VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
header-wildzwemmen-02-c-stichting-huize-aarde

Gezondheidsrisico’s bij wildzwemmen

 

Lezingenmiddag

Zwemmen in oppervlaktewater, met name op warme dagen, is populair. Plekken te over in Nederland Waterland: we hebben zee, rivieren, kanalen, beken, grachten, meren en plassen. Alleen, hoe veilig is dat? Die vraag staat centraal tijdens deze online sessie ‘Gezondheidsrisico’s bij wildzwemmen op woensdag 2 juni van 16.00 tot 18.00 uur.

  Zet in uw agenda

     woensdag 2 juni 2021
     16:00 - 18:00
   Online via Zoom

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

Voor buitenwater dat is aangewezen als zwemwater gelden bepaalde kwaliteitseisen, vooral op het gebied van de bacteriologische kwaliteit. Het is de vraag of deze regelgeving voldoende is om de gezondheidsrisico’s te beperken. Dit geldt met name voor niet-bacteriële ziekteverwekkers, waaronder virussen, parasieten en protozoa. Mogelijk zijn ook de gebruikte fecale indicatoren onvoldoende om de gezondheidsrisico’s te monitoren.
Voor wateren die niet als zwemwater zijn aangewezen maar waar wel gezwommen wordt, vindt geen kwaliteitscontrole plaats. Dit wildzwemmen lijkt landelijk sterk toe te nemen. Hoe dient van overheidswege met wildzwemlocaties omgegaan te worden?

Het RIVM houdt bij hoeveel klachten gerapporteerd worden na het zwemmen. Hieruit blijkt een relatie tussen het  aantal klachten per badseizoen en het aantal dagen met temperaturen boven de 25 graden. Deze uitkomst baart zorgen. Te meer daar als gevolg van de verandering van het klimaat steeds meer warme dagen zijn te verwachten?

Hoe kun je de gezondheidsrisico’s beperken? Welke maatregelen kunnen gemeentes en andere betrokkenen nemen om op een gezonde manier te recreëren in buitenwater? Deze online sessie komt met antwoorden.

Voorlopig programma

15:45 Inloggen

16:00 Welkom en opening door dagvoorzitter Annemarie van de Vusse van de sectie Water

16:05 Lezingen:
• Welke klachten worden door burgers gerapporteerd bij het zwemmen in buitenwater?
   door Jesse Limaheluw van het RIVM
• Gastroenteritis uitbraken door wildzwemmen in het DE/NL Vechtstroomgebied - in hoeverre voldoen de huidige
   bacteriologische normen? door Alfons Uijtewaal van Huize Aarde en van de sectie Gezondheid en Milieu
• Welke maatregelen kun je nemen om de openbare waterruimte zo in te richten dat de risico’s beperkt
   worden? door Imke Leenen van H2Oké

17:45 Vragen en discussie met deelnemers

18:00 Einde online sessie

 

  Delen

  Twitter mee via #wildzwemmen @VVMbureau

Tarieven

€ 28,--  Reguliere deelnemers
€ 14,--  VVM-leden
€ 7,50  Studenten (voltijd), niet lid*
gratis   VVM-studentleden (voltijd)

*Bij aanmelding zal niet het goede tarief verschijnen. Stuur ons daarom een mail met daarin de gegevens die worden gevraagd op het aanmeldformulier en een (duidelijk leesbare) scan of foto van je studentenkaart of bewijs van inschrijving, met daarop ook de datum/geldigheid. Wij zullen dan je inschrijving verzorgen.

De kleine lettertjes

Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. U kunt zich aanmelden tot dinsdag 1 juni 17.00 uur, daarna garanderen we niet meer dat we uw aanmelding kunnen verwerken. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

 

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van de VVM Secties Water en Gezondheid & Milieu