VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏

Juni 2022 themamaand
Grenzen aan de groei

Met 14 juni:
Nationale Milieudag 2022
en nog veel meer...

 
header-jong-demonstratie-klimaat-cc0-goran-horvat-via-pixabay
header-jong-demonstratie-klimaat-cc0-goran-horvat-via-pixabay

Juni 2022 themamaand
Grenzen aan de groei

Met 14 juni:
Nationale Milieudag 2022
en nog veel meer...

Hoe geven we een stem aan toekomstige generaties?

 

Online sessie

Toekomstige generaties krijgen het meest te maken met de gevolgen van klimaatverandering, maar hebben geen stem in het beleid. Des te belangrijker dat onze generatie ‘goed voorouderschap’ laat zien. Maar hoe kunnen we dat het beste organiseren? In het kader van de Nationale Milieudag organiseert de projectgroep Klimaatbeleid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) daarover op 23 juni een online sessie.

  Zet in uw agenda

  donderdagdag 23 juni 2022
  09:00 - 10:00
   Online via Zoom

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

De rapporten van het VN-Klimaatpanel IPCC liegen er niet om. Klimaatverandering is ernstig en brengt mens, dier en natuur in gevaar. Hitte, overstromingen en andere extremen kosten nu al levens en dit zal in de toekomst alleen maar erger worden. Met andere woorden: toekomstige generaties zullen de gevolgen van de klimaatverandering sterker ervaren dan dat wij nu doen. 

De belangen van die toekomstige generaties zijn dus enorm. Maar terwijl onze generatie(s) én grotendeels klimaatverandering veroorzaken, daarmee te maken krijgen én politiek vertegenwoordigd worden, zijn toekomstige generaties níet verantwoordelijk voor onze broeikasgasemissies, krijgen zij wél te maken met de meest serieuze gevolgen en worden zij níet vertegenwoordigd in onze democratie. Zij hebben dus wel alle lasten en geen van de lusten. 

Tijdens deze sessie staan we stil bij de vraag wat vanuit toekomstige generaties ‘goed voorouderschap’ betekent, en hoe dat goede voorouderschap institutioneel en democratisch zijn beslag kan krijgen in het heden. We starten de bijeenkomst met een korte toelichting over toekomstige generaties. Dat doen we aan de hand van een essay over het stem geven aan toekomstige generaties, dat de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving binnenkort zal publiceren. Daarna denken we in groepjes na over de verschillende institutionele vormen die bestaan om toekomstige generaties een stem in het heden te geven. We zullen o.a. stilstaan bij de volgende vragen:

  • Waar zou zo’n institutie zich op moeten richten? 
  • Welke rechtsvorm zou zij moeten hebben? 
  • Op welke manier zou de institutie de stem van toekomstige generaties over het voetlicht moeten brengen? 

In het afsluitende gedeelte bespreken we de diverse mogelijke institutionele vormen waarmee toekomstige generaties een stem in het heden krijgen en kiezen gezamenlijk onze voorkeur waarna we een aantal (primaire) statuten van deze op te richten overheidsorganisatie gaan formuleren.

Sprekers:
Victor Toom en Annick de Vries (WRR)

Meer lezen:

WRR heeft recentelijk een kort stuk en een essay over toekomstige generaties gepubliceerd.

Tarieven

€ 25,--  Reguliere deelnemers
€ 12,50 VVM-leden
€ 7,50 Studenten, niet-lid (voltijd)
Gratis  Studentleden (voltijd) en recent afgestudeerde leden

 Goedkoper met onze pakketkorting 

 

De kleine lettertjes

Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. U kunt zich aanmelden tot 22 juni, 17:00, daarna garanderen we niet meer dat we uw aanmelding kunnen verwerken. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

 


Victor Toom, WRR  


Annick de Vries, WRR  

 

  Delen

  Twitter mee via #NMD2022 #grenzenaandegroei #toekomst #jongeren @VVMbureau