VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma

Jaarcongres Relevant 2016

24 november 2016 | Rijtuigenloods | Amersfoort

Laatste update: 17 oktober 2016

Programma

09:00 uur Ontvangst
09:30 uur

Opening en duiding van de dag door dagvoorzitter prof.dr.ir. Genserik Reniers, hoogleraar veiligheid van gevaarlijke stoffen, TU Delft

Welkomstwoord door burgemeester Bolsius, Amersfoort

10:30 uur Zaalwissel en koffie
11:00 uur

Infosessies ronde A, keuze uit:

11:45 uur Pauze
12:00 uur

Infosessies ronde B, keuze uit:

12:45 uur Lunchpauze
13:45 uur

Presentatie resultaten enquête Relevant door Marlouce Biemans, Provincie Zuid-Holland

Omgevingsveiligheid en de Omgevingswet door Edward Stigter, Ministerie van Infrastructuur & Milieu

Één van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet is het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Het omgevingsrecht heeft een belangrijke functie bij het voorkomen van ongewone voorvallen en rampen en van de gevolgen daarvan. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om externe veiligheid, veiligheid tegen overstromingen, brandveiligheid, verkeersveiligheid van de infrastructuur en constructieve veiligheid. Edward Stigter licht de algemene beginselen uit de Omgevingswet toe en gaat in op de vraag hoe het nieuwe beleid voor omgevingsveiligheid in de Omgevingswet vorm zal krijgen.

Kennis voor kansen in de omgevingswet door dr. Els van Schie, directeur Milieu en Veiligheid, RIVM

14:45 uur Zaalwissel
15:00 uur

Workshops, keuze uit:

  1. Maatregelenpraktijk van Dokter Bouw
  2. Spelenderwijs naar een veilig ontwerp
  3. EV-jurisprudentie nader bekeken
  4. Veiligheid windenergie onder de loep
  5. Omgevingsveiligheid in de omgevingsvisie: Hoe doe je dat?
  6. Veroudering procesinstallaties beheersbaar maken
  7. Samenwerken aan maatschappelijke opgaven
  8. Omgevingsrisico klaar voor de start!
16:15 uur Borrel