VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
header-lef-c-lef-ok-voor-gebruik-bij-20210603

Hoe nu verder met de auto?

 

Een interactieve sessie

Waarom houden ‘we’ zo vast aan ons eigen vervoermiddel op vier wielen? En hoe kan dat anders? Deze vragen vormen de rode draad van de online sessie van de nieuwe VVM-sectie Verkeer & Vervoer. Na een inleiding door twee wetenschappers en een columnist volgt een debat.

  Zet in uw agenda

   donderdag 3 juni 2021
         wordt september 2021
   16:00 - 17:30
   Online via Zoom

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

Het Klimaatakkoord zet in op emissieloze mobiliteit in 2050, slimme, duurzame, compacte steden en mooie, leefbare en goed ontsloten gebieden en dorpen. Hoe moeten we de auto in dit licht bezien? Is het genoeg om allemaal maar elektrisch te gaan rijden – als dat al kan – of leidt dat alleen maar tot een nog grotere ‘autoverslaving’?

Hans Jeekel is hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij bekleedt de leerstoel Maatschappelijke aspecten van slimme mobiliteit. Jeekel heeft een verleden in politiek en ambtenarij en was lang werkzaam als adviseur bij Rijkswaterstaat. Jeekel gaat in op motieven achter autogebruik, autoafhankelijkheid en -verslaving en vervoersarmoede.

Ellen van der Werff is sociaal-psycholoog en werkzaam als universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij houdt zich bezig met de psychologie achter duurzaam gedrag: wat maakt het moeilijk of juist makkelijk om ons duurzaam te gedragen? Van der Werff maakt duidelijk hoe waarden, identiteit en duurzaam handelen samenhangen. Ze geeft daarmee ook aanknopingspunten om het mobiliteitsgedrag aan te passen.

De column wordt deze keer uitgesproken door Martin Kroon (sectie Verkeer en Vervoer, oud-beleidsmedewerker verkeer en milieu bij VROM/DGM en initiator van Het Nieuwe Rijden).

Programma

15:45   Inloggen

16:00 Welkom door sectievoorzitter Norbert Ligterink en dagvoorzitter Ymkje de Boer (leden van sectie Verkeer en Vervoer)

16:15 Presentatie: De diepere oorzaken van auto-afhankelijkheid door Hans Jeekel
met aansluitend vragen & discussie

16:35   Vragen en discussie

16:45 Gesproken column: De auto, vervoermiddel of genotmiddel? door Martin Kroon

16:50 Presentatie: De psychologie van duurzame mobiliteit door Ellen van der Werff

17:10 Vragen en discussie

17:20   Interactieve afronding

17:30   Einde online sessie

 

  Delen

  Twitter mee via # @VVMbureau

Tarieven

€ 28,--  Reguliere deelnemers
€ 14,--  VVM-leden
€ 7,50  Studenten (voltijd), niet lid*
gratis  VVM-studentleden (voltijd)

De kleine lettertjes

Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. U kunt zich aanmelden tot DAG VOOR BIJEENKOMST 17.00 uur, daarna garanderen we niet meer dat we uw aanmelding kunnen verwerken. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

 

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van de VVM Sectie Verkeer en Vervoer


Hans Jeekel, TU Eindhoven, Rijkswaterstaat  


Ellen van der Werff, Rijksuniversiteit Groningen 


Martin Kroon, Het Nieuwe Rijden / VVM-sectie Verkeer & Vervoer 


Norbert Ligterink, TNO / VVM-sectie Verkeer & Vervoer 


Ymkje de Boer, YM de Boer Advies/ VVM-sectie Verkeer & Vervoer