VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏

Juni 2022 themamaand
Grenzen aan de groei

Met 14 juni:
Nationale Milieudag 2022
en nog veel meer...

 
header-grondwater-schema-public-domain-via-wikimedia-commons
header-grondwater-schema-public-domain-via-wikimedia-commons

Juni 2022 themamaand
Grenzen aan de groei

Met 14 juni:
Nationale Milieudag 2022
en nog veel meer...

Grondwater als belangrijke buffer meer zichtbaar maken

Deze activiteit wordt verplaatst naar 2de helft van oktober a.s. Datum volgt z.s.m.

 

VVM Café

Hoe gaan we internationaal en nationaal om met grondwaterbuffers? Die vraag staat centraal tijdens het VVM Café van 22 juni, georganiseerd door de sectie Water. Dit sluit aan bij het thema van de Wereldwaterdag 2022: ‘Groundwater: Making the invisible visible’.

  Zet in uw agenda

  woensdag 22 juni 2022
  17:30 - 20:30
     VVM Bureau (UCo gebouw)
     2de Daalsedijk 6A, 3551 EJ Utrecht

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

Grondwater speelt een belangrijke rol in het behoud van ecosystemen, onze drinkwatervoorziening en duurzame landbouw. Door het bufferende vermogen spelen grondwaterlichamen een belangrijke rol bij korte en langdurige crises, zowel bij extreme neerslag als droogte. Daarnaast is grondwater bij uitstek een deel van het ecosysteem dat langdurig beheer behoeft, vanwege de intrinsieke traagheid van de meeste grondwatersystemen. Dus is de link met het thema van de Nationale Milieudag – 50 jaar Grenzen aan de Groei: 1972-2022-2072 – snel gelegd.

Tijdens het VVM Café schetsen sprekers vanuit het International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC) en Nederlandse kennisdragers de ontwikkelingen rond kennis en beheer van grondwaterkwantiteit en -kwaliteit. Ook komt de integratie van het grondwaterbeheer met milieu-, duurzaamheids- en transitiedenken aan de orde. Uiteraard is er gelegenheid tot discussie met de aanwezigen.

Programma

17:30 Inloop met koffie/thee en mueslibol

18:00   Opening en welkom door Ebel Smidt (IAH en NICC) en (VVM sectie Water)

18:05   Terugkijken op de Nationale Milieudag in het kader van watervraagstukken door Rachel Heijne (directeur VVM)

18:15   Het internationaal grondwaterbeheer en -jaar door Elisabeth Lictevout (Directeur IGRAC) en Stefan Siepman (communicatie specialist IGRAC)

18:35   Naar duurzaam kwantitatief grondwaterbeheer in Nederland door Perry de Louw (Deltares)

18:55   Naar duurzaam kwalitatief grondwaterbeheer in Nederland door Marloes Luitwieler (Bioclear earth en VVM sectie Water)

19:15   Discusssie met de zaal

19:40   Afsluiting

19:45   Napraten met een drankje

20:30   Einde

 
Tarieven

€ 25,--  Reguliere deelnemers
€ 12,50 VVM-leden
€ 7,50 Studenten, niet-lid (voltijd)
Gratis  Studentleden (voltijd) en recent afgestudeerde leden

 Goedkoper met onze pakketkorting 

 

De kleine lettertjes

Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. U kunt zich aanmelden tot 21 juni, 17:00, daarna garanderen we niet meer dat we uw aanmelding kunnen verwerken. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

 


Elisabeth Lictevout, IGRAC  


Stefan Siepman, IGRAC  


Perry de Louw, Deltares


Marloes Luitwieler, Bioclear earth  


Ebel Smidt, IAH, NICC en VVM sectie Water  


Rachel Heijne, VVM   

  Delen

  Twitter mee via #NMD2022 #grondwater #grenzenaandegroei @VVMbureau

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van de VVM Sectie Water