VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 

Juni 2022 themamaand
Grenzen aan de groei

Met 14 juni:
Nationale Milieudag 2022
en nog veel meer...

Overzichtspagina activiteiten rondom Grenzen aan de groei

 
 

Overzichtspagina activiteiten rondom Grenzen aan de groei


Juni 2022 themamaand
Grenzen aan de groei

Met 14 juni:
Nationale Milieudag 2022
en nog veel meer...

Grenzen aan de groei

 

Themamaand

Juni 2022 staat bij VVM in het teken van Grenzen aan de groei. 

‘Grenzen aan de groei’, het roemruchte rapport van de Club van Rome, verscheen in 1972. In 2022 is dit precies vijftig jaar geleden. Naast de Nationale Milieudag op 14 juni zijn er nog een aantal bijeenkomsten van VVM die over dit thema gaan. Hieronder een overzicht.

Klap de titel uit om meer te lezen over de sessies of klik op de button ernaast om de sessie in een losse pagina te openen.

Laatste update: 3 mei

1 juni - Hoe gaan we om met de sterke toename van hitte en koeltebehoefte in de zomer? (15:00-16:30, online)

Ons klimaat verandert snel door sterke toename van broeikasgassen, met hetere zomers en zachtere winters. In deze bijeenkomst bespreken we hoe dit onderwerp beter op te nemen in regionale energie en warmtestrategieën, de regelgeving voor duurzame warmte en koude, maatregelen op gebieds- en gebouw schaal, balans tussen vergroening en technische maatregelen en hoe op te schalen en te versnellen.

Sprekers:

André Jol , VVM-sectie Klimaat en Energie
Madeleen Helmer , Klimaatverbond
Pieter Nuiten , Stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen
Astrid de Wit , Provincie Zuid-Holland
Sander van der Wal , nflux.nl

 

Direct aanmelden
Voor tarieven, kijk op de webpagina

9 juni - Limits to Growth World model put to the test (15:00-16:00, online)

Limits to Growth was based on the first system dynamics model of the world. It forecasted that the quest for perpetual growth would lead to possibly steep declines in welfare levels in the 21st century.

Sprekers:

Gaya Herrington , Vice-President of ESG Research at Schneider Electric and Advisor to the Club of Rome

 

Direct aanmelden
Voor tarieven, kijk op de webpagina

14 juni - Nationale Milieudag 2022: Grenzen aan de groei, 1972-2022-2072 (09:00-17:00, Driebergen)

De VVM, samen met Club of Rome NL en de Jongerenmilieuraad, grijpen dit gouden jubileum van het rapport aan om tijdens de Nationale Milieudag in juni 2022 stil te staan bij wat er sindsdien is bereikt en vooral wat niet: wat zijn de uitdagingen voor de komende vijftig jaar?

Sprekers:

Diverse sprekers

 

Direct aanmelden
Voor tarieven, kijk op de webpagina

14 juni - Nationale Milieudag Avondprogramma: Diner en wandeling 'Zompige paden' (18:00-21:00, Driebergen)

De Nationale Milieudag sluiten we af met een (apart) avondprogramma met een diner en een wandeling. Het avondprogramma begint om 18:00 met een vegetarisch diner, rond 19:15 start de wandeling. Onder genot van een drankje sluiten we de dag gezamenlijk af met een reflectie van 20:30 – 21:00.

 

Direct aanmelden
Voor tarieven, kijk op de webpagina

21 juni - Politiek en lobby voor de lange termijn (09:00-10:00, online)

Een openhartig gesprek over lobby en politiek. Over hoe twee policiti zowel op de korte als de lange termijn het verschil proberen te maken.

Sprekers:

Bas Eickhout , Europarlementariër voor de Groenen
Tanja Meeuwsen , lobbyist bij Sustainable Public Affairs

 

Direct aanmelden
Voor tarieven, kijk op de webpagina

22 juni - Grondwater als belangrijke buffer meer zichtbaar maken (17:30-20:30, Utrecht)

Hoe gaan we internationaal en nationaal om met grondwaterbuffers? Die vraag staat centraal tijdens het VVM Café van 22 juni. Dit sluit aan bij het thema van de Wereldwaterdag 2022: ‘Groundwater: Making the invisible visible’.

 

Direct aanmelden
Voor tarieven, kijk op de webpagina

23 juni - Hoe geven we een stem aan toekomstige generaties? (09:00-10:00, online)

Toekomstige generaties krijgen het meest te maken met de gevolgen van klimaatverandering, maar hebben geen stem in het beleid. Des te belangrijker dat onze generatie ‘goed voorouderschap’ laat zien. Maar hoe kunnen we dat het beste organiseren? In het kader van de Nationale Milieudag organiseert de projectgroep Klimaatbeleid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) daarover op 23 juni een online sessie.

Sprekers:

Victor Toom , WRR
Annick de Vries , WRR
Elsenoor Wijlhuizen , WRR

 

Direct aanmelden
Voor tarieven, kijk op de webpagina