 21 t/m 23 september vindt de achtste editie van het Springtij Forum plaats, het driedaags zakelijke duurzaamheidscongres op Terschelling. Het thema van dit jaar is Metamorfosen en de Vreemde Tijd. Hier ontmoet je de top van de Nederlandse en internationale duurzaamheidscommunity. Er wordt samen gewerkt aan complexe vraagstukken. Het uitgebreide programma, de informele sfeer en de bijzondere locatie maken Springtij tot een uniek evenement. Er wordt er keihard gewerkt aan oplossingen. Binnen sectoren, maar zeker ook cross-sectoraal.

 

Laagfrequent geluid. Waar staan we en hoe verder?

29 september 2017 | Amershof | Amersfoort

Kosten: gratis.

Meer informatie: klik hier. Aanmelden: krewtenregrub.[antispam].@leefmilieu.nl

Laagfrequent geluid (LFG) ontregelt het leven van veel Nederlanders en veroorzaakt aanzienlijke gezondheidsschade. Hoe kan laagfrequent geluid (zelf) gemeten worden, hoeveel mensen hebben last, helpt de GGD-richtlijn ons verder? Deze onderwerpen en meer komen aan bod op de bijeenkomst 29 september in Amersfoort, georganiseerd door Leefmilieu. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om met elkaar in contact te komen en ervaringen uit te wisselen.

 

Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit

7 en 8 november 2017 | Expo Hoevelaken | Hoevelaken

Kosten: €695. Early bird korting loopt tot 18 september.

Meer informatie: gtlcongres-beurs.nl. Aanmelden: gtlcongres-beurs.nl

Tijdens dit congres worden diverse actuele thema's op het gebied van geluid, trillingen en luchtkwaliteit besproken en bediscussieerd. Daarbij gaat het om beleid, regelgeving in ontwikkeling, uitvoering van projecten en technische ontwikkelingen. De actuele kennis en ervaringen hierover worden met u gedeeld. Op de informatiemarkt vindt u diverse bedrijven die graag hun innovaties en producten en diensten aan u willen toelichten. Ook is er voldoende gelegenheid om in een informele sfeer verder te praten over de besproken congresthema's, alsmede oude en nieuwe contacten te spreken.

 Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit met deze unieke code: .